MBA – Master of Business Administration

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 3 semestry, 402 godziny w tym 42 godziny projektów.

Czesne za semestr: 5 400 zł (raty miesięczne).

Około 30% zajęć jest realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.


Opiekunowie merytoryczni kierunku:

 


Szczegółowy program studiów MBA:


Absolwenci studiów otrzymują:

 • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych
 • Dyplom MBA

Rejestracja na studia:

kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij

Do rejestracji na studia MBA prosimy o przygotowanie CV potwierdzającego przynajmniej 4 letnie doświadczenie zawodowe.

Cel studiów podyplomowych MBA

Realizowany przez nas program studiów podyplomowych MBA (Master of Business Administration) koncentruje się na rzeczywistych podstawach zarządzania i sprawdzonych praktycznie metodach pracy z ludźmi, aby efektywnie zarządzać firmą i zespołem. Do tej bazy dodajemy umiejętności o kapitalnym znaczeniu dla liderów działających na konkurencyjnym rynku, a mianowicie swobodę funkcjonowania w globalnym, wielokulturowym rynku pracowniczym oraz swobodę posługiwania się nowoczesnymi technikami informatycznymi ze szczególnym wykorzystaniem e-marketingu. Studia MBA przygotowują również do pełnienia funkcji członka organów nadzorczych oraz członka organów zarządzających spółek skarbu państwa zgodnie z rozporządzeniami ustawy z 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Adresat studiów MBA

Warunkiem koniecznym skorzystania ze studiów MBA jest posiadanie wyższego wykształcenia (na poziomie co najmniej licencjackim) oraz minimum 4 lata doświadczenia zawodowego. Na studia zapraszamy ludzi otwartych na najnowsze techniki zarządzania i nowe technologie, poszukujących rozwiązań, które zadecydują o ich menedżerskim sukcesie. W trakcie studiów, poza zajęciami dydaktycznymi (wykłady, warsztaty, laboratoria) słuchacze pracują w niewielkich grupach pod kierunkiem indywidualnego mentora przygotowując 2 projekty mające odniesienie do realnych zagadnień biznesowych. Na zakończenie studiów słuchacz, we współpracy z mentorem, przygotowuje projekt biznesowy.

 Partnerzy kierunku

partner kierunku MBA WSIiZ Rzeszów

Plan studiów MBA – Master of Business Administration

 • Zajęcia integracyjne
 • Praktyka zarządzania firmą
 • Współczesny menedżer organizacji
 • Zarządzanie projektem
 • Rekrutacja i selekcja
 • Rozwój personelu i system oceny
 • Zarządzanie zmianą – motywacja pracownika i zespołu
 • Zarządzanie strategiczne
 • Wybrane zagadnienia – prawo cywilne i handlowe, prawo spółek i odpowiedzialność organów spółki.
 • Komunikacja interpersonalna i praca zespołowa
 • Coaching w pracy menedżera
 • Marketing wewnętrzny i zewnętrzny firmy
 • Employer branding
 • Sprzedaż i negocjacje
 • e-marketing i e-sprzedaż
 • Obsługa klienta
 • Marketplace – gra symulacyjna
 • Stres w pracy menedżera, work-life balance
 • Umowy handlowe z wykonawcami i klientami
 • Prawne aspekty zarządzania personelem
 • Myślenie strategiczne i przełomowe modele biznesowe
 • Lean management – najlepsze praktyki „szczupłego zarządzania”
 • Optymalizacja zintegrowanego planowania w integracji ze sprzedażą i zakupami
 • Wdrażanie strategii Lean w organizacji
 • Zarządzanie jakością
 • Dokumenty finansowe i ich interpretacja
 • Zarządzanie kosztami
 • Zarządzanie finansami, podejmowanie decyzji inwestycyjnych
 • Wstęp do analityki biznesowej, narzędzia IT we wspomaganiu decyzji
 • Modelowanie, analiza i optymalizacja procesów biznesowych

Opinie słuchaczy i absolwentów

Bardzo merytoryczny program. Pozwala zrozumieć istotę funkcjonalności firmy w otoczeniu konkurencji. Pozwala poznać całe spektrum wiedzy o firmie.

Piotr Bugajski

Podstawową wartością z zajęć jest rozszerzenie dotychczasowej wiedzy na temat biznesu oraz poznanie wielu wartościowych osób w toku studiów.

Artur Sitarz

Studia w pełni spełniły moje oczekiwania. Możliwość obcowania i czerpania doświadczeń od takich praktyków i bez wątpienia autorytetów w swoich dziedzinach jak Bartłomiej Cieszyński, Roman Wieczorek, Sławomir Gawroński, Agnieszka Pala i inni prowadzący (niestety nie sposób wszystkich wymienić) jest bezcennym doświadczeniem, które skłania do refleksji i przewartościowania zasad, którymi kierujemy się na co dzień. Nie bez znaczenia pozostają również kontakty nawiązanie nie tylko z prowadzącymi, ale również ze wszystkimi słuchaczami studiów MBA, z którymi znajomości nawiązane w trakcie 1,5 roku studiów przetrwają z pewnością przez lata i zaowocują również w kontaktach biznesowych. Nie mogę tu pominąć samej organizacji studiów, która również jest na wysokim poziomie. Bez wątpienia mogę polecić studia na kierunku MBA na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania wszystkim, którzy chcą podnosić kwalifikacje lub usystematyzować swoją wiedzę.

Łukasz Węglarz

Szczerze rekomenduję, dla mnie osobiście było to zebranie aspektów funkcjonowania w biznesie i sprzedaży w jedną całość. Niewątpliwie wartością dodaną była możliwość poznania i zaprzyjaźnienia się z Kolegami i Koleżankami ze studiów.

Ewa Ożóg-Baran

1. Organizacja studiów bardzo dobra 2. Przygotowanie merytoryczne oraz przekaz wiadomości bardzo dobre 3. Jakość wykładowców – bez zastrzeżeń 4. Bez zastrzeżeń atmosfera

Sławomir Cisek

Studia poszerzają horyzonty. Ciekawy, elastyczny program studiów.

Magdalena Biernacka

1. Organizacja studiów: bdb 2. Merytoryka-poziom: db 3. Jakość wykładów: bdb 4. Atmosfera: bdb

Konrad Dudek

Bardzo dobra organizacja studiów oraz program.

Krystian Golik

Program studiów został stworzony w sposób kompletny i stwarza możliwości rozwoju nie tylko osobom robiącym karierę w korporacjach ale również tym, którzy dążą do rozwoju osobistego i zawodowego. Program studiów był skoncentrowany na całościowej tematyce biznesowej co powodowało że nie było zajęć które mógłbym wskazać jako nieprzydatne bądź nudne. Pomimo że niektórych zagadnień z programu studiów nie będę wykorzystywał, to za każdym razem miałem możliwość rozwijania swoich kompetencji menadżerskich. Niezwykle interesujące były dla mnie zajęcia prowadzone przez praktyków poszczególnych zagadnień, związanych z tematyką zarządzania biznesem. Doświadczenie i zaangażowanie kadry dydaktycznej oraz aktywne uczestnictwo słuchaczy pozytywnie wpływały na atmosferę zajęć. Przygotowanie od strony technicznej wzorowe. Osoby które zdecydują się na studia Master of Business Administration w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z pewnością dołączą do grona zadowolonych absolwentów tej uczelni. Studia oceniam wzorowo.

Sylwester Kozak

Okres od listopada 2018 do lutego 2020, kiedy uczestniczyłem w zajęciach MBA na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, był z pewnością był jednym z najciekawszych i najbardziej inspirujących okresów w moim życiu zawodowym. To była doskonała platforma wymiany doświadczeń i idei zarówno z koleżankami i kolegami ze studiów, jak i z prowadzącymi zajęcia. W 100% polecam studia MBA na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Marek Mielnik

Polecam.

Marcin Bielatowicz

Studia podyplomowe na kierunku MBA prowadzone przez WSIiZ w Rzeszowie są idealną fuzją wiedzy praktycznej oraz solidnych podstaw teoretycznych, umożliwiającą profesjonalne funkcjonowanie w środowisku biznesowym. Studia z przyjemnością mogę zarekomendować wszystkim osobom, które oczekują rozwoju i pogłębienia swoich kompetencji zawodowych. Profesjonalna kadra naukowa w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem praktyków spełni oczekiwania nawet najbardziej dojrzałych zawodowo kandydatów.

Filip Andrzej Cetera

Z wielką przyjemnością rekomenduję studia MBA w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania jako doskonałą formę na pogłębienie umiejętności w zakresie zarządzania. To przede wszystkim doskonały dobór kadry wykładowczej, przekazana olbrzymia ilość wiedzy, nie tylko tej dydaktycznej, lecz również praktycznej w bardzo wielu obszarach. Pozwoliło mi to zrewidować, usystematyzować, a w szczególności pogłębić swoje dotychczasowe doświadczenia i umiejętności managerskie. Studia MBA to doskonała atmosfera prowadzonych zajęć, to bardzo wysoki poziom merytoryczny pozostałych studentów oraz ciekawa wymiana doświadczeń i kontaktów. Myślę, że w swojej dalszej pracy zawodowej będę wielokrotnie sięgał do notatek czy książek, a przede wszystkim wiedzy zdobytej w toku studiów MBA.

Piotr Legutko

Jestem bardzo zadowolony, że zdecydowałem się na ten kierunek studiów. Poszerzyłem swoją wiedzę, zdobyłem nowe umiejętności i poznałem wspaniałych ludzi. Gorąco polecam 🙂

Jan Boratyn

Studia MBA zostały zorganizowane w sposób profesjonalny. Jakość wykładów była dla mnie zadowalająca. Atmosfera podczas studiów godna polecenia.

Damian Szajner

Studia MBA na WSIiZ pozwoliły mi na nadążanie za zmianami, za wyzwaniami biznesowymi. Spotkałem Managerów z różnych branż, wykładowców oraz praktyków i to z nimi wymieniałem poglądy i doświadczenia z różnych środowisk kulturowych i zawodowych. Poszerzyłem horyzonty zarządzania, uzyskałem nowe, wszechstronne spojrzenie na życie zawodowe i nie tylko. Już wdrożyłem nowo uzyskane kompetencje i widzę efekty w moim zespole. Dostrzegam kolejne szanse i możliwości. Polecam każdemu Managerowi taki challenge.

Artur Chmaj

Studia MBA prowadzone są przez świetnie dobrany i profesjonalnie wykwalifikowany zespół wykładowców. Wiedza teoretyczna często przeplatana jest przykładami praktycznymi, co równie często jest uzupełniane poprzez historie studentów (co w przypadku MBA można by bardziej określić jako profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem). Program studiów jest dopracowywany z roku na rok, co świadczy o profesjonalnym podejściu uczelni, a co z kolei daje uczestnikom pewność, że zdobyta wiedza odpowiada aktualnym potrzebom rynku. Polecam i zachęcam do wzięcia udziału.

Leszek Maziarz

Zdecydowanie polecam studia MBA na WSIZ. Zajęcia były profesjonalnie zorganizowane, prowadzone przez fachowców, włączając również praktyków biznesu. Można było zdobyć oraz poszerzyć wiedzę z wielu zakresów, od umiejętności interpersonalnych po twardą wiedzę z zakresu finansów i zarządzania. Sama uczelnia jest również zorganizowana w bardzo profesjonalny sposób, bardzo fajna aplikacja mobilna, szybki i jasny przepływ informacji.

Piotr Uzar

Studia w pełni spełniły moje oczekiwania. Zyskałem nowe kompetencje, których do tej pory mi brakowało. Polecam podyplomowe studia MBA każdemu, kto zajmuje stanowiska kierownicze i zarządcze. Studia te pozwalają zobaczyć inne aspekty działalności organizacji, których w większości przypadków nikt nie zauważa i może sądzić, że to nie jego odpowiedzialność. Z pewnością wiedzę, którą pozyskałem w trakcie tych studiów będę wykorzystywał w swojej obecnej i przyszłej pracy. Organizacja studiów bardzo dobra, przygotowanie merytoryczne oraz przekaz wiedzy bardzo dobre, atmosfera również.

Łukasz Gładysiewicz

Studia MBA w centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ w Rzeszowie polecam wszystkim, którzy chcą poszerzać swoje horyzonty, zdobywać wartościową wiedzę i rozwijać swoje kompetencje menedżerskie. Poziom prowadzonych zajęć oceniam bardzo wysoko, wykładowcy z ogromnym doświadczeniem przekazują przede wszystkim wiedzę praktyczną. Ciekawe, rozwijające dyskusje z grupą to cenny dodatek. Całość uzupełnia świetna organizacja i bardzo sympatyczna atmosfera. Serdecznie polecam!

Jolanta Malinowska

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH