Cyberbezpieczeństwo NOWOŚĆ

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów:
2 semestry (200 godzin).

Studia realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze

 


 

Opłata za semestr studiów:

1 900 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Opiekun merytoryczny kierunku:


Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie

Cel studiów

Absolwent studiów Cyberbezpieczeństwo uzyska wiedzę i praktyczne umiejętności do podjęcia pracy związanej z administracją i bezpieczeństwem systemów komputerowych, opracowywaniem polityk bezpieczeństwa, ich wdrażania, utrzymania oraz rozwoju. W ramach studiów słuchacze rozwiązują studia przypadków związane z przestępczością komputerową, poznają również możliwości technologiczne wspomagające bezpieczeństwo informatyczne firm i instytucji.

Adresaci

Oferta studiów skierowana jest do wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu zarządzania i administrowania bezpieczeństwem systemów komputerowych. Ze względu na specyfikę tematu duży nacisk położony jest na nabycie umiejętności pozwalających na prowadzenie praktycznej działalności w obszarze bezpieczeństwa systemów informatycznych. Zakłada się przy tym, że kandydat nie posiada stopnia zawodowego informatyka, jednakże dysponuje w tym zakresie odpowiednimi predyspozycjami i pewnym doświadczeniem.

Plan studiów

 • Podstawy cyberbezpieczeństwa – znaczenie cyberbezpieczeństwa w zarządzaniu przedsiębiorstwem lub instytucją
 • Przegląd zagrożeń i wpływ nowych technologii na bezpieczeństwo.
 • Podstawy zarządzania IT i przegląd nowych tendencji w zagrożeniach cyfrowych
 • Podstawy Informatyki Śledczej
 • Budowanie programu cyberbezpieczeństwa
 • Identyfikacja, przegląd i szacowanie ryzyka
 • Systemy wspomagania zarządzania ryzykiem (zarządzanie incydentami)
 • Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem w systemach infrastruktury krytycznej
 • Przegląd zagrożeń: cyberprzestępczość, cyberterroryzm
 • Organizacyjne i procesowe aspekty zarządzania cyberbezpieczeństwem
 • Standardy w cyberbezpieczeństwie
 • Podstawy bezpieczeństwa systemów informatycznych
 • Aspekty administrowania bezpieczeństwem informacji i ochrony informacji niejawnych
 • Problematyka prywatności i aspektów prawnych w ochronie danych osobowych
 • Analiza ataku typu Advanced Persistent Threats
 • Audyt teleinformatyczny
 • Studium przypadku w zakresie informatyki śledczej i cyberprzestępczości
 • Atak na infrastrukturę krytyczną na wybranych przykładach
 • Podstawy kryptografii i bezpiecznej wymiany informacji
 • Podstawy wiedzy o sieciach komputerowych, protokołach sieciowych oraz architektury systemów IT
 • Rola i zadania Security Operation Center
 • Nowe tendencje w zagrożeniach cyfrowych, przestępczość zorganizowana, rynek kryptowalut
 • Wykorzystanie zaawansowanych metod analitycznych w cyberbezpieczeństwie
 • Wywiad, a cyberbezpieczeństwo

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH