Rekrutacja

Rekrutacja na studia podyplomowe przebiega dwustopniowo:

Krok pierwszy: rejestracja elektroniczna

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza elektronicznego warto przygotować:

 • dowód osobisty
 • dyplom ukończenia studiów wyższych lub jego odpis

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA


Dodatkowe informacje techniczne:

 • niezbędne oprogramowanie: przeglądarka internetowa (min. Internet Explorer 7 lub Mozilla Firefox 2),
 • rejestracji elektronicznej dokonuje się na stronie internetowej: rekrutacjacsp.wsiz.rzeszow.pl.

Po prawidłowej rejestracji system poinformuje, pod jakim numerem w bazie kandydatów zostało zapisane zgłoszenie. Numer ten będzie konieczny przy ewentualnej edycji danych. (UWAGA! W przypadku niepoprawnej rejestracji system nie wyśle informacji zawierającej numer rejestracyjny!). 

Krok drugi: złożenie kompletu dokumentów

W ciągu 14 dni od daty poprawnej rejestracji należy złożyć w biurze Centrum Studiów Podyplomowych komplet wymaganych dokumentów tj:

 • wydrukowany i podpisany kwestionariusz zgłoszeniowy (system umożliwia wydruk kwestionariusza po poprawnie przeprowadzonej rejestracji),
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub oryginał dyplomu do potwierdzenia w biurze CSP.
 • kopię potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej (w wysokości 25 zł) wpłaconej na konto w Banku Pekao SA II O/Rzeszów, Nr 86 1240 2614 1111 0000 3963 3628 (honorujemy wydruk z bankowego konta internetowego).
  W przypadku dokonania płatności za pośrednictwem systemu przelewy24.pl nie ma konieczności przedstawiania potwierdzenia,
 • 1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym,
 • biuro CSP może wystawić fakturę VAT za płatności dokonane za studia podyplomowe, na wyraźną prośbę słuchacza, w terminie do 7 dni od daty zaksięgowania wpłaty na koncie uczelni. Faktura zostanie wystawiona po przedłożeniu poprawnie wypełnionego i podpisanego przez pracodawcę upoważnienia (pobierz formularz).

Uruchomienie kierunku

Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym a poszczególne kierunki uruchamiane są w momencie zebrania wymaganej liczby kandydatów.

Płatność czesnego za studia odbywa się w następujących terminach:

 • I rata w wysokości 10% czesnego na 7 dni przed terminem pierwszego zjazdu,
 • pozostała kwota czesnego  –  płatność w ratach miesięcznych, semestralnych lub jednorazowo.

Do pobrania

Regulamin Studiów Podyplomowych