Inżynieria oprogramowania – we współpracy z ASSECO POLAND Pierwsze zajęcia 15.10.2023

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry, 220 godzin.

Czesne: 3 100 zł. za semestr (raty miesięczne).

Około 80% zajęć jest realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.

Pierwsze zajęcia 15 października 2023 r.


Studia prowadzone pod patronatem merytorycznym:

Asseco


Opiekun merytoryczny kierunku:

 


Szczegółowy program studiów:


Absolwenci studiów otrzymują:

 • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych
 • Dyplomy autoryzowanych szkoleń.

Rejestracja na studia:

kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij


Osoby zainteresowane tym kierunkiem sprawdzały również program studiów:

Systemy i sieci komputerowe

Cel studiów podyplomowych

Inżynieria oprogramowania stanowi jedną z ważniejszych dziedzin współczesnej informatyki i jest związana z różnymi aspektami wytwarzania oprogramowania od projektowania, poprzez programowanie, a na testowaniu i dokumentowaniu aplikacji skończywszy.

Studia przygotowują słuchaczy do pracy w zespołach wytwarzających oprogramowanie. Słuchacz ma możliwość zapoznania się ze środowiskami programistycznymi, organizacją pracy w grupie projektowej oraz nowoczesnymi technikami wytwarzania oprogramowania. Treści kształcenia są oparte na doświadczeniu wynikającym z realizacji rzeczywistych, złożonych projektów informatycznych.

W pierwszym semestrze studiów słuchacze uczestniczą w autoryzowanych szkoleniach z zakresu:

1. Programowania – obejmuje zagadnienia związane z tworzeniem aplikacji przy wykorzystaniu nowoczesnych obiektowych języków programowania.

 • Java SE 8 Fundamentals

2. Baz danych – obejmuje zagadnienia, poprawnego projektowania i programowania. W ramach kierunku studenci poznają język zapytań SQL oraz PL/SQL.

 • Oracle Database: SQL Fundamentals I
 • Oracle Database: SQL Fundamentals II
 • Oracle Database: Program with PL/SQL

Słuchacz nabywa wiedzę związaną z architekturą oprogramowania, wzorcami projektowymi i metodami zarządzania złożonością oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia Domain-Driven Design. Poznaje także najważniejsze metody wytwarzania oprogramowania, w tym metody zwinne i SCRUM.

Drugi semestr jest poświęcony budowaniu aplikacji klasy enterprise. Słuchacz zdobywa umiejętność praktycznego posługiwania się nowoczesnymi technologiami i narzędziami programistycznymi biorąc udział w budowaniu wielowarstwowej aplikacji webowej w technologii Java EE. Prace są prowadzone w zespołach wykonujących wszystkie podstawowe czynności towarzyszące wytwarzaniu profesjonalnego oprogramowania: analiza, projektowanie, programowanie, testowanie i wdrażanie aplikacji.

Podczas oferowanych zajęć słuchacze realizują autoryzowane szkolenia firmy Oracle, co pozwala im na zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu baz danych i przygotować do uzyskania certyfikatu z języków SQL, PL/SQL i JAVA. Dodatkowo słuchacze otrzymują vouchery na egzaminy certyfikujące, które pozwalają na przystąpienie do egzaminu w dowolnym centrum egzaminacyjnym VUE ze zniżką w wysokości 25%.

Plan studiów podyplomowych Inżynieria oprogramowania

 • Algorytmy i struktury danych
 • Języki i metody programowania
 • Bazy danych
 • Aplikacje korporacyjne
 • Techniki wytwarzania złożonego oprogramowania

 POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH