Zarządzanie jakością w branży automotive – pierwsze zajęcia 23.03.2024

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry, 168 godzin

Czesne 2 900 zł za semestr (raty miesięczne).

Około 30% zajęć jest realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze

Pierwsze zajęcia 23 marca 2024 r


Opiekun merytoryczny:Partnerzy studiów:

SQD Alliance


Borg Warner


Szczegółowy program studiów:


Absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
 • Certyfikat „Auditor 1. i 2. strony IATF 16949-kurs kwalifikacyjny”
 • Certyfikat „Auditor procesu wg VDA 6.3- kurs kwalifikacyjny”
 • Certyfikat Auditor wyrobu VDA 6.5 – kurs kwalifikacyjny”.

Na zajęciach z tematów objętych licencją VDA QMC wymagane jest 100% frekwencji.


Rejestracja na studia:

kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij


Osoby zainteresowane tym kierunkiem sprawdzały również program studiów:

Zarządzanie jakością procesów produkcyjnych

Cel studiów podyplomowych

Celem studiów jest doskonalenie umiejętności zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej oraz promowanie interdyscyplinarnych rozwiązań i metod praktycznego wykorzystania zasad Deminga PDCA (planowanie, realizacja, ocena, doskonalenie).

Biorąc to pod uwagę program studiów zawiera aktualnie obowiązujące standardy i metody stosowane w branży motoryzacyjnej, ćwiczenia i wykłady z zakresu zarządzania jakością oraz rozwoju kompetencji miękkich współczesnego menedżera.

Głównym atutem studiów jest realizacja programu edukacyjnego objętego licencją szkoleniową VDA QMC. Uczestnicy studiów spełniający wymagane kryteria mają możliwość przystąpienia do dodatkowych egzaminów i zdobycia pełnych uprawnień auditora 1. i 2. Strony IATF 16949 oraz auditora procesu zgodnie z VDA 6.3 wraz z rejestracją w bazie VDA QMC. Więcej informacji na temat szkoleń na licencji VDA QMC na szkolenia licencyjne SQD Alliance.

Adresat studiów podyplomowych

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych, inżynierów procesów, specjalistów ds. jakości, zaangażowanych we wsparcie procesów produkcyjnych, wdrażanie nowych projektów. Studia są również otwarte dla tych, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę w zakresie nowoczesnych metod zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej.

Po ukończeniu zajęć i zdaniu egzaminu ustnego, słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz dodatkowo mają możliwość poszerzenia kompetencji o kolejne uprawnienia związane z ukończonymi szkoleniami licencjonowanymi „Auditor 1. i 2. strony IATF 16949-kurs kwalifikacyjny” oraz „Auditor procesu wg VDA 6.3 – kurs kwalifikacyjny”.

Ukończenie studiów daje również możliwość podejścia do egzaminów organizowanych przez SQD Alliance, dzięki którym absolwenci otrzymują eCertyfikaty kwalifikacji audytora i wpis do międzynarodowego rejestru VDA QMC, a więc uprawnienia do przeprowadzania audytów 2 strony akceptowanych przez producentów samochodów (OEM). Słuchacze otrzymają również kody promocyjne na zakupy wybranych publikacji branżowych w Wydawnictwie SQD Alliance.

Plan studiów Zarządzanie jakością w branży automotive

 • Zarządzanie procesowe w branży automotive
 • Wymagania systemu zarządzania jakością IATF 16949 (Auditor 1.i 2. strony IATF 16949- kurs kwalifikacyjny) – na licencji VDA QMC
 • Zaawansowane planowanie jakości wyrobów wg APQP/VDA MLA
 • FMEA w branży automotive wg AIAG/VDA
 • Analiza systemów pomiarowych MSA
 • Statystyczne sterowanie procesem SPC
 • Zatwierdzanie procesu produkcyjnego i wyrobu wg PPAP/VDA 2
 • Zarządzanie specyficznymi wymaganiami klientów
 • Auditowanie Wymagań IATF 16949 (cd. Auditor 1.i 2. strony IATF 16949-kurs kwalifikacyjny) – na licencji VDA QMC
 • Auditor procesu wg VDA 6.3 – kurs kwalifikacyjny na licencji VDA QMC
 • Auditor wyrobu VDA 6.5 – kurs kwalifikacyjny na licencji VDA QMC
 • Rozwiązywanie problemów metodą 8D
 • Case study w zakładzie produkcyjnym.
 • Zarządzanie specyficznymi wymaganiami klientów
 • Komunikacja w branży automotive
 • Budowanie zespołu
 • Ocenianie i motywowanie

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH