Inżynieria oprogramowania – we współpracy z ASSECO POLAND – zajęcia w trakcie realizacji, zapytaj o wolne miejsca

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów:
2 semestry (220 godzin)

Zajęcia w trakcie realizacji, zapytaj o wolne miejsca


Opłata za semestr studiów:
2 400 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne).

Część zajęć realizowana z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze


Studia prowadzone pod patronatem merytorycznym:

Asseco


Opiekun merytoryczny kierunku: 


Szczegółowy program studiów:


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych oraz odpowiednie dyplomy autoryzowanych szkoleń.

Rejestracja na studia:


Osoby zainteresowane tym kierunkiem sprawdzały również program studiów:

Systemy i sieci komputerowe

Cel studiów podyplomowych

Inżynieria oprogramowania stanowi jedną z ważniejszych dziedzin współczesnej informatyki i jest związana z różnymi aspektami wytwarzania oprogramowania od projektowania, poprzez programowanie, a na testowaniu i dokumentowaniu aplikacji skończywszy.

Studia przygotowują słuchaczy do pracy w zespołach wytwarzających oprogramowanie. Słuchacz ma możliwość zapoznania się ze środowiskami programistycznymi, organizacją pracy w grupie projektowej oraz nowoczesnymi technikami wytwarzania oprogramowania. Treści kształcenia są oparte na doświadczeniu wynikającym z realizacji rzeczywistych, złożonych projektów informatycznych.

W pierwszym semestrze studiów słuchacze uczestniczą w autoryzowanych szkoleniach z zakresu:

1. Programowania – obejmuje zagadnienia związane z tworzeniem aplikacji przy wykorzystaniu nowoczesnych obiektowych języków programowania.

  • Java SE 8 Fundamentals

2. Baz danych – obejmuje zagadnienia, poprawnego projektowania i programowania. W ramach kierunku studenci poznają język zapytań SQL oraz PL/SQL.

  • Oracle Database: SQL Fundamentals I
  • Oracle Database: SQL Fundamentals II
  • Oracle Database: Program with PL/SQL

Słuchacz nabywa wiedzę związaną z architekturą oprogramowania, wzorcami projektowymi i metodami zarządzania złożonością oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia Domain-Driven Design. Poznaje także najważniejsze metody wytwarzania oprogramowania, w tym metody zwinne i SCRUM.

Drugi semestr jest poświęcony budowaniu aplikacji klasy enterprise. Słuchacz zdobywa umiejętność praktycznego posługiwania się nowoczesnymi technologiami i narzędziami programistycznymi biorąc udział w budowaniu wielowarstwowej aplikacji webowej w technologii Java EE. Prace są prowadzone w zespołach wykonujących wszystkie podstawowe czynności towarzyszące wytwarzaniu profesjonalnego oprogramowania: analiza, projektowanie, programowanie, testowanie i wdrażanie aplikacji.

Podczas oferowanych zajęć słuchacze realizują autoryzowane szkolenia firmy Oracle, co pozwala im na zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu baz danych i przygotować do uzyskania certyfikatu z języków SQL, PL/SQL i JAVA. Dodatkowo słuchacze otrzymują vouchery na egzaminy certyfikujące, które pozwalają na przystąpienie do egzaminu w dowolnym centrum egzaminacyjnym VUE ze zniżką w wysokości 25%.

Plan studiów podyplomowych Inżynieria oprogramowania

  • Algorytmy i struktury danych
  • Języki i metody programowania
  • Bazy danych
  • Aplikacje korporacyjne
  • Techniki wytwarzania złożonego oprogramowania

 POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH