Doradca podatkowy – pierwsze zajęcia 07.11.2020

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry, 192 godziny.

Studia realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze

Pierwsze zajęcia 7 listopada 2020


Opłata za semestr studiów:  2 100 zł (możliwość rozbicia na raty)
Opiekun merytoryczny kierunku:
Program studiów:
  Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie

Cel

Program studiów zawiera wszystkie zagadnienia objęte egzaminem państwowym na doradcę podatkowego. Szczególny nacisk położony został na przygotowanie do egzaminu oraz na zagadnienia praktyczne, m.in. prowadzenie ksiąg podatkowych, sporządzanie pism w sprawach podatkowych czy udział w postępowaniach przed sądem administracyjnym. Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych uczelni, doradców podatkowych oraz byłych i obecnych pracowników organów podatkowych z uwzględnieniem bogatego orzecznictwa w sprawach podatkowych.

Adresaci

Studia kierowane są do osób, które zamierzają wykonywać zawód doradcy podatkowego i chcą przygotować się do egzaminu państwowego.

 

Plan studiów

 • Źródła i wykładnia prawa podatkowego
 • Ogólne prawo podatkowe
 • Szczegółowe prawo podatkowe
 • Postępowanie podatkowe z elementami postępowania egzekucyjnego w administracji
 • Prawo celne
 • Prawo dewizowe
 • Prawo karne skarbowe
 • Kontrola skarbowa i podatkowa
 • Rachunkowość
 • Doradztwo podatkowe
 • Etyka zawodowa
 • Międzynarodowe prawo podatkowe
   

Opinie słuchaczy i absolwentów

Uczelnia bardzo przyjazna dla studentów. Szeroki wybór kierunków studiów. Baza kształcenia idealna. Uczelnia godna polecenia dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje.

Elżbieta Dul

Zajęcia prowadzone w merytoryczny sposób przez specjalistów w danych dziedzinach. Dają możliwość nie tylko pogłębienia wiedzy praktycznej, ale również jej zastosowania.

Paweł Kucharzyk

Uczelnia przygotowała interesującą ofertę zajęć dla osób chcących pogłębić swoja wiedzę w zakresie szeroko rozumianego prawa podatkowego. Warte podkreślenia jest to, że zajęcia są prowadzone przede wszystkim przez praktyków w danej dziedzinie. Atutem kierunku jest również możliwość nawiązania relacji towarzyskich oraz biznesowych z pozostałymi studiującymi.

Łukasz Homa

Uczelnia bardzo przyjazna dla studentów. Szeroki wybór kierunków studiów. Baza kształcenia idealna. Uczelnia godna polecenia dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje.

Elżbieta Dul

Dobra organizacja studiów, dobry dobór przedmiotów, dobry poziom merytoryczny wykładowców, atmosfera przyjazna dla studentów.

Małgorzata Cyran

Uczelnia od lat zapewnia profesjonalną ofertę, dbając jednocześnie o potrzeby studentów, zapewniając wysoki poziom merytoryczny wykładowców i właściwą organizację. Dodatkowo studenci otrzymują zniżki zachęcające do wyboru kolejnych kierunków czy kursów. W związku z tym rekomenduję uczelnię zachęcając do skorzystania z usług CSP WSIiZ w Rzeszowie.

Dorota Mazur

Bardzo dobra organizacja studiów, materiały na czas, dobór wykładów I tematyka prawidłowa. WYSOKI POZIOM WIEDZY WYKŁADOWCÓW.

Joanna Krzempek

Uczelnia zapewnia profesjonalną, dobrze przygotowaną do prowadzenia zajęć kadrę naukowców, która gwarantuje jakość. Bardzo dobrze zorganizowany czas zajęć i ich lokalizacja.

Joanna Skopińska-Mycek

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH