MBA – Master of Business Administration

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry, 280 godzin.

Czesne za semestr: 6 900 zł (raty miesięczne).

Nie więcej niż 20% zajęć jest realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.


Partnerzy studiów:

Inprogress sp. z o.o.

TUV NORD

K&K Selekt


Opiekunowie merytoryczni kierunku:


Szczegółowy program studiów MBA:


Absolwenci studiów otrzymują:

 • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych
 • Dyplom MBA
 • Zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia Facilitation Foundation wydane przez Inprogress sp. z o.o.

Rejestracja na studia:

Kwestionariusz rekrutacyjny Do rejestracji na studia MBA prosimy o przygotowanie dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz CV potwierdzającego przynajmniej 4 letnie doświadczenie zawodowe.

Cel studiów podyplomowych MBA

Studia MBA (Master of Business Administration) realizujemy koncentrując się na rzeczywistych podstawach zarządzania i sprawdzonych w praktyczny sposób metodach pracy z ludźmi. Uczymy swobody funkcjonowania w globalnym, wielokulturowym rynku pracowniczym oraz posługiwania się nowoczesnymi technikami informatycznymi ze szczególnym wykorzystaniem analizy biznesowej oraz e-marketingu.

Program zawiera treści przydatne dla menedżerów chcących zaistnieć zarówno w międzynarodowych korporacjach jak i lokalnych firmach rodzinnych. Dodatkowo słuchacze biorą udział w akredytowanym szkoleniu z facylitacji, wspierającym umiejętności organizacyjne menedżera. W ramach studiów otrzymują certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, a osoby zainteresowane przystąpieniem do dodatkowego (odpłatnego) egzaminu mogą uzyskać certyfikat Facilitation Foundation.

Studia MBA przygotowują także do pełnienia funkcji członka organów nadzorczych oraz członka organów zarządzających spółek skarbu państwa zgodnie z rozporządzeniami ustawy z 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Adresat studiów MBA

Warunkiem koniecznym skorzystania ze studiów MBA jest posiadanie wyższego wykształcenia (na poziomie co najmniej licencjackim) oraz minimum czteroletnie doświadczenie zawodowego. Na studia zapraszamy ludzi otwartych na najnowsze techniki zarządzania i nowe technologie, poszukujących rozwiązań, które zadecydują o ich menedżerskim sukcesie.

W trakcie studiów, poza zajęciami dydaktycznymi (wykłady, warsztaty, laboratoria), słuchacze pracują w niewielkich grupach przygotowując dwa projekty mające odniesienie do realnych zagadnień biznesowych. Na zakończenie studiów słuchacz, we współpracy z wybranym z grona wykładowców mentorem, przygotowuje indywidualny projekt biznesowy.


Plan studiów MBA – Master of Business Administration

 • Zajęcia integracyjne
 • Praktyka zarządzania firmą
 • Komunikacja interpersonalna i praca zespołowa
 • Rekrutacja i selekcja
 • Rozwój personelu i system oceny
 • Zarządzanie zmianą – motywacja pracownika i zespołu
 • Procesy analityczne w zarządzaniu strategicznym
 • Wybrane zagadnienia – prawo cywilne i handlowe, prawo spółek i odpowiedzialność organów spółki 
 • Facilitation Foundation
 • Sprzedaż i negocjacje
 • Zarządzanie projektem
 • E-marketing i e-sprzedaż
 • Employer branding
 • Zarządzanie jakością i zrównoważonym rozwojem
 • Dokumenty finansowe i ich interpretacja
 • Prawne aspekty zarządzania personelem
 • Myślenie strategiczne i przełomowe modele biznesowe
 • Lean management – najlepsze praktyki wdrażania „szczupłego zarządzania”
 • Optymalizacja zintegrowanego planowania w integracji ze sprzedażą i zakupami
 • Wdrażanie strategii Lean w organizacji
 • Umowy handlowe z wykonawcami i klientami
 • Zarządzanie finansami, podejmowanie decyzji inwestycyjnych
 • Wstęp do analityki biznesowej, narzędzia IT we wspomaganiu decyzji
 • Modelowanie, analiza i optymalizacja procesów biznesowych

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH