Zintegrowane systemy zarządzania SAP ERP

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry, 224 godziny.

Czesne: 3 400 zł. za semestr (raty miesięczne).

Około 90% zajęć jest realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.


Opiekun merytoryczny kierunku:


Szczegółowy program studiów:


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.


Rejestracja na studia:

kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij

Cel studiów podyplomowych

W trakcie studiów słuchacze zapoznają się z koncepcją zintegrowanych systemów zarządzania oraz praktycznym ich wykorzystaniem w oparciu o oprogramowanie firmy SAP. System ten stosowany jest w wielu instytucjach oraz jednostkach gospodarczych różnej wielkości, także przy uwzględnieniu środowiska E-biznesu.

Producent tego oprogramowania – firma SAP – posiada najwyższy poziom sprzedaży i jednocześnie ponosi najwyższe nakłady (wg Gartner Group) na prace badawczo-rozwojowe spośród wszystkich producentów systemów zintegrowanego zarządzania na świecie.

Adresat studiów podyplomowych

Studia adresowane są do pracowników, kadry kierowniczej oraz menedżerów firm, które planują wdrożenie lub korzystają już z systemu SAP.

Ze względu na praktyczny charakter zajęć, grupa szkoleniowa liczy nie więcej niż 25 osób. Program studiów jest również realizowany jako odrębna oferta na zlecenie zainteresowanych firm i instytucji.


Plan studiów Zintegrowane systemy zarządzania SAP ERP

 • Zarządzanie zintegrowane
 • Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP
 • SAP HANA – przegląd
 • Wprowadzenie do administracji systemem SAP ERP
 • SAP Business Intelligence (BI)
 • SAP HR
 • SAP Project System (PS)
 • MM – gospodarka materiałowa
 • PP – Planowanie i zarządzanie produkcją
 • SD – sprzedaż i dystrybucja
 • FI – rachunkowość finansowa
 • CO – rachunkowość zarządcza
 • Projekt wdrożenia SAP ERP

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH