Zamówienia publiczne

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry (194 godziny). 34 godz. wykładów prowadzonych jest online w systemie Akademia w Chmurze
Opłata za semestr studiów: 1 800 (możliwość rozbicia na raty miesięczne)
Opiekun merytoryczny kierunku:
Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie

Cel

Program studiów został opracowany tak, aby w szczegółowy sposób przedstawić problematykę zamówień publicznych z punktu widzenia zamawiającego i oferenta. Dodatkowo, aby umożliwić rozwiązywanie spornych kwestii z zakresu stosowania procedur zamówień publicznych słuchacze uzyskają praktyczną wiedzę bazującą na orzecznictwie  z zakresu zamówień publicznych w Polsce i w krajach  Unii Europejskiej.

Zajęcia prowadzone są przez pracowników Krajowej Izby Odwoławczej, pracowników naukowych uczelni specjalizujących się w problematyce objętej programem oraz przez osoby zajmujące się zawodowo zamówieniami publicznymi,  mające doświadczenie w stosowaniu przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Adresaci

Studia przeznaczone są dla osób, które stykają się  w pracy zawodowej z problematyką zamówień publicznych, uczestnicząc zarówno w przygotowywaniu i przeprowadzaniu procedur przetargowych po stronie zamawiającego, jak i oferenta.

 

Plan studiów

 • Podstawy prawa cywilnego
 • Prawo finansów publicznych
 • Prawo gospodarcze
 • Umowy w zamówieniach publicznych
 • Procedury udzielania zamówień publicznych
 • Podatek od towarów i usług
 • Podstawy prawa administracyjnego
 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Dokumentowanie zamówień publicznych
 • Procedury odwoławcze
 • Zamówienia publiczne
 • Kontrola zamówień publicznych
 • Szczególne rodzaje zamówień publicznych

 

 

Opinie słuchaczy

“Zakres materiału wykorzystanego podczas 2. edycji studiów podyplomowych z zamówień publicznych został idealnie dopasowany do czasu ich trwania oraz w odpowiedni sposób przedstawiony przez profesjonalną i doskonale przygotowaną kadrę wykładowców. Zajęcia w wygodnych godzinach również dla osób pracujących, łatwy dostęp do informacji dzięki pracownikom Centrum Studiów Podyplomowych oraz Pani Starościnie grupy. Przyjemne, ciekawe, dokształcające ale wymagające zaangażowania. Zajęcia nie tylko teoretyczne ale również praktyczne, możliwość dyskusji z wykładowcami i omawiania problemów i zagadnień poruszanych przez studentów.”

Alicja Czach – słuchaczka 2. edycji kierunku
Zamówienia publiczne

“Uczelnia bardzo przyjazna dla studenta. Sam budynek uczelni robi wrażenie.  Bardzo miło będę wspominać wykładowców z uczelni, którzy w bardzo ciekawy sposób przekazywali nam wiedzę.”

Monika Pietrykowska – słuchaczka 2. edycji kierunku
Zamówienia publiczne

 

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH