Ostatnio otrzymane wypowiedzi słuchaczy:

Rekrutacja

Zapisy na studia odbywają się poprzez rejestrację elektroniczną

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza elektronicznego warto przygotować:

  • dowód osobisty
  • dyplom ukończenia studiów wyższych lub jego odpis

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Uwaga: jeśli dokonałeś rejestracji przed 19 marca 2021 roku Twoje dane znajdują się TUTAJ

Dodatkowe informacje techniczne:

  • niezbędne oprogramowanie: przeglądarka internetowa (min. Internet Explorer 7 lub Mozilla Firefox 2),
  • rejestracji elektronicznej dokonuje się na stronie internetowej: rekrutacjacsp.wsiz.edu.pl.

Biuro CSP może wystawić fakturę VAT za płatności dokonane za studia podyplomowe, na wyraźną prośbę słuchacza, w terminie do 7 dni od daty zaksięgowania wpłaty na koncie uczelni. Faktura zostanie wystawiona po przedłożeniu poprawnie wypełnionego i podpisanego przez pracodawcę upoważnienia (pobierz formularz)

Uruchomienie kierunku

Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym, a poszczególne kierunki uruchamiane są w semestrze zimowym lub letnim po zebraniu wymaganej liczby kandydatów. O kolejności przyjęć decyduje data rejestracji i dostarczenia kompletu dokumentów wymaganych w trakcie rejestracji. Około 2 tygodnie przed rozpoczęciem studiów kandydatom, którzy dostarczyli komplet dokumentów, wysyłamy informację o harmonogramie zajęć i płatnościach za studia.

Płatność czesnego za studia odbywa się w następujących terminach:

  • I rata w wysokości 10% czesnego na 7 dni przed terminem pierwszego zjazdu,
  • pozostała kwota czesnego  –  płatność w ratach miesięcznych, semestralnych lub jednorazowo. Płatność ratalna nie jest obciążana żadnymi dodatkowymi kosztami.

Numer rachunku bankowego

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Bank Pekao S.A. II O/Rzeszów
Nr 86 1240 2614 1111 0000 3963 3628

Do pobrania

Regulamin Studiów Podyplomowych