Zarządzanie i dowodzenie w strukturach bezpieczeństwa państwa

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry, 180 godzin.

Czesne: 2 000 zł. za semestr (raty miesięczne).

100% zajęć jest realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.


Opiekun merytoryczny kierunku:


Szczegółowy program studiów:


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.


Rejestracja na studia:

kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij

Cel studiów podyplomowych

Program studiów obejmuje zagadnienia prawne, ekonomiczne i interpersonalne, które stanowią integralne elementy procesu zarządzania. Zajęcia skoncentrowane są na przekazaniu umiejętności pracy z ludźmi, bazującej na takich wartościach jak uczciwość i poszanowanie dla podległych funkcjonariuszy i pracowników.

Studia podejmują również problematykę organizacji procesów decyzyjnych, także w sytuacjach kryzysowych, odpowiedzialności za podjęte decyzje i przewidywania skutków swoich działań menedżerskich.

Adresat studiów podyplomowych

Studia skierowane są do obecnej oraz przyszłej kadry kierowniczej wszystkich szczebli i funkcji z jednostek administracji publicznej oraz służb mundurowych odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo.

Plan studiów Zarządzanie i dowodzenie w strukturach bezpieczeństwa państwa

 • Nowe zarządzanie publiczne /New Public Management/
 • Zarządzanie strategiczne
 • Odpowiedzialność menedżera w jednostce sektora finansów publicznych
 • Zarządzanie jakością w administracji publicznej
 • Negocjacje i mediacje zarządcze
 • Prawo zamówień publicznych
 • Zarządzanie projektami w administracji
 • Nowoczesne metody organizacji pracy menedżerów w administracji publicznej
 • Zarządzanie informacją i bezpieczeństwem informacji
 • Etyka zawodowa funkcjonariuszy publicznych, korupcja i mobbing
 • Trening menedżerski
 • Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu
 • Funkcjonowanie państwa w stanach zagrożenia bezpieczeństwa – rola menedżera
 • Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne
 • Kierowanie zespołem

 

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH