Monitorowanie i koordynacja badań klinicznych

PROGRAM

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Badania kliniczne - wprowadzenie do badań klinicznych 16
 • Historia badań klinicznych
 • Fazy badań klinicznych
 • Badania kliniczne komercyjne i niekomercyjne
 • Kierunki rozwoju badań klinicznych
Dokumentacja w badaniu klinicznym 40
 • Protokół badania klinicznego
 • Formularz Świadomej Zgody Pacjenta – proces uzyskiwania zgody pacjenta
 • Inne dokumenty w badaniu klinicznym - wprowadzenie
 • Dokumentacja źródłowa  w badaniach klinicznych
 • Dokumentacja źródłowa versus dokumentacja badania klinicznego
 • Poprawność prowadzenia dokumentacji źródłowej w ośrodku badawczym
 • Dokumentacja gromadzona  przed i w trakcie badania klinicznego (ED package)
 • Dokumentacja gromadzona  po zakończeniu badania klinicznego
Aspekty prawne prowadzenia badań klinicznych 24
 • Przetwarzanie i ochrona danych w badaniach klinicznych
 • Odpowiedzialność i ubezpieczenia w badaniach klinicznych
 • Instytucje nadzorujące badania kliniczne (Komisja Bioetyczna, URPL/CEBK, FDA, EMA), skład Komisji Bioetycznej
 • Międzynarodowe i lokalne regulacje w zakresie badań klinicznych
 • Rodzaje umów w badaniach klinicznych
 • Analiza istotnych zapisów umowy trójstronnej i obligatoryjne klauzule
 • Wpływ obowiązujących przepisów na treść umów o prowadzenie badania klinicznego
 • Tworzenie umów w badaniu klinicznym
 • Analiza treści świadomej zgody pacjenta (ICF)
Aspekty etyczne prowadzenia badań klinicznych 16
 • Zasady dobrej praktyki klinicznej (GCP)
 • GCP – test
Zarządzanie badaniem klinicznym 28
 • Organizacja badania klinicznego
 • Rola ośrodka badawczego – zespół badaczy
 • Rola CRO – zespół monitorów
 • Rola firmy zlecającej przeprowadzenie badania ( Sponsor)
 • (SOP) Standardowe Procedury Postępowania w badaniach klinicznych
 • Zarządzanie zespołem badawczym
 • Planowanie rekrutacji
Monitorowanie badań klinicznych 32
 • Rodzaje wizyt monitorujacych: PSSV,SIV,IMV,COV
 • SDV- weryfikacja danych źródłowych
 • Raport z wizyty monitorującej (PSSV) (SIV)
 • Raport z wizyty monitorującej (IMV) (COV)
Systemy elektroniczne i zarządzanie danymi w badanich klinicznych 12
 • eCRF, IVRS, ECG,
 • SDV- weryfikacja danych źródłowych w porównaniu do eCRF
Audyt w badaniach klinicznych 24
 • Oszustwa , fałszerstwa i niska jakość danych uzyskanych w badaniu
 • Audyt i inspekcja w badaniach klinicznych
 • Audyt wewnętrzy i zewnętrzny
 • Bezpieczeństwo w badaniach klinicznych (AE, SAE, SUSAR)
 • Monitorowanie i raportowanie działań niepożądanych
Razem 192