Zarządzanie w administracji publicznej

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry, 180 godzin.

Czesne: 2 100 zł. za semestr (raty miesięczne).

Około 75% zajęć jest realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.


Opiekun merytoryczny kierunku:


Szczegółowy program studiów:

ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.


Rejestracja na studia:

kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij


Osoby zainteresowane tym kierunkiem sprawdzały również program studiów:

Administracja publiczna z elementami e-administracji

Cel studiów podyplomowych

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji zarządczych w instytucjach publicznych poprzez nabycie wiedzy i praktycznej umiejętności kierowania zasobami ekonomicznymi i ludzkimi, zastosowania prawa i finansów publicznych oraz zasad dyplomacji wizerunkowej.

Program nauczania bazuje na  analizie doświadczeń i najlepszych rozwiązań w sferze administracji publicznej, wykorzystuje nowoczesne formy zdobywania wiedzy i umiejętności oraz zapewnia profesjonalny rozwój kadry zarządczej.

Adresat studiów podyplomowych

Studia adresowane są do osób pełniących lub zamierzających objąć stanowiska kierownicze każdego szczebla w administracji publicznej. Słuchacze studiów to przyszli wysoko wykwalifikowani urzędnicy, którzy potrafią sprawnie projektować i skutecznie wdrażać nowoczesne metody zarządzania, wykorzystując swoje kompetencje oraz potencjał przywódczy.

 

Plan studiów Zarządzanie w administracji publicznej

Moduł I – Funkcjonowanie administracji publicznej

 • Współczesny system administracji publicznej i elementy postępowania administracyjnego
 • Odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego
 • Zamówienia publiczne oraz partnerstwo publiczno-prywatne
 • Zarządzanie majątkiem publicznym

Moduł II – Zarządzanie finansami publicznymi

 • Finanse w administracji publicznej
 • Planowanie i sprawozdawczość finansowa
 • Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny

Moduł III – Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Zarządzanie kadrami i polityka personalna
 • Elementy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Efektywne zarządzanie czasem

Moduł IV – Kompetencje menedżerskie

 • Skuteczny menedżer – kompetencje kierownicze i współpraca z zespołem
 • Zarządzanie zmianą
 • Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych

Moduł V – Marketing i etykieta

 • Etykieta urzędnicza
 • Zarządzanie informacją i komunikacją
 • Innowacyjny marketing i społeczna odpowiedzialność administracji publicznej

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH