Cel

Proponowany przez nas program MBA koncentruje się na rzeczywistych podstawach zarządzania, sprawdzonych praktycznie metodach pracy z ludźmi niezbędnych aby efektywnie zarządzać firmą i zespołem. Do tej bazy dodajemy umiejętności o kapitalnym znaczeniu dla liderów działających na konkurencyjnym rynku, a mianowicie swobodę funkcjonowania w globalnym, wielokulturowym rynku pracowniczym oraz swobodę posługiwania się nowoczesnymi technikami informatycznymi ze szczególnym wykorzystaniem e-marketingu. 

Adresat

Warunkiem koniecznym skorzystania ze studiów jest posiadanie wyższego wykształcenia (na poziomie co najmniej licencjackim) oraz minimum 4 lata doświadczenia zawodowego.  Na studia zapraszamy ludzi otwartych na najnowsze techniki zarządzania i nowe technologie, poszukujących rozwiązań które zadecydują o ich menedżerskim sukcesie.

W trakcie studiów, poza zajęciami dydaktycznymi (wykłady, warsztaty, laboratoria) słuchacze pracują w niewielkich grupach pod kierunkiem indywidualnego mentora przygotowując 2 projekty mające odniesienie do realnych zagadnień biznesowych. Na zakończenie studiów słuchacz, we współpracy z mentorem, przygotowuje projekt biznesowy.

 Partnerzy kierunku

Plan studiów

 • Współczesny menedżer organizacji
 • Zarządzanie projektem
 • Employer branding
 • Rekrutacja i selekcja
 • Rozwój personelu i system oceny
 • Firma na globalnym rynku
 • Praktyka zarządzania firmą
 • Zarządzanie strategiczne
 • Wybrane zagadnienia – prawo cywilne i handlowe,  prawo spółek i odpowiedzialność organów spółki.
 • Prawne aspekty zarządzania personelem
 • Komunikacja interpersonalna i praca zespołowa
 • Motywacja pracownika i zespołu, zarządzanie zmianą
 • Coaching  w pracy menedżera
 • Marketing wewnętrzny i zewnętrzny firmy
 • Zarządzanie wiedzą
 • Sprzedaż i negocjacje
 • e-marketing i e-sprzedaż
 • Obsługa klienta
 • Marketplace – gra symulacyjna
 • Ochrona konsumentów i konkurencji
 • Umowy handlowe z wykonawcami i klientami
 • Prawo zamówień publicznych – wybrane zagadnienia
 • ERGO lean management – najlepsze praktyki wdrażania “szczupłego zarządzania”
 • Optymalizacja zintegrowanego planowania w integracji ze sprzedażą i zakupami
 • Logistyka w środowisku Lean Production i Lean Logistics
 • Zarządzanie jakością
 • Dokumenty finansowe i ich interpretacja
 • Zarządzanie kosztami
 • Zarządzanie finansami, podejmowanie decyzji inwestycyjnych
 • Wstęp do analityki biznesowej, narzędzia IT we wspomaganiu decyzji
 • Modelowanie, analiza i optymalizacja procesów biznesowych
 

Opinie słuchaczy i absolwentów

Bardzo merytoryczny program. Pozwala zrozumieć istotę funkcjonalności firmy w otoczeniu konkurencji. Pozwala poznać całe spektrum wiedzy o firmie.

Piotr Bugajski

Podstawową wartością z zajęć jest rozszerzenie dotychczasowej wiedzy na temat biznesu oraz poznanie wielu wartościowych osób w toku studiów.

Artur Sitarz

Szczerze rekomenduję, dla mnie osobiście było to zebranie aspektów funkcjonowania w biznesie i sprzedaży w jedną całość. Niewątpliwie wartością dodaną była możliwość poznania i zaprzyjaźnienia się z Kolegami i Koleżankami ze studiów.

Ewa Ożóg-Baran

1. Organizacja studiów bardzo dobra 2. Przygotowanie merytoryczne oraz przekaz wiadomości bardzo dobre 3. Jakość wykładowców – bez zastrzeżeń 4. Bez zastrzeżeń atmosfera

Sławomir Cisek

Studia poszerzają horyzonty. Ciekawy, elastyczny program studiów.

Magdalena Biernacka

 
1. Organizacja studiów: bdb 2. Merytoryka-poziom: db 3. Jakość wykładów: bdb 4. Atmosfera: bdb

Konrad Dudek

Bardzo dobra organizacja studiów oraz program.

Krystian Golik

Polecam.

Marcin Bielatowicz

Studia MBA zostały zorganizowane w sposób profesjonalny. Jakość wykładów była dla mnie zadowalająca. Atmosfera podczas studiów godna polecenia.

Damian Szajner

 

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów: 3 semestry – 360 godzin (wykłady, warsztaty, laboratoria)
Opłata za studia: 14 000 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)
Opiekunowie merytoryczni kierunku:
Kadra na studiach MBA – ZOBACZ
Program studiów – POBIERZ

Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • wypełniony kwestionariusz dotyczący przebiegu pracy zawodowej: pobierz
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Top