Dietetyka – szkolenia doskonalące

Dla osób posiadających przygotowanie do pracy w charakterze dietetyka proponujemy szereg szkoleń doskonalących:

NAZWA SZKOLENIA

ZAKRES SZKOLENIA

Dietetyka hormonalna Wsparcie żywieniowe i suplementacyjne w zaburzeniach hormonalnych kobiet (PCOS, endometrioza, zaburzenia płodności) i mężczyzn.
Dietoterapia i żywienie kliniczne w prehabilitacji oraz onkologii Wielokierunkowe przygotowania pacjenta do leczenia oraz w trakcie leczenia choroby onkologicznej.
Wsparcie żywieniowe w nieswoistych chorobach zapalnych jelit oraz SIBO Wpływ osi mózg-jelito-mikrobiota na zachowanie, samopoczucie, zdrowie oraz postępowanie w chorobach nieswoistych jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, zespół jelita drażliwego)
Obsługa pacjenta w gabinecie dietetycznym Przyjmowanie pacjentów w gabinecie dietetycznym, pierwsza wizyta, analiza składu ciała, prowadzenie pacjenta.
Dietoterapia w zaburzeniach gospodarki węglowodanowej Żywienie w cukrzycy, cukrzycy ciążowej, hipoglikemii reaktywnej

Plany szczegółowe szkoleń

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem zajęć prowadzonych na poszczególnych szkoleniach:
 

Podstawowe informacje:

Forma szkoleń: online w czasie rzeczywistym.
Czas trwania pojedynczego szkolenia: 8 godzin (2 dni)
Koszt każdego szkolenia: 650 zł 


Trener: Małgorzata Soroń


Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia na podstawie art. 162 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.


Wymagane dokumenty:

Wypełniony i podpisany formularz: POBIERZ