Inżynieria oprogramowania – we współpracy z ASSECO POLAND

Cel

Inżynieria oprogramowania stanowi jedną z ważniejszych dziedzin współczesnej informatyki i jest związana z różnymi aspektami wytwarzania oprogramowania od projektowania, poprzez programowanie, a na testowaniu i dokumentowaniu aplikacji skończywszy.

Studia przygotowują słuchaczy do pracy w zespołach wytwarzających oprogramowanie. Słuchacz ma możliwość zapoznania się ze środowiskami programistycznymi, organizacją pracy w grupie projektowej oraz nowoczesnymi technikami wytwarzania oprogramowania. Treści kształcenia są oparte na doświadczeniu wynikającym z realizacji rzeczywistych, złożonych projektów informatycznych.

W pierwszym semestrze studiów słuchacze uczestniczą w autoryzowanych szkoleniach z zakresu:

1. Programowania – obejmuje zagadnienia związane z tworzeniem aplikacji przy wykorzystaniu nowoczesnych obiektowych języków programowania.
•    Java SE 7 Fundamentals
•    Java SE 7 Programming
2. Baz danych – obejmuje zagadnienia, poprawnego projektowania i programowania. W ramach kierunku studenci poznają język zapytań SQL oraz PL/SQL.
•    Oracle Database: SQL Fundamentals I
•    Oracle Database: SQL Fundamentals II
•    Oracle Database: Program with PL/SQL

Drugi semestr jest poświęcony budowaniu aplikacji klasy enterprise. Słuchacz nabywa wiedzę związaną z architekturą oprogramowania, wzorcami projektowymi i metodami zarządzania złożonością oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia Domain-Driven Design. Poznaje także najważniejsze metody wytwarzania oprogramowania, w tym metody zwinne i SCRUM. Zdobywa umiejętność praktycznego posługiwania się nowoczesnymi technologiami i narzędziami programistycznymi biorąc udział w budowaniu wielowarstwowej aplikacji web-owej w technologii Java EE. Prace są prowadzone w zespołach wykonujących wszystkie podstawowe czynności towarzyszące wytwarzaniu profesjonalnego oprogramowania: analizę, projektowanie, programowanie, testowanie i wdrażanie aplikacji.

Podczas oferowanych zajęć studenci realizują autoryzowane szkolenia firmy Oracle, co pozwala im na zdobyć wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu baz danych i przygotować do uzyskania certyfikatu z języków SQL, PL/SQL i  JAVA. Dodatkowo słuchacze otrzymują vouchery na egzaminy certyfikujące, które pozwalają na przystąpienie do egzaminu w dowolnym centrum egzaminacyjnym VUE ze zniżką w wysokości 25%.

Plan studiów

  • Algorytmy i struktury danych
  • Języki i metody programowania
  • Bazy danych
  • Aplikacje korporacyjne
  • Techniki wytwarzania złożonego oprogramowania
 

Opinie słuchaczy i absolwentów

Polecam studia z Inżynierii Oprogramowania na WSIiZ w Rzeszowie. Kierunek umożliwia poznanie bardzo wielu aspektów z dziedziny programowania, od projektowani i analizy wymagań do samodzielnego pisania programów. Wykwalifikowana kadra bardzo dobrze przekazuje wiedzę zarówno praktyczną jak i teoretyczną. Współpraca z ASSECO to duży plus.
Stanislaw Molitorys
Dobra organizacja zajęć, super wykładowcy. Polecam.
Maciej Goral
W szkole panuje serdeczna atmosfera. Są tu wykorzystane nowoczesne technologie by przekazywać w sposób innowacyjny. Wiedza przekazywana jest w interesujący i przystępny sposób. Zdecydowanie polecam studia na tym kierunku.
Magdalena Borcz
Studia pokazują i uczą wytwarzania oprogramowania produkcyjnego. Wykładowcy to praktycy wytwarzający, tworzący wielkie projekty. Zajęcia praktyczne realizowane są w grupach podobnie jak w firmach programistycznych. Poszczególne grupy tworzą pewna funkcjonalność następnie wszystko łączone jest w całość.
Grzegorz Molczyk
Najcenniejszy na studiach był ich wymiar praktyczny. Zapoznaliśmy się z technologiami stosowanymi przez programistów z ASSECO POLAND S.A. Polecam.
Seweryn Możdżeń
Bardzo polecam studia na kierunku Inżynieria Oprogramowania. Wysoki poziom merytoryczny jak i organizacyjny odpowiada na potrzeby rynku pracy w zakresie kształcenia w dziedzinie projektowania i programowania  aplikacji bazodanowych.
Ireneusz Balawender
Bardzo dobry dobór zagadnień, treści wykładów. Przydatne zajęcia, praktyczne.
Magdalena Klimczak
Realizacja studiów we współpracy z Asseco była zdecydowaną wartością dodaną. Studia przebiegały w miłej, luźnej atmosferze. Program studiów kompletny i z praktycznym odniesieniem.
Marcin Ficek
Polecam studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania. Są to już kolejne studia, które kończę na WSIiZ i jestem zadowolony zarówno z prowadzonych zajęć, sal wykładowych oraz ludzi, których tu poznałem.
Robert Marciniec
Moim zdaniem nawiązanie współpracy z Asseco to strzał w dziesiątkę. Studia zyskują na praktyczności przekazywanych wiadomości i tym samym służą lepszemu zgłębieniu tematu. Tylko wiedza praktyczna pomaga odnaleźć się w tym kierunku na rynku pracy, a taką wiedzę otrzymaliśmy przez cały tok studiów.
Tomasz Nowakowski
Polecam uczestnictwo w studiach w formie podyplomowej. Stanowi ona znakomitą formę uzupełnienia wiedzy.
Tomasz Szmigiel
Studia dobrze zorganizowane. Pozwoliły mi na podniesienie kwalifikacji.
Wiesław Garbacz
Dobrze rozplanowany plan zajęć i dostęp do wszelkich materiałów informacyjnych oraz materiałów z zajęć. Wykładowcy z dużą wiedzą, udzielający wszelkich odpowiedzi. Mila atmosfera w trakcie zajęć.
Dorota Supel
“Studia spełniły moje oczekiwania. Program studiów adekwatny do potrzeb rynku.”

Marcin Melsztyński

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry (220 godzin)
Opłata za semestr studiów: 2 300 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)

Studia prowadzone pod patronatem merytorycznym:


Opiekun merytoryczny kierunku: 
Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych oraz odpowiednie dyplomy autoryzowanych szkoleń.

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
  • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
  • jedno zdjęcie

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Top