Administracja publiczna z elementami e-administracji

Cel

 • zapoznanie z organizacją i funkcjonowaniem administracji publicznej,
 • przekazanie podstawowych wiadomości dotyczących form działania organów administracji publicznej,
 • nabycie umiejętności rozwiązywania problemów procesowych i podejmowania odpowiednich rozstrzygnięć spraw administracyjnych,
 • zdobycie wiedzy o sposobach kontroli i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora publicznego oraz o finansach publicznych,
 • ćwiczenie umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi usprawniającymi pracę w administracji,
 • zapoznanie ze sposobem prowadzenia elektronicznych czynności administracyjno–prawnych,
 • uzyskanie kompetencji pozwalających na wykorzystanie w pracy urzędnika narzędzi przygotowywanych zgodnie z Planem Informatyzacji Państwa.

Program studiów obejmuje zagadnienia organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, stąd bierzemy w nim pod uwagę teorię oraz praktykę wykorzystywania informatycznych nośników danych i komunikacji elektronicznej w jej działalności zarówno z punktu widzenia prawa oraz potrzeb technicznych.

Plan studiów

 • Podstawy prawa
 • Kontrola zarządcza
 • Układ organizacyjny i kompetencje administracji publicznej
 • Prawo administracyjne – część ogólna
 • Wydawanie aktów indywidualnych w formie tradycyjnej i elektronicznej
 • Informatyzacja usług publicznych
 • Postępowanie i e-postępowanie administracyjne
 • Bezpieczeństwo informacji w organizacji
 • Ochrona danych osobowych
 • Dostęp do informacji publicznej
 • Systemy informatyczne w administracji publicznej
 • ePUAP – elektroniczna platforma usług administracji publicznej
 • Prawo administracyjne materialne
 • Wydawanie aktów normatywnych w formie tradycyjnej i elektronicznej
 • Odpowiedzialność za działania funkcjonariuszy publicznych
 • Technologia informacyjna
 • Elektroniczne zarządzanie dokumentami w administracji publicznej  (obsługa  eDOK)
 • Kontrola, nadzór i audyt w  administracji publicznej
 

Opinie słuchaczy i absolwentów

Wysoki poziom nauczania, przekazywana wiedza adekwatna do obecnych sytuacji (tematy prowadzone na bieżąco). Miła i wyrozumiała kadra. Ambitne podejście do zajęć przez prowadzących.

Beata Ćwikła

Atmosfera na studiach była bardzo przyjazna. Studia na tym kierunku spełniły moje oczekiwania. Wykłady były interesujące. Wykładowcy wykładali materiał bardzo zrozumiale. Poziom uczelni jest bardzo wysoki.

Dorota Gałdyś

Studia spełniły moje oczekiwania. Wykładowcy w profesjonalny sposób przedstawiali poruszane zagadnienia. Atmosfera była bardzo przyjazna.

Justyna Nowak

Dobra organizacja studiów. Przydatność zajęć. Praktyczność.

Patrycja Swoszowska

Studia prowadzone są w bardzo miłej atmosferze z szacunkiem dla studenta. Każdy może nabyć tu wiedzę na temat całego systemu administracji kraju, a ten kto pracuje w administracji także wiele praktycznych umiejętności, które z łatwością stosuje się w praktyce. Studia podyplomowe na WSIiZ polecam osobom ambitnym, które naprawdę chcą pogłębiać wiedzę.

Iwona Stępień

Zajęcia on-line bardzo interesujące, dobra organizacja zajęć, wykwalifikowana kadra. Bardzo wysoka jakość prowadzenia zajęć.

Jolanta Marciniak

Studia odpowiadają moim oczekiwaniom. Prowadzone w miłej atmosferze z wielkim szacunkiem dl studentów. Szczerze polecam ten rodzaj studiów. Wiedza przydatna, uporządkowana, bardzo merytorycznie przygotowana przez prowadzących. Dziękuję.

Małgorzata Strumińska

Wysoki poziom kształcenia, zajęcia praktyczne z programów, systemów komputerowych przydatne w pracy w administracji, przyjazna atmosfera.

Alicja Pszonka

Wysoki poziom kształcenia, personel – wykładowcy prezentują wysoką kulturę osobistą, wiedzę.

Urszula Pociask

Wysoka jakość prowadzonych zajęć, wykwalifikowana kadra, organizacja zajęć dobra. Zajęcia on-line bardzo przydatne.

Iwona Burek

Bardzo miła atmosfera podczas studiów. Sympatyczni wykładowcy w sposób zrozumiały przekazywali informacje. Bardzo dobra organizacja studiów. Uczelnia na wysokim poziomie.

Sylwia Pieniążek

Studia spełniły moje oczekiwania, zajęcia prowadzone były w sposób ciekawy. Kadra jest bardzo miła i kompetentna.

Dominika Kudłacik

Program studiów bardzo ciekawy. Prowadzący przygotowani do zajęć – zajęcia prowadzone w sposób interesujący. Studia pogłębiły moją wiedzę z zakresu administracji.

Sara Kantor

Studia spełniły moje oczekiwania, zajęcia prowadzone były w sposób bardzo ciekawy. Kadra jest bardzo profesjonalna, dobrze przygotowana.

Sławomir Gawlik

Zwięzłe i konkretne informacje, wysoki poziom kształcenia i kwalifikacji prowadzących, przyjazna atmosfera, częste dyskusje prowadzące do trafnych i przydatnych w pracy wniosków, przydatne zajęcia praktyczne z programów i systemów komputerowych.

Anna Gliniak

 
Miła sympatyczna atmosfera, wykwalifikowana kadra, wysoka jakość prowadzonych zajęć, profesjonalny sprzęt. Uczelnia przyjazna studentom, idąca z duchem czasu. Polecam serdecznie

Katarzyna Helon

Studia podyplomowe na WSIiZ spełniły moje oczekiwania. Miałam przyjemność już drugi raz uczestniczyć w studiach na tej uczelni. Według mnie kadra jest dobrze dobrana, prowadzący w większości prowadzą zajęcia na bardzo wysokim poziomie. Bardzo dobra komunikacja z dziekanatem i osobami opiekującymi się tymi studiami.

Jolanta Grzybowska

Dobrze i profesjonalnie przygotowany program studiów obejmujący najważniejsze zagadnienia administracj

Zenon Cieślachowski

Miła atmosfera, studia na wysokim poziomie, plan zajęć jak i całą organizację studiów oceniam bardzo dobrze.

Magdalena Kiełbasa

Polecam kierunek Administracja publiczna z elementami e-administracji. Dużo dowiedziałam się na temat funkcjonowania administracji samorządowej i rządowej, ich struktur i działań,  uporządkowałam także dotychczas nabyte wiadomości.

Sylwia Fok

Ciekawy program zajęć, prowadzony w miłej atmosferze. Możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów i zastosowania wiedzy w ramach zajęć praktycznych.

Magdalena Kowalik

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry (200 godzin)

32 godziny realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze


Opłata za semestr studiów: 1 800 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)
Opiekun merytoryczny kierunku:
Program studiów:  
Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych. Słuchacze dodatkowo uzyskują:
 • certyfikat eDOK potwierdzający ukończenie szkolenia z Systemu Zarządzania Dokumentami Centralnego Ośrodka Informatyki
 • certyfikat programu Legislator Premium potwierdzający kwalifikacje w zakresie tworzenia elektronicznych aktów prawnych.
 

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH