BHP – Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Cel

Uczestnicy studiów zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z kształtowaniem jakości warunków pracy, metodyką kompleksowej oceny ryzyka, narzędziami komputerowymi w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy oraz dydaktyką szkoleń w zakresie bhp. Studia przygotowują do funkcjonowania na różnych szczeblach zarządzania bezpieczeństwem pracy. Ponadto ich ukończenie ułatwia zatrudnienie w Państwowej Inspekcji Pracy oraz w jednostkach prowadzących szkolenia w zakresie bhp. Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia do zajmowania kierowniczych stanowisk w służbach bhp oraz kwalifikacje do pełnienia obowiązków starszego inspektora – głównego specjalisty do spraw bhp (rozporządzenie Rady Ministrów z 2 listopada 2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. nr 246, poz. 2468 z 2004 r.).

Adresaci

Adresatem studiów są zarówno osoby pracujące w służbie BHP, jak i osoby spoza branży, chcące uzyskać nową specjalność zawodową. Studia kierowane są do absolwentów szkół wyższych wszystkich kierunków, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Plan studiów

 • Problemy BHP w ustawodawstwie pracy
 • Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
 • Organizacja bezpiecznej pracy
 • Dydaktyka ogólna
 • Psychologia pracy
 • Metodyka pracy służb BHP
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy
 • Ochrona przeciwpożarowa w środowisku pracy
 • Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji
 • Komputerowa ocena ryzyka zawodowego
 • Bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwie
 • Metodyka szkoleń kursowych
 • Zarządzanie ryzykiem zawodowym
 • Zarządzanie budynkiem

Opinie słuchaczy i absolwentów

Cieszę się, że podjęłam studia na WSIiZ w Rzeszowie. Uczelnia w pełni spełniła moje oczekiwania pod względem organizacji studiów – wysokim poziomem wiedzy teoretycznej oraz przygotowania praktycznego wykładowców. W każdej chwili można było liczyć na pomoc i udzielenie informacji zarówno ze strony dziekanatu jak i wykładowców. Uczelnia jest godna polecenia. Dodatkowe uznanie dla dr Wieczorka.
Urszula Szyszka
Właściwa organizacja studiów, ich merytoryczny poziom, dobry wybór wykładowców oraz prowadzących ćwiczenia, świetna atmosfera.
Michał Pawłowski
Bardzo przyjazna atmosfera w której z wielką przyjemnością chce się zgłębiać zagadnienia w toku studiów. Wykładowcy pomocni, posiadający ogromną wiedzę w swoich dziedzinach, prawdziwi specjaliści. Możliwość zdobycia licznych certyfikatów będących cennym atutem na rynku pracy jest dodatkowym plusem na tej uczelni.
Sylwia Ziemiańska
Praktyczna przydatność zajęć oraz sposób prowadzenia zajęć bardzo dobry. Przedmioty dobrze dobrane – wszystkie ważne. Studia w pełni spełniają moje oczekiwania.
Aleksandra Krzyszkowska
Studia podyplomowe przygotowują bardzo praktycznie do zawodu. Polecam wykładowców i program nauczania. Dziękuję za miło spędzony czas na zajęciach.
Daniel Prokopik
Bardzo gorąco polecam ten kierunek studiów ora uczelnię. Pozdrawiam serdecznie.
Bartosz Tota
“Zajęcia przeprowadzone zostały w sposób atrakcyjny, przystępny, oraz w pełni profesjonalny. Na szczególne uznanie zasługują kompetencje, umiejętności interpersonalne, jak również przygotowanie kadry naukowej. Wykładowcy prezentowali wiedzę teoretyczną w sposób ciekawy, podawali wiele przykładów, jak również szczegółowo odpowiadali na pytania słuchaczy studiów podyplomowych. Moderowana dyskusja pozwalała na wymianę doświadczeń. Atmosfera była miła i przyjazna.  Na uznanie zasługują również panie z dziekanatu, zawsze miłe, pomocne, profesjonalne.
Z przyjemnością polecam Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie”

Magdalena Dronka 

“Polecam realizację studiów na tym kierunku. Studia podyplomowe z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy to nie tylko ogrom wiedzy teoretycznej ale również praktyka i doświadczeni wykładowcy, którzy zawsze odpowiadają nawet na nasze najdociekliwsze pytania. POLECAM.” 
Marta Sołopatycz
 “Studia odbywają się w miłej i przyjaznej atmosferze. Prowadzący posiadają ogromną wiedzę merytoryczną, którą umieją „sprzedać” i zachęcić słuchaczy do głębszej analizy tematu. Zdecydowanie polecam.”
Janusz Podulka
“Wiele nauczyłem się na kierunku ZBiHP. Dzięki wykwalifikowanej kadrze, materiały dydaktyczne zostały przekazane w sposób rzeczowy oraz rzetelny. Wszelkie wątpliwości były na bieżąco wyjaśniane. Dodatkowy dostęp do materiałów był bardzo pomocny w utrwalaniu wiedzy”.
Paweł Borek
“CSP spełnia moje wymagania. Uczelnia zapewniła profesjonalną kadrę, która przekazała wiedzę teoretyczną i praktyczną. Bardzo dobry dostęp do materiałów.” 
Tadeusz Góra
“Studia zorganizowane na dobrym poziomie. Wychodząc naprzeciw studentom zorganizowano wykłady online, co skróciło czas studiów. Merytoryka na odpowiednim poziomie spełniające oczekiwania. Możliwość zakupienia materiałów przydatnych w dalszej pracy w tym kierunku. Wykładowcy otwarci na pomoc, wprowadzający dobrą atmosferę co uprzyjemnia spędzanie czasu i wytrwanie na zajęciach.” 
Alicja Szuba-Pilip
“Zajęcia przeprowadzane były w bardzo przystępny sposób. Prowadzący posiadają dużą wiedzę merytoryczna, kompetencje i umiejętności interpersonalne. Na szczególną uwagę zasługuje przepływ informacji między dziekanatem, prowadzącymi a studentami oraz dostęp do materiałów poprzez internet.  Studia podyplomowe z zakresu „Zarządzanie BHP” są godne polecenia.”
Marta Wrona
“Studia te pomogły mi w zdobyciu wiedzy i kwalifikacji w bardzo miłej atmosferze. Bardzo dobry, szybki kontakt w zdobyciu wielu informacji. 
Prowadzący posiadają ogromną wiedze merytoryczną, którą umieją przekazać. Wiedza przekazywana jest w sposób ciekawy, z wieloma przykładami. Panie z dziekanatu są zawsze bardzo miłe i pomocne. Serdecznie polecam.”
Agnieszka Urban
“Studia podyplomowe z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i Higieną Pracy dają możliwość nie tylko zaktualizowania wiedzy ale także nabycia praktycznych umiejętności potwierdzonych certyfikatami. Polecam wszystkim zainteresowanym zdobyciem nowych kwalifikacji.” 
Tomasz Wójtowicz
Studia w pełni spełniły moje oczekiwania. Miła atmosfera zajęć sprawiła, że chłonęliśmy wiedzę z prawdziwą przyjemnością. Wykładowcy z prawdziwą pasją i zamiłowaniem do swojej dziedziny wprowadzili nas w tajniki wiedzy. Dzięki nim możemy się poczuć prawdziwymi Inspektorami BHP. Studiując na WSIiZ możesz być pewny, że tym razem nauka nie pójdzie w las.

Barbara Hunia

 
… To prawda, że WSIZ kształci praktycznie.

Paweł Trojan

 
Podczas realizacji studiów dowiedzieliśmy się o bardzo ważnym aspekcie jakim jest bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwie. Prawdziwy BHP-owiec powinien wiedzieć nie tylko jak dbać o bezpieczeństwo i higienę w zakładzie pracy, ale także jak zadbać o bezpieczeństwo całego przedsiębiorstwa.

Sebastian Wiatr

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry (220 godzin).
Liczba godzin:
projekt (konsultacje online): 35
stacjonarnie: 157 (wyk., ćw., lab)

Opłata za semestr studiów: 1 350 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)
Opiekun merytoryczny kierunku:
Chcesz uzyskać uprawnienia do prowadzenia przedmiotu Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, studiuj na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy dla nauczycieli.
  Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie i prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów oraz seminariów dyplomowych.
Absolwenci otrzymują:
 • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego.
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z metodyki prowadzenia szkoleń.
 • Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N-18001:2004
 • Zaświadczenie ukończenia kursu Bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwie
 • Certyfikat Pełnomocnika Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.
 

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Top