Systemy i sieci komputerowe

Cel

W ramach studiów podyplomowych na kierunku Systemy i sieci komputerowe słuchacze dokonują wyboru jednej z dwóch specjalności:

Specjalność Sieci komputerowe – CISCO obejmuje projektowanie, instalowanie, konfigurowanie, zarządzanie oraz hardware sieci komputerowych (przełączniki, routery itp.). W ramach oferowanych przez nas studiów będą mieli Państwo okazję uczestniczyć w czterech autoryzowanych szkoleniach informatycznych CISCO Systems, co pozwoli zdobyć wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu specjalizacji poszukiwanych na rynku pracy i przygotować do uzyskania certyfikatu Cisco Certified Network Associate (CCNA). W ramach tej specjalności słuchacze otrzymują cztery dyplomy uczestnictwa w autoryzowanych szkoleniach (po jednym na kurs):
• Introduction to Networks
• Routing and Switching
• Scaling Networks
• Connecting Networks

Certyfikat CCNA można uzyskać, zdając egzamin certyfikujący.

Specjalność Sieciowe systemy operacyjne – MICROSOFT + LINUX  obejmuje problematykę instalowania, konfigurowania i eksploatacji serwerów oraz stacji roboczych. W ramach zajęć realizowane są, potwierdzone dyplomem, autoryzowane szkolenia z następujących sieciowych systemów operacyjnych:
• Microsoft Windows Server 2016,
• Linux Essentials, Administration.

Podczas zajęć laboratoryjnych realizowane są autoryzowane szkolenia firm Microsoft oraz Cisco, co pozwala studentom na przygotowanie się do egzaminów (nieobowiązkowych, dodatkowo płatnych) w Pearson VUE, których autoryzowany ośrodek VUE TC znajduje się w WSIiZ w Rzeszowie.

 

Plan studiów

  • Budowa i eksploatacja sieci komputerowych
  • Sieciowe systemy operacyjne
  • Zarządzanie systemami i sieciami
  • Projektowanie systemów i sieci
  • Bezpieczeństwo i ochrona danych

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry (210 godzin)


Opłata za semestr studiów: 2 300 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)
  Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych oraz dyplomy autoryzowanych szkoleń.  

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
  • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
  • jedno zdjęcie

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Top