Excel zaawansowany praktycznie

 
Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności oraz kompleksową wiedzę z zakresu zaawansowanych technik korzystania z programu MS Excel. Program szkolenia przeznaczony jest dla osób z podstawową i średnią znajomością Excela, które chcą wykorzystać bardziej zaawansowane funkcje do codziennej pracy biurowej.

W trakcie zajęć omawiane są przypadki z którymi najczęściej spotykamy się w pracy biurowej, pokazujemy rozwiązania i ćwiczymy na bieżąco zastosowanie odpowiednich funkcji MS Excel.

 

Program szkolenia Excel zaawansowany praktycznie

 • Stosowanie wybranych funkcji: matematycznych,  statystycznych, logicznych daty i czasu
  • Funkcje
  • Zagnieżdżanie funkcji
 • Odwołania
  • odwołania 3D (wielopoziomowe)
  • tworzenie i usuwanie powiązań
  • konsolidacja
 • Formatowanie warunkowe i analiza poprawności danych
  • Reguły i typy formatowania warunkowego
  • Zarządzanie regułami
  • Analiza poprawności danych, kryteria i komunikaty wyjściowe
 • Funkcja Wyszukaj i jej odmiany
  • Wyszukaj Pionowo
  • Wyszukaj Poziomo
  • Wyszukaj
 • Funkcje Bazodanowe
 • Tabele przestawne
  • Tworzenie i modyfikacje tabel
  • Filtrowanie i sortowanie tabel przestawnych
  • Formatowanie pól tabeli przestawnej
  • Tworzenie pól obliczeniowych
 • Analiza
  • Szukaj wyniku
  • Tabele danych
  • Scenariusze i podsumowania
  • Solver
 • Wykresy
  • Tworzenie
   • Tworzenie drugiej osi wykresu
   • Usuwanie serii danych wykresu
   • Tworzenie wykresów mieszanych
  • Zaawansowana modyfikacja wykresów
   •  Modyfikacja osi (min., max, jedn. główna)
   •  Modyfikacja układu wykresu
   •  Edycja etykiet osi
 • Praca z danymi
  • Przypisywanie i usuwanie nazwy do zakresu komórek
  • Automatyczne formatowanie tabeli i komórek
  • Sumy częściowe
  • Sortowanie i filtrowanie zaawansowane
 • Ochrona
  • Zabezpieczanie arkuszy i komórek z użyciem hasła
  • Zabezpieczanie skoroszytu przed otwarciem, modyfikacją
  • Ukrywanie i pokazywanie treści formuł
 • Makra
  • Tworzenie
  • Uruchamianie makr
  • Zapis skoroszytu w odpowiednim formacie

Podstawowe informacje:

Forma szkolenia: online w czasie rzeczywistym lub stacjonarnie.
Czas trwania szkolenia: 16 godzin.


Trener:


Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia na podstawie art. 162 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Szkolenie realizujemy w formie zamkniętej. Wyślij zapytanie: bcieszynski@wsiz.edu.pl