Studia dofinansowane

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

Dofinansowanie studiów w woj. podkarpackim dla osób fizycznych:

Średnie dofinansowanie na osobę w projekcie: 4 000,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielanego wsparcia udzielają:

  • Wektor Consulting Sp. z o.o. wektor.org.pl dla subregionu tarnobrzeskiego obejmującego powiat tarnobrzeski grodzki, tarnobrzeski ziemski, stalowowolski, mielecki, niżański, kolbuszowski
  • Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o. o. cdgpolska.pl dla subregionu rzeszowskiego obejmującego powiat rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski.
  • Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o. o. www.pakd.pl dla subregionu krośnieńskiego obejmującego powiat krośnieński grodzki, krośnieński ziemski, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, strzyżowski.
  • E-BIZNES SYSTEM Sp. z o.o. .e-biznes-system.pl dla subregionu przemyskiego obejmującego powiat przemyski grodzki, przemyski ziemski, jarosławski, lubaczowski, przeworski

Aktualna oferta studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania znajduje się w Bazie Usług Rozwojowych: uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

Dofinansowanie do studiów poprzez zakłady pracy

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa podkarpackiego mogą uzyskać dofinansowanie do studiów podyplomowych dla siebie i swoich pracowników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielanego wsparcia udzielają:

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego www.rarr.rzeszow.pl dla firm z powiatów rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski.

Podkarpacka Izba Gospodarcza www.pigkrosno.pl dla firm z powiatów krośnieński grodzki i ziemski, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, strzyżowski. Najbliższy termin naboru wniosków 7.09.2020 – 18.09.2020, w ramach projektu: Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych.

Mielecka Agencja Rozwoju Regionalnego www.marr.com.pl dla firm z powiatów tarnobrzeski ziemski i grodzki,stalowowolski, mielecki, niżański, kolbuszowski.

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego www.funduszuslugrozwojowych.parr.pl dla firm z powiatów przemyski, jarosławski, przeworski, lubaczowski.

Aktualna oferta studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania znajduje się w Bazie Usług Rozwojowych: uslugirozwojowe.parp.gov.pl.


KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

W 2020 roku pracodawcy zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę mogą uzyskać dofinansowanie do kursów, szkoleń i/lub studiów podyplomowych dla siebie lub swoich pracowników. Dofinansowanie może obejmować m.in. wsparcie kształcenia:
  • dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
  • dla osób po 45 roku życia
  • w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (www.barometrzawodow.pl)
  • w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem przez firmy narzędzi pracy
  • w nabywaniu kompetencji cyfrowych
  • dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

Trzy kroki, aby uzyskać dofinansowanie na kursy, szkolenia lub studia podyplomowe:


Otrzymanie dofinansowania ze środków KFS uzależnione jest od decyzji poszczególnych Powiatowych Urzędów Pracy właściwych ze względu na siedzibę pracodawcy, albo miejsce prowadzenia działalności pracodawcy. Więcej informacji na stronach PUP.

FINANSOWANIE KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielanego wsparcia udzielają Powiatowe Urzędy Pracy.

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACJI NAUKOWEJ (OPEN)

Fundusz pożyczkowy udzielany na szkolenia i studia podyplomowe dla osób pragnących podnieść swoje kompetencje zawodowe. Pożyczki są nieoprocentowane, od uczestników nie są też pobierane opłaty ani prowizje za ich udzielenie.  Zwrot pożyczki musi nastąpić maksymalnie w ciągu 60 miesięcy od momentu jej zaciągnięcia.
Dodatkową korzyścią jest gwarantowane umorzenie 15% wartości pożyczki po zakończeniu kształcenia. Natomiast po spełnieniu dodatkowych warunków przez Pożyczkobiorcę poziom umorzenia może wzrosnąć nawet do 25%.
Pełna informacja o Funduszu i zasadach współpracy dostępna jest na stronie www.open.frp.pl.
Jesteś pracodawcą lub pracownikiem, skontaktuj się z nami:
Marta Cisek-Babiarz  

tel. 17 866 15 17, e-mail:  mcisek@wsiz.edu.pl

Bartłomiej Cieszyński
Tel. 17 866 15 18, e-mail: bcieszynski@wsiz.edu.pl