Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry (258 godzin w tym 24 godz. projekt). Studia realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze


Opłata za semestr studiów: 1 800 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)   


Opiekun merytoryczny kierunku: Renata Deręgowska


Program studiów:


Absolwenci studiów otrzymują:

 • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.
 • Certyfikat ukończenia kursu Wykorzystanie elektronicznych narzędzi w pracy bibliotekarskiej

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie

Cel

Słuchacze podczas studiów podyplomowych zdobywają wiedzę z zakresu bibliotekoznawstwa, czytelnictwa, literatury, a także informacji naukowej. Ponadto nabywają umiejętności praktycznego tworzenia księgozbiorów i ich katalogów ‘papierowych’ oraz komputerowych, a jednocześnie wdrażają się do posługiwania się w pracy bibliotecznej nowoczesnymi technologiami informacyjnymi (komputerami, mediami, mass mediami, Internetem). Słuchacze otrzymują także merytoryczne i metodyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć w zakresie edukacji medialnej i czytelniczej. Dodatkowo, w wyniku studiów nabędą praktyczne umiejętności tworzenia słowno-wizualnych materiałów dydaktycznych, stron internetowych oraz gazetek szkolnych. Co ważne, absolwenci studiów nabywają uprawnienia do pracy w różnych typach bibliotek.  

Adresaci

Studia podyplomowe przeznaczone są zarówno dla nauczycieli zamierzających rozszerzyć swoje kwalifikacje jak i dla absolwentów wyższych uczelni posiadających tytuł magistra albo licencjata, a chcących podjąć pracę w różnych typach bibliotek.

Plan studiów

 • Historia książki i bibliotek
 • Bibliotekarstwo
 • Podstawy nauki o książce
 • Informacja naukowa i źródła informacji
 • Czytelnictwo
 • Wykorzystanie elektronicznych narzędzi w pracy bibliotekarskiej
 • Literatura współczesna
 • Literatura dziecięca i młodzieżowa
 • Komputerowe systemy biblioteczno-informacyjne
 • Prasa i czasopisma
 • Edukacja medialna
 • Biblioterapia
 • Zajęcia w bibliotece skomputeryzowanej

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH