Studia dofinansowane

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

Nawet 70% dofinansowania do studiów podyplomowych

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa podkarpackiego mogą uzyskać dofinansowanie do studiów podyplomowych dla siebie i swoich pracowników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP. W zależności od wielkości firmy dofinansowanie wynosi od 50% do 70% kosztów studiów podyplomowych, a kwota dofinansowania na jednego pracownika wynosi od 3 tys. zł do 4.2 tys. zł.

Więcej informacji o warunkach dofinansowania: rpo.podkarpackie.pl

Osoby zainteresowane dofinansowaniem z rejonów  Przemyśl, Przeworsk, Lubaczów, Jarosław.

Zapraszamy na stronę http://www.funduszuslugrozwojowych.parr.pl.

Aktualna oferta studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania znajduje się w Bazie Usług Rozwojowych: uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

 


KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

W 2019 roku pracodawcy zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę mogą uzyskać dofinansowanie do kursów, szkoleń i/lub studiów podyplomowych dla siebie lub swoich pracowników. Dofinansowanie może obejmować m.in:
  • Wsparcie kształcenia dla osób po 45 roku życia
  • Wsparcie kształcenia w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (www.barometrzawodow.pl)
  • Wsparcie kształcenia nauczycieli o ile podjęcie kształcenia umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu

 

Trzy kroki, aby uzyskać dofinansowanie na kursy, szkolenia lub studia podyplomowe rozpoczynające się w 2019 roku.

 

Otrzymanie dofinansowania ze środków KFS uzależnione jest od decyzji poszczególnych Powiatowych Urzędów Pracy właściwych ze względu na siedzibę pracodawcy, albo miejsce prowadzenia działalności pracodawcy. Więcej informacji na stronach PUP.

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACJI NAUKOWEJ (OPEN)

Fundusz pożyczkowy udzielany na szkolenia i studia podyplomowe dla osób pragnących podnieść swoje kompetencje zawodowe. Pożyczki są nieoprocentowane, od uczestników nie są też pobierane opłaty ani prowizje za ich udzielenie.  Zwrot pożyczki musi nastąpić maksymalnie w ciągu 60 miesięcy od momentu jej zaciągnięcia.
Dodatkową korzyścią jest gwarantowane umorzenie 15% wartości pożyczki po zakończeniu kształcenia. Natomiast po spełnieniu dodatkowych warunków przez Pożyczkobiorcę poziom umorzenia może wzrosnąć nawet do 25%.
Pełna informacja o Funduszu i zasadach współpracy dostępna jest na stronie www.open.frp.pl.
Jesteś pracodawcą lub pracownikiem, skontaktuj się z nami:
Marta Cisek-Babiarz  

tel. 17 866 15 17, e-mail:  mcisek@wsiz.rzeszow.pl

Bartłomiej Cieszyński
Tel. 17 866 15 18, e-mail: bcieszynski@wsiz.rzeszow.pl

Top