Rachunkowość i controlling ACCA

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry, 230 godzin.

Czesne: 4 400 zł. za semestr (raty miesięczne).

Około 30% zajęć jest realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.


Opiekunowie merytoryczni kierunku:


Szczegółowy program studiów:

Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.


Rejestracja na studia:

kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij


Osoby zainteresowane tym kierunkiem sprawdzały również program studiów:

Finanse, rachunkowość zarządcza i controlling

Cel studiów podyplomowych

Studia podyplomowe Rachunkowość i controlling ACCA dostarczą wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości, controllingu i zarządzania zgodnie ze standardami The Association of Chartered Certified Accountants. Opracowany przez zespół Instytutu Badań i Analiz Finansowych WSIiZ program studiów podyplomowych został zatwierdzony przez komisję akredytacyjną ACCA dzięki czemu, oprócz uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, słuchacze mają możliwość uzyskania kwalifikacji Advanced Diploma in Accounting and Business (ACCA Advanced Diploma) lub rozpoczęcia drogi do członkostwa w ACCA poprzez uzyskanie prawa do zwolnień z 9 egzaminów w tej organizacji. Więcej informacji (ACCA Accelerate Scholarship).

Adresat studiów podyplomowych

Studia kierowane są do osób z podstawową znajomością rachunkowości, pragnących rozszerzyć swoje umiejętności w obszarach rachunkowości, controllingu i zarządzania finansowego. Program studiów przygotowuje do objęcia funkcji specjalisty lub zarządzającego w działach finansowych polskich i zagranicznych firm i instytucji. Zajęcia prowadzone są w języku polskim z wyjątkiem przedmiotów Performance Management i Financial Reporting prowadzonych w języku angielskim przez pracowników firmy doradczej PricewaterhauseCooper (PwC), członków organizacji ACCA.

 

Partnerzy kierunku

Rachunkowość i controlling ACCA - partnerzy

Plan studiów Rachunkowość i controlling ACCA

 • Rachunkowość finansowa w zarysie
 • Rachunkowość zarządcza w zarysie
 • Etyka zawodowa ACCA
 • Prawo w biznesie
 • Polityka finansowa państwa
 • System podatkowy
 • Performance management (zajęcia prowadzone w języku angielskim)
 • Financial reporting (zajęcia prowadzone w języku angielskim)
 • Audyt i usługi atestacyjne
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • Wycena przedsiębiorstw
 • Zarządzanie ryzykiem finansowym

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH