Zarządzanie i dowodzenie w strukturach bezpieczeństwa państwa – studia podyplomowe online

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów:
2 semestry (200 godzin).

Studia realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.


Opłata za  semestr studiów:

2 000 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.


Opiekun merytoryczny kierunku:


Szczegółowy program studiów:


Rejestracja na studia:

Cel studiów podyplomowych

Program studiów obejmuje zagadnienia prawne, ekonomiczne i interpersonalne, które stanowią integralne elementy procesu zarządzania. Zajęcia skoncentrowane są na przekazaniu umiejętności pracy z ludźmi, bazującej na takich wartościach jak uczciwość i poszanowanie dla podległych funkcjonariuszy i pracowników.

Studia podejmują również problematykę organizacji procesów decyzyjnych, także w sytuacjach kryzysowych, odpowiedzialności za podjęte decyzje i przewidywania skutków swoich działań menedżerskich.

Adresat studiów podyplomowych

Studia skierowane są do obecnej oraz przyszłej kadry kierowniczej wszystkich szczebli i funkcji z jednostek administracji publicznej oraz służb mundurowych odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo.

Plan studiów Zarządzanie i dowodzenie w strukturach bezpieczeństwa państwa

 • Nowe zarządzanie publiczne /New Public Management/
 • Zarządzanie strategiczne
 • Odpowiedzialność menadżera w jednostce sektora finansów publicznych
 • Zarządzanie jakością w administracji publicznej
 • Negocjacje i mediacje zarządcze
 • Prawo zamówień publicznych
 • Zarządzanie projektami w administracji
 • Nowoczesne metody organizacji pracy menedżerów w administracji publicznej
 • Zarządzanie informacją i bezpieczeństwem informacji
 • Etyka zawodowa funkcjonariuszy publicznych, korupcja i mobbing
 • Trening standardów i narzędzi menadżerskich
 • Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu
 • Funkcjonowanie państwa w stanach zagrożenia bezpieczeństwa – rola menedżera
 • Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne
 • Kierowanie zespołem

 

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH