Zarządzanie oświatą – menedżer oświaty

Cel

Przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej oświaty do profesjonalnego zarządzania szkołą lub placówką oświatową z uwzględnieniem wymogów reformy edukacji.

Słuchacze podczas studiów na kierunku Zarządzanie oświatą – menedżer oświaty, zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu problematyki prawno-finansowej prowadzenia jednostek oświatowych. Program obejmuje m.in. tematykę związaną z realizacją nadzoru pedagogicznego, zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu oraz efektywnego wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy zawodowej. Ważnym elementem studiów jest wykształcenie kompetencji menedżerskich do samodzielnego, konkurencyjnego zarządzania szkołą.

Adresat

Studia kierowane są do osób zamierzających ubiegać się o pełnienie funkcji kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych, sprawujących już tę funkcję oraz innych zajmujących się problematyką oświatową.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r., poz.1597).

 

Plan studiów

 • Szkoły i placówki w  systemie oświaty
 • Prawo w oświacie
 • Planowanie i organizacja pracy w szkole
 • Zarządzanie finansami w oświacie
 • Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością
 • Kierowanie zmianą w edukacji
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Programy wspierania oświaty
 • Projektowanie programów szkoły
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne w oświacie
 • Marketing i promocja w oświacie
 • Kreowanie wizerunku menedżera
 • Etyka menedżera
 • Praktyka kierownicza w szkole/placówce
 • Praktyczna współpraca dyrektora z organem prowadzącym i organem nadzorującym
   

Opinie słuchaczy i absolwentów

Program studiów dobrany tak, że ułatwia kierowanie placówką oświatową. Kompetentni i życzliwi wykładowcy. 
Agnieszka Masłyk
Bardzo sprawnie funkcjonuje system organizacji zajęć, powiadamiania studentów o zmianach, informacji studentów przez CSP. Dobór kadry na poziomie dobrym. Wykładowcy mili chętni do pomocy w czasie wykładów, ćwiczeń oraz kontaktów po zakończeniu studiów. Duża kultura osobista
Marta Zaborowska

Bardzo ciekawe i pozytywne doświadczenie. Można zdobyć wiedzę która zaowocuje nie tylko w oświacie, ale i na innych gruntach. Zachęcam wszystkich zainteresowanych – jest to bardzo dobrze zainwestowany czas.

Maciej Bęben

Organizacja studiów na bardzo wysokim poziomie. Wykładowcy otwarci na potrzeby studentów. Wykłady przygotowane bardzo dobrze pod względem merytorycznym, prowadzone w bardzo ciekawy sposób i motywujący studentów do działania. Atmosfera podczas studiów przyjazna.

Zofia Kowalczyk

Studia w pełni zaspokoiły moje oczekiwania. Zajęcia prowadzone były merytorycznie i ciekawie co wpływało na ich dużą atrakcyjność. Wiedza uzyskana przeze mnie na pewno będzie wykorzystana w dalszej pracy w szkole oraz samorządzie gminnym. Wykładowcy przekazując nam studentom cenną wiedzę prowadzili zajęcia w bardzo przyjaznej atmosferze.

Grzegorz Węgrzynowski

Studia spełniły moje oczekiwania, otrzymałam merytoryczną i fachową wiedzę z zakresu zarządzania oświatą. Profesjonalna kadra, dobra organizacja studiów, miła atmosfera. Studia godne polecenia.

Elżbieta Grad

Studia podyplomowe zorganizowane profesjonalnie. Wykładowcy życzliwi, zawsze przygotowani do zajęć. Wykłady na wysokim poziomie merytorycznym. Atmosfera podczas studiów wspaniała.

Agnieszka Straż

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry (194 godziny) w tym: 10 godz. praktyki i 8 godz. wykładów prowadzonych w formie online (Akademia w chmurze)
Opłata za semestr studiów: 1 600 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)
Opiekun merytoryczny kierunku:
Program studiów: pobierz
  Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Top