Asystent medyczny

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry, 168 godzin.

Czesne: 1 900 zł za semestr (raty miesięczne).

Około 80% zajęć jest realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze


Opiekun merytoryczny kierunku:


Szczegółowy program studiów:


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.


Rejestracja na studia:

kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij


Osoby zainteresowane tym kierunkiem sprawdzały również programy studiów:

Monitorowanie i koordynacja badań klinicznych

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Cel studiów podyplomowych

Zmiany w organizacji systemu ochrony zdrowia spowodowały wzrost zapotrzebowania na osoby świadczące czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Zadaniem asystenta medycznego jest prowadzenie administracyjnej obsługi pacjentów podmiotu leczniczego zgodnie z obowiązującymi procedurami prawnymi. Jednym z jego ważniejszych zadań jest wystawianie e-recept i e-zwolnień lekarskich, a także e-skierowań. Stopniowo następuje poszerzenie zakresu czynności i uprawnień tych osób stąd przydatność zdobycia odpowiedniej wiedzy. Program studiów obejmuje także zagadnienia umożliwiające zdobycie wiedzy i umiejętności kodera medycznego.

Adresaci

Studia przygotowują do pełnienia funkcji asystenta medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Do udziału w zajęciach zapraszamy absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia na kierunkach medycznych, paramedycznych, a także innych w szczególności w zakresie zdrowia publicznego i administracji. Asystent medyczny nie jest jeszcze odrębnym zawodem. Jest to obecnie rola, jaką pełnić można w podmiocie wykonującym działalność leczniczą. Mogą ją pełnić osoby wykonujące zawód medyczny lub osoby wykonujące czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Studia dają również możliwości poszerzenia wiedzy i kompetencji osób zatrudnionych obecnie w charakterze rejestratorek/sekretarek medycznych, asystentek stomatologicznych, a także pielęgniarek i położnych.

Plan studiów Asystent medyczny

 • System ochrony zdrowia w Polsce
 • Działalność lecznicza – aspekty prawne
 • Psychologia z elementami komunikacji
 • Prawa pacjenta
 • Obsługa pacjenta
 • Podstawy epidemiologii
 • Podstawy anatomii
 • Podstawowe badania diagnostyczne
 • Encyklopedia leków
 • Dokumentacja medyczna
 • Ochrona danych osobowych
 • Propedeutyka medycyny
 • Kodowanie medyczne
 • Kontraktowanie i rozliczanie świadczeń z NFZ
 • Warsztaty – wybrane czynności zawodowe (e-zwolnienia, e-recepty)
 • Systemy informatyczne w ochronie zdrowia

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH