Zintegrowane systemy zarządzania SAP ERP

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów:
2 semestry (224 godziny).

Studia realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.


Opłata za semestr studiów:
3 250 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Opiekun merytoryczny kierunku:


Program studiów:


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.


Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie

Cel

W trakcie studiów słuchacze zapoznają się z koncepcją zintegrowanych systemów zarządzania oraz praktycznym ich wykorzystaniem w oparciu o oprogramowanie firmy SAP. System ten stosowany jest w wielu instytucjach oraz jednostkach gospodarczych różnej wielkości, także przy uwzględnieniu środowiska E-biznesu. Producent tego oprogramowania – firma SAP – posiada najwyższy poziom sprzedaży i jednocześnie ponosi najwyższe nakłady (wg Gartner Group) na prace badawczo-rozwojowe spośród wszystkich producentów systemów zintegrowanego zarządzania na świecie.

Adresaci

Studia adresowane są do pracowników, kadry kierowniczej oraz menedżerów firm, które planują wdrożenie lub korzystają już z systemu SAP.

Ze względu na praktyczny charakter zajęć, grupa szkoleniowa liczy nie więcej niż 25 osób.


 

Nasza oferta cieszy się niesłabnącą popularnością wśród firm i instytucji. W ostatnich latach przeprowadziliśmy kilka edycji studiów dla wiodących firm produkcyjnych i usługowych z terenu południowo-wschodniej Polski.

Plan studiów

 • Zarządzanie zintegrowane
 • Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP
 • SAP ERP – przegląd
 • Wprowadzenie do administracji systemem SAP ERP
 • SAP Business Intelligence (BI)
 • SAP Business One (ERP dla MŚP)
 • SAP Project System (PS)
 • MM – gospodarka materiałowa
 • PP – Planowanie i zarządzanie produkcją
 • SD – sprzedaż i dystrybucja
 • FI – rachunkowość finansowa
 • CO – rachunkowość zarządcza
 • Projekt wdrożenia SAP ERPOpinie słuchaczy i absolwentów

Studia dają możliwość zdobycia unikalnych i poszukiwanych na rynku umiejętności.

Szczepan Kwiecień

Jako osoba nie mająca doświadczenia w pracy z SAP i pełna obaw na początku mogę śmiało polecić te studia po ich ukończeniu. Te studia są dla wszystkich, którzy już pracują i chcą poszerzyć swoją wiedzę o kolejne moduły. Tego nie uczą w pracy.

Izabela Maciocha

Studia pozwalają zdobyć wiedzę oraz umiejętności bardzo pożądane na rynku pracy.

Tomasz Ciepielowski

Profesjonalna kadra, przemyślany plan przedmiotów, otwartość na pytania i problemy studentów, podejście praktyczne, stosowane aktualne narzędzia.

Mateusz Bryś

Studia pozwalają zdobyć wiedzę praktyczną, uczą podejścia systemowego, procesowego do zarządzania.

Renata Ćwiklicka

Zajęcia dobrze zorganizowane. Profesjonalni prowadzący. Dobre pod względem merytorycznym.

Monika Wańczyk

Ciekawe i rzeczowe przedmioty. Bardzo dobre instrukcje laboratoryjne. Wyjątkowi i merytoryczni wykładowcy. Atmosfera i organizacja studiów na bardzo dobrym stopniu.

Adam Kasica

Studia bardzo mi się podobały. Uzyskałem wiedzę, która pomoże mi w dalszych etapach kariery.

Michał Kuźmik

Zajęcia na wysokim poziomie merytorycznym, prowadzone przez praktyków w dziedzinie. Zajęcia ciekawe i dają możliwość poznania zagadnień szczegółowych obszaru studiów. Zdobyta wiedza, umiejętności, kontakty dają możliwość rozwoju zawodowego.

Krzysztof Krupa

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH