MBA – Master of Business Administration – rozpoczęcie zajęć 23.10.2021, ostatnie wolne miejsce

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 3 semestry – 360 godzin. Część zajęć realizowana z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze

Rozpoczęcie zajęć 23.10.2021, ostatnie wolne miejsce


Opłata za semestr studiów: 5 400 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Opiekunowie merytoryczni kierunku:


Kadra na studiach MBA – ZOBACZ 


Szczegółowy program studiów MBA:


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Rejestracja na studia:

Cel studiów podyplomowych MBA

Realizowany przez nas program studiów podyplomowych MBA (Master of Business Administration) koncentruje się na rzeczywistych podstawach zarządzania i sprawdzonych praktycznie metodach pracy z ludźmi, aby efektywnie zarządzać firmą i zespołem. Do tej bazy dodajemy umiejętności o kapitalnym znaczeniu dla liderów działających na konkurencyjnym rynku, a mianowicie swobodę funkcjonowania w globalnym, wielokulturowym rynku pracowniczym oraz swobodę posługiwania się nowoczesnymi technikami informatycznymi ze szczególnym wykorzystaniem e-marketingu.

Studia MBA przygotowują również do pełnienia funkcji członka organów nadzorczych oraz członka organów zarządzających spółek skarbu państwa zgodnie z rozporządzeniami ustawy z 16.12.2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Adresat studiów MBA

Warunkiem koniecznym skorzystania ze studiów MBA jest posiadanie wyższego wykształcenia (na poziomie co najmniej licencjackim) oraz minimum 4 lata doświadczenia zawodowego.  Na studia zapraszamy ludzi otwartych na najnowsze techniki zarządzania i nowe technologie, poszukujących rozwiązań, które zadecydują o ich menedżerskim sukcesie. W trakcie studiów, poza zajęciami dydaktycznymi (wykłady, warsztaty, laboratoria) słuchacze pracują w niewielkich grupach pod kierunkiem indywidualnego mentora przygotowując 2 projekty mające odniesienie do realnych zagadnień biznesowych. Na zakończenie studiów słuchacz, we współpracy z mentorem, przygotowuje projekt biznesowy.

 Partnerzy kierunku

partner kierunku MBA WSIiZ Rzeszów

Plan studiów MBA – Master of Business Administration

 • Współczesny menedżer organizacji
 • Zarządzanie projektem
 • Employer branding
 • Rekrutacja i selekcja
 • Rozwój personelu i system oceny
 • Firma na globalnym rynku
 • Praktyka zarządzania firmą
 • Zarządzanie strategiczne
 • Wybrane zagadnienia – prawo cywilne i handlowe, prawo spółek i odpowiedzialność organów spółki.
 • Prawne aspekty zarządzania personelem
 • Komunikacja interpersonalna i praca zespołowa
 • Motywacja pracownika i zespołu, zarządzanie zmianą
 • Coaching  w pracy menedżera
 • Marketing wewnętrzny i zewnętrzny firmy
 • Sprzedaż i negocjacje
 • e-marketing i e-sprzedaż
 • Obsługa klienta
 • Marketplace – gra symulacyjna
 • Stres w pracy menedżera, work-life balance
 • Umowy handlowe z wykonawcami i klientami
 • Prawo zamówień publicznych – wybrane zagadnienia
 • ERGO lean management – najlepsze praktyki wdrażania „szczupłego zarządzania”
 • Optymalizacja zintegrowanego planowania w integracji ze sprzedażą i zakupami
 • Logistyka w środowisku Lean Production i Lean Logistics
 • Zarządzanie jakością
 • Dokumenty finansowe i ich interpretacja
 • Zarządzanie kosztami
 • Zarządzanie finansami, podejmowanie decyzji inwestycyjnych
 • Wstęp do analityki biznesowej, narzędzia IT we wspomaganiu decyzji
 • Modelowanie, analiza i optymalizacja procesów biznesowych

 

Opinie słuchaczy i absolwentów

Bardzo merytoryczny program. Pozwala zrozumieć istotę funkcjonalności firmy w otoczeniu konkurencji. Pozwala poznać całe spektrum wiedzy o firmie.

Piotr Bugajski

Podstawową wartością z zajęć jest rozszerzenie dotychczasowej wiedzy na temat biznesu oraz poznanie wielu wartościowych osób w toku studiów.

Artur Sitarz

Studia w pełni spełniły moje oczekiwania. Możliwość obcowania i czerpania doświadczeń od takich praktyków i bez wątpienia autorytetów w swoich dziedzinach jak Bartłomiej Cieszyński, Roman Wieczorek, Sławomir Gawroński, Agnieszka Pala i inni prowadzący (niestety nie sposób wszystkich wymienić) jest bezcennym doświadczeniem, które skłania do refleksji i przewartościowania zasad, którymi kierujemy się na co dzień. Nie bez znaczenia pozostają również kontakty nawiązanie nie tylko z prowadzącymi, ale również ze wszystkimi słuchaczami studiów MBA, z którymi znajomości nawiązane w trakcie 1,5 roku studiów przetrwają z pewnością przez lata i zaowocują również w kontaktach biznesowych. Nie mogę tu pominąć samej organizacji studiów, która również jest na wysokim poziomie. Bez wątpienia mogę polecić studia na kierunku MBA na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania wszystkim, którzy chcą podnosić kwalifikacje lub usystematyzować swoją wiedzę.

Łukasz Węglarz

Szczerze rekomenduję, dla mnie osobiście było to zebranie aspektów funkcjonowania w biznesie i sprzedaży w jedną całość. Niewątpliwie wartością dodaną była możliwość poznania i zaprzyjaźnienia się z Kolegami i Koleżankami ze studiów.

Ewa Ożóg-Baran

1. Organizacja studiów bardzo dobra 2. Przygotowanie merytoryczne oraz przekaz wiadomości bardzo dobre 3. Jakość wykładowców – bez zastrzeżeń 4. Bez zastrzeżeń atmosfera

Sławomir Cisek

Studia poszerzają horyzonty. Ciekawy, elastyczny program studiów.

Magdalena Biernacka

1. Organizacja studiów: bdb 2. Merytoryka-poziom: db 3. Jakość wykładów: bdb 4. Atmosfera: bdb

Konrad Dudek

Bardzo dobra organizacja studiów oraz program.

Krystian Golik

Program studiów został stworzony w sposób kompletny i stwarza możliwości rozwoju nie tylko osobom robiącym karierę w korporacjach ale również tym, którzy dążą do rozwoju osobistego i zawodowego. Program studiów był skoncentrowany na całościowej tematyce biznesowej co powodowało że nie było zajęć które mógłbym wskazać jako nieprzydatne bądź nudne. Pomimo że niektórych zagadnień z programu studiów nie będę wykorzystywał, to za każdym razem miałem możliwość rozwijania swoich kompetencji menadżerskich. Niezwykle interesujące były dla mnie zajęcia prowadzone przez praktyków poszczególnych zagadnień, związanych z tematyką zarządzania biznesem. Doświadczenie i zaangażowanie kadry dydaktycznej oraz aktywne uczestnictwo słuchaczy pozytywnie wpływały na atmosferę zajęć. Przygotowanie od strony technicznej wzorowe. Osoby które zdecydują się na studia Master of Business Administration w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z pewnością dołączą do grona zadowolonych absolwentów tej uczelni. Studia oceniam wzorowo.

Sylwester Kozak

Okres od listopada 2018 do lutego 2020, kiedy uczestniczyłem w zajęciach MBA na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, był z pewnością był jednym z najciekawszych i najbardziej inspirujących okresów w moim życiu zawodowym. To była doskonała platforma wymiany doświadczeń i idei zarówno z koleżankami i kolegami ze studiów, jak i z prowadzącymi zajęcia. W 100% polecam studia MBA na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Marek Mielnik

Polecam.

Marcin Bielatowicz

Studia podyplomowe na kierunku MBA prowadzone przez WSIiZ w Rzeszowie są idealną fuzją wiedzy praktycznej oraz solidnych podstaw teoretycznych, umożliwiającą profesjonalne funkcjonowanie w środowisku biznesowym. Studia z przyjemnością mogę zarekomendować wszystkim osobom, które oczekują rozwoju i pogłębienia swoich kompetencji zawodowych. Profesjonalna kadra naukowa w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem praktyków spełni oczekiwania nawet najbardziej dojrzałych zawodowo kandydatów.

Filip Andrzej Cetera

Z wielką przyjemnością rekomenduję studia MBA w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania jako doskonałą formę na pogłębienie umiejętności w zakresie zarządzania. To przede wszystkim doskonały dobór kadry wykładowczej, przekazana olbrzymia ilość wiedzy, nie tylko tej dydaktycznej, lecz również praktycznej w bardzo wielu obszarach. Pozwoliło mi to zrewidować, usystematyzować, a w szczególności pogłębić swoje dotychczasowe doświadczenia i umiejętności managerskie. Studia MBA to doskonała atmosfera prowadzonych zajęć, to bardzo wysoki poziom merytoryczny pozostałych studentów oraz ciekawa wymiana doświadczeń i kontaktów. Myślę, że w swojej dalszej pracy zawodowej będę wielokrotnie sięgał do notatek czy książek, a przede wszystkim wiedzy zdobytej w toku studiów MBA.

Piotr Legutko

Jestem bardzo zadowolony, że zdecydowałem się na ten kierunek studiów. Poszerzyłem swoją wiedzę, zdobyłem nowe umiejętności i poznałem wspaniałych ludzi. Gorąco polecam 🙂

Jan Boratyn

Studia MBA zostały zorganizowane w sposób profesjonalny. Jakość wykładów była dla mnie zadowalająca. Atmosfera podczas studiów godna polecenia.

Damian Szajner

Studia MBA na WSIiZ pozwoliły mi na nadążanie za zmianami, za wyzwaniami biznesowymi. Spotkałem Managerów z różnych branż, wykładowców oraz praktyków i to z nimi wymieniałem poglądy i doświadczenia z różnych środowisk kulturowych i zawodowych. Poszerzyłem horyzonty zarządzania, uzyskałem nowe, wszechstronne spojrzenie na życie zawodowe i nie tylko. Już wdrożyłem nowo uzyskane kompetencje i widzę efekty w moim zespole. Dostrzegam kolejne szanse i możliwości. Polecam każdemu Managerowi taki challenge.

Artur Chmaj

Studia MBA prowadzone są przez świetnie dobrany i profesjonalnie wykwalifikowany zespół wykładowców. Wiedza teoretyczna często przeplatana jest przykładami praktycznymi, co równie często jest uzupełniane poprzez historie studentów (co w przypadku MBA można by bardziej określić jako profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem). Program studiów jest dopracowywany z roku na rok, co świadczy o profesjonalnym podejściu uczelni, a co z kolei daje uczestnikom pewność, że zdobyta wiedza odpowiada aktualnym potrzebom rynku. Polecam i zachęcam do wzięcia udziału.

Leszek Maziarz

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH