Tester oprogramowania

PROGRAM

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Metody wytwórcze oprogramowania 8W
 • Cykl życia projektu IT.
 • Metodyki wytwarzania oprogramowania.
 • Analiza i specyfikacja wymagań w metodykach klasycznych.
 • Charakterystyka lekkich metodyk wytwórczych.
 • Role i zadania w zespołach wytwarzających oprogramowanie
Wprowadzenie do testowania oprogramowania 8W, 8L
 • Proces testowania oprogramowania, kluczowe pojęcia.
 • Poziomy i rodzaje testów oprogramowania.
 • Metoda czarnej skrzynki.
 • Metoda białej skrzynki.
 • Weryfikacja i walidacja oprogramowania.
Rola testera oprogramowania w realizacji projektów oprogramowania 4W, 8L
 • Statyczne techniki testowania.
 • Testy w zespołach pracujących w oparciu o zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania.
 • Zaangażowanie testera w projektowaniu, wytwarzaniu, wdrażaniu i serwisowaniu oprogramowania.
Planowanie testowania oprogramowania 8W, 4L
 • Dobór rodzajów testów do metodyki wytwarzania oprogramowania
 • Definicja zakresu i sposobu realizacji testów.
 • Projektowanie testów.
 • Harmonogramowanie testów.
 • Czynniki ryzyka w testowaniu.
 • Doskonalenie procesu testowania
Organizacja środowiska testowania oprogramowania 16L, 8P
 • Narzędzia wspierające pracę zespołów projektujących, wytwarzających, wdrażających i serwisujących oprogramowanie.
 • Praca z repozytorium kodu.
 • Maszyny fizyczne i wirtualne w testach oprogramowania.
Automatyzacja testów 32L, 16P
 • Idea prowadzenia testów aplikacji mobilnych.
 • Konfiguracja testów automatycznych.
 • Przygotowanie scenariuszy testów automatycznych i prowadzenie testów.
 • Automatyzacja testów dla realizacji testów wydajnościowych i bezpieczeństwa oprogramowania.
Testowanie aplikacji dla urządzeń mobilnych 8L, 16P
 • Specyfika prowadzenia testów aplikacji mobilnych.
 • Środowisko testowania aplikacji dla urządzeń mobilnych.
 • Wytyczne i dobre praktyki prowadzenia testów aplikacji dla urządzeń mobilnych
Dobre praktyki w testowaniu oprogramowania 8L, 8P
 • Prowadzenie testów i dokumentacja.
 • Śledzenie i dokumentacja zmian.
 • Śledzenie błędów i raportowanie.
 • Testowanie w środowisku rozproszonym.
Wybrane elementy zarządzania w projektach IT 24C
 • Kluczowe wskaźniki efektywności w projektach IT.
 • Jakość w projektach IT.
 • Ryzyko w projektach IT.
 • Zarządzanie zmianą.
 • Ścieżka kariery zawodowej testera oprogramowania.
Testerzy w zespołach roboczych 16W
 • Przywództwo.
 • Motywowanie.
 • Ustalanie i komunikowanie celów.
 • Efektywna komunikacja w zespole.
 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach.
 • Rozwiązywanie konfliktów.
SUMA 200