Zarządzanie oświatą – menedżer oświaty

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry, 194 godziny (w tym: 10 godz. praktyki).

Czesne: 1 900 zł. za semestr (raty miesięczne).

Około 80% zajęć jest realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.


Opiekun merytoryczny kierunku:


Szczegółowy program studiów:


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.


Rejestracja:

kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij

Cel studiów podyplomowych

Przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej oświaty do profesjonalnego zarządzania szkołą lub placówką oświatową w nowej strukturze systemu oświaty.

Słuchacze podczas studiów zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu problematyki prawno-finansowej prowadzenia jednostek oświatowych z uwzględnieniem szczegółowej organizacji ich działań. Ponadto program studiów obejmuje m.in. tematykę związaną ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego, zarządzaniem zasobami ludzkimi, marketingiem oraz efektywnym wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy zawodowej. Ważnym elementem studiów jest także wykształcenie kompetencji menedżerskich do samodzielnego, konkurencyjnego zarządzania szkołą lub placówką oświatową.

Adresat studiów podyplomowych

Studia kierowane są do osób zamierzających ubiegać się o pełnienie funkcji kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych, a także już sprawujących tę funkcję oraz innych zajmujących się problematyką oświatową.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2021 r., poz. 1449).

Plan studiów Zarządzanie oświatą – menedżer oświaty

 • Szkoły i placówki w  systemie oświaty
 • Prawne aspekty zarządzania szkołą
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji – RODO w placówce oświatowej
 • Planowanie i organizacja pracy w szkole
 • Zarządzanie finansami w oświacie
 • Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły i zarządzanie jakością
 • Zewnętrzny nadzór pedagogiczny
 • Kierowanie zmianą w edukacji
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Programy wspierania oświaty
 • Projektowanie programów szkoły
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne w oświacie
 • Marketing i promocja w oświacie
 • Kompetencje współczesnego menedżera oświaty
 • Etyka i etykieta menedżera oświaty
 • Praktyka kierownicza w szkole/placówce
 • Praktyczna współpraca dyrektora z organem prowadzącym 

Opinie słuchaczy i absolwentów

Studia z zarządzania zorganizowane na wysokim poziomie. Zajęcia prowadzone w pełni profesjonalnie. Bardzo życzliwi wykładowcy gotowi do pomocy po zakończeniu zajęć. Przyjemna atmosfera, świetnie prosperujący system informacji dla studenta.

Anna Perhon 

Miła atmosfera, kompetentni wykładowcy, sprawna komunikacja i sympatyczna grupa.

Janusz Dzik

Studia podyplomowe WSIiZ Rzeszów na kierunku Zarządzanie Oświatą – Menedżer Oświaty to była czysta przyjemność uczestnictwa w zajęciach. Bardzo robra organizacja zajęć, rewelacyjni prowadzący z dużą wiedzą merytoryczną i doświadczeniem w praktyce. Atmosfera na studiach była fantastyczna. Polecam wszystkim, którzy mają zamiar kształcić się na studiach wyższych.

Radosław Ziarno

Zachęcam do kontynuowania nauki na WSIiZ, panuje miła atmosfera, wykładowcy wiedzę przekazują w sposób praktyczny, poziom wysoki pod względem merytorycznym i organizacyjnym. Studia godne polecenia dla wszystkich nauczycieli, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę.

Bożena Borcz

Zachęcam do kontynuowania nauki na WSIZ, ponieważ jest tu miła atmosfera – nie tylko wykładowców, ale też pracowników administracji. Praktyczna wiedza jest tu na 1 miejscu.

Dominika Inglot

Program studiów dobrany tak, że ułatwia kierowanie placówką oświatową. Kompetentni i życzliwi wykładowcy. 
Agnieszka Masłyk
Bardzo sprawnie funkcjonuje system organizacji zajęć, powiadamiania studentów o zmianach, informacji studentów przez CSP. Dobór kadry na poziomie dobrym. Wykładowcy mili chętni do pomocy w czasie wykładów, ćwiczeń oraz kontaktów po zakończeniu studiów. Duża kultura osobista
Marta Zaborowska

Bardzo ciekawe i pozytywne doświadczenie. Można zdobyć wiedzę która zaowocuje nie tylko w oświacie, ale i na innych gruntach. Zachęcam wszystkich zainteresowanych – jest to bardzo dobrze zainwestowany czas.

Maciej Bęben

Organizacja studiów na bardzo wysokim poziomie. Wykładowcy otwarci na potrzeby studentów. Wykłady przygotowane bardzo dobrze pod względem merytorycznym, prowadzone w bardzo ciekawy sposób i motywujący studentów do działania. Atmosfera podczas studiów przyjazna.

Zofia Kowalczyk

Studia w pełni zaspokoiły moje oczekiwania. Zajęcia prowadzone były merytorycznie i ciekawie co wpływało na ich dużą atrakcyjność. Wiedza uzyskana przeze mnie na pewno będzie wykorzystana w dalszej pracy w szkole oraz samorządzie gminnym. Wykładowcy przekazując nam studentom cenną wiedzę prowadzili zajęcia w bardzo przyjaznej atmosferze.

Grzegorz Węgrzynowski

Studia spełniły moje oczekiwania, otrzymałam merytoryczną i fachową wiedzę z zakresu zarządzania oświatą. Profesjonalna kadra, dobra organizacja studiów, miła atmosfera. Studia godne polecenia.

Elżbieta Grad


Studia podyplomowe zorganizowane profesjonalnie. Wykładowcy życzliwi, zawsze przygotowani do zajęć. Wykłady na wysokim poziomie merytorycznym. Atmosfera podczas studiów wspaniała.

Agnieszka Straż

Bardzo dobrze przygotowany program studiów. Kompetentni i życzliwi wykładowcy przygotowujący do profesjonalnego zarządzania szkołą. Miła i przyjazna atmosfera. Zajęcia prowadzone online nie tracą na jakości a pozwalają zaoszczędzić sporo czasu.

Barbara Fryc

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH