Zamówienia publiczne

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry, 180 godzin.

Czesne: 2 000 zł. za semestr (raty miesięczne).

100% zajęć jest realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.


Opiekun merytoryczny kierunku:


Szczegółowy program studiów:


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.


Rejestracja na studia:

kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij

Cel studiów podyplomowych

Podstawowym celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego wykonywania zadań zarówno w procesie udzielania jak i pozyskiwania zamówień publicznych. Jego uzupełnieniem jest przybliżenie słuchaczom zmian w Prawie zamówień publicznych związanych z wejściem w życie nowej ustawy z dn. 01.01.2021 r.

Program studiów został tak opracowany, aby w możliwie szczegółowy sposób przedstawić wcale niełatwą problematykę zamówień publicznych. Wymusiło to z jednej strony wprowadzenie sporej ilości zajęć ćwiczeniowych, a z drugiej poszerzenie programu o przedmioty pomocnicze (chociażby prawo finansów publicznych, podstawy prawa cywilnego, czy gospodarczego), ściśle jednak związane z podstawową problematyką tych studiów. Zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowych uczelni specjalizujących się w problematyce objętej programem oraz przez osoby zajmujące się zawodowo zamówieniami publicznymi, mające doświadczenie w stosowaniu przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Adresat studiów podyplomowych

Studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych przeznaczone są dla osób, które stykają się z tą problematyką na co dzień w pracy zawodowej uczestnicząc zarówno w przygotowywaniu i przeprowadzaniu procedur przetargowych po stronie zamawiającego jak i oferenta. Ich adresatami są również osoby, które dopiero zamierzają się zająć tą problematyką w pracy zawodowej.

 

Plan studiów Zamówienia publiczne

 • Podstawy prawa cywilnego
 • Prawo finansów publicznych
 • Prawo gospodarcze
 • Umowy w zamówieniach publicznych
 • Procedury udzielania zamówień publicznych
 • Podatek od towarów i usług
 • Podstawy prawa administracyjnego
 • Odpowiedzialność administracyjna i karna za naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych
 • Dokumentowanie zamówień publicznych
 • Procedury odwoławcze
 • Zamówienia publiczne w UE
 • Kontrola zamówień publicznych
 • Szczególne rodzaje zamówień publicznych

 

 

Opinie słuchaczy

„Zakres materiału wykorzystanego podczas 2. edycji studiów podyplomowych z zamówień publicznych został idealnie dopasowany do czasu ich trwania oraz w odpowiedni sposób przedstawiony przez profesjonalną i doskonale przygotowaną kadrę wykładowców. Zajęcia w wygodnych godzinach również dla osób pracujących, łatwy dostęp do informacji dzięki pracownikom Centrum Studiów Podyplomowych oraz Pani Starościnie grupy. Przyjemne, ciekawe, dokształcające ale wymagające zaangażowania. Zajęcia nie tylko teoretyczne ale również praktyczne, możliwość dyskusji z wykładowcami i omawiania problemów i zagadnień poruszanych przez studentów.”

Alicja Czach – słuchaczka 2. edycji kierunku
Zamówienia publiczne

„Uczelnia bardzo przyjazna dla studenta. Sam budynek uczelni robi wrażenie.  Bardzo miło będę wspominać wykładowców z uczelni, którzy w bardzo ciekawy sposób przekazywali nam wiedzę.”

Monika Pietrykowska – słuchaczka 2. edycji kierunku
Zamówienia publiczne

 

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH