Asystent medyczny NOWOŚĆ

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów:
2 semestry (168 godzin).

Studia realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze


Opłata za semestr studiów:

1 800 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Opiekun merytoryczny kierunku:


Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie

Cel studiów

Zmiany w organizacji systemu ochrony zdrowia spowodowały wzrost zapotrzebowania na osoby świadczące czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Zadaniem asystenta medycznego jest prowadzenie administracyjnej obsługi pacjentów podmiotu leczniczego zgodnie z obowiązującymi procedurami prawnymi. Jednym z jego ważniejszych zadań jest wystawianie recept, a także zwolnień lekarskich. Stopniowo następuje poszerzenie zakresu czynności i uprawnień tych osób stąd przydatność zdobycia odpowiedniej wiedzy.

Adresaci

Studia przygotowują do pełnienia funkcji asystenta medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i są otwarte dla osób z wykształceniem wyższym, które pracują lub planują podjęcie pracy/współpracy w placówkach ochrony zdrowia. Studia dają również możliwości poszerzenia wiedzy i kompetencji osób zatrudnionych obecnie w charakterze rejestratorek/sekretarek medycznych, a także pielęgniarek

Plan studiów

 • System ochrony zdrowia w Polsce
 • Działalność lecznicza – aspekty prawne
 • Psychologia z elementami komunikacji
 • Prawa pacjenta
 • Obsługa pacjenta
 • Podstawy epidemiologii
 • Podstawy anatomii
 • Podstawowe badania diagnostyczne
 • Elementy polityki zdrowotnej
 • Podstawy farmakologii – encyklopedia leków
 • Dokumentacja medyczna
 • Ochrona danych osobowych
 • Propedeutyka medycyny – przegląd i charakterystyka chorób
 • Klasyfikacja chorób i kodowanie
 • Kontraktowanie i rozliczanie świadczeń z NFZ
 • Warsztaty – wybrane czynności zawodowe (e-zwolnienia, e-recepty)
 • Systemy informatyczne w ochronie zdrowia

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH