Zarządzanie w administracji publicznej

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry (180 godzin).

Studia realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.


Opłata za semestr studiów: 1 900 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)
Opiekun merytoryczny kierunku:
Program studiów: pobierz
Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie

Cel

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji zarządczych w instytucjach publicznych poprzez nabycie wiedzy i praktycznej umiejętności kierowania zasobami ekonomicznymi i ludzkimi, zastosowania prawa i finansów publicznych oraz zasad dyplomacji wizerunkowej.

Program nauczania bazuje na  analizie doświadczeń i najlepszych rozwiązań w sferze administracji publicznej, wykorzystuje nowoczesne formy zdobywania wiedzy i umiejętności oraz zapewnia profesjonalny rozwój kadry zarządczej.

Adresat

Studia adresowane są do osób pełniących lub zamierzających objąć stanowiska kierownicze każdego szczebla w administracji publicznej. Słuchacze studiów to przyszli wysoko wykwalifikowani urzędnicy, którzy potrafią sprawnie projektować i skutecznie wdrażać nowoczesne metody zarządzania, wykorzystując swoje kompetencje oraz potencjał przywódczy.

 

Plan studiów

Moduł I – Funkcjonowanie administracji publicznej
 • Współczesny system administracji publicznej i elementy postępowania administracyjnego
 • Odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego
 • Zamówienia publiczne oraz partnerstwo publiczno-prywatne
 • Zarządzanie majątkiem publicznym
Moduł II – Zarządzanie finansami publicznymi
 • Finanse w administracji publicznej
 • Planowanie i sprawozdawczość finansowa
 • Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny
Moduł III – Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie kadrami i polityka personalna
 • Elementy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Efektywne zarządzanie czasem
Moduł IV – Kompetencje menedżerskie
 • Skuteczny menedżer – kompetencje kierownicze i współpraca z zespołem
 • Zarządzanie zmianą
 • Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
Moduł V – Marketing i etykieta
 • Etykieta urzędnicza
 • Zarządzanie informacją i komunikacją
 • Innowacyjny marketing i społeczna odpowiedzialność administracji publicznej

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH