Malarstwo i Sztuka Cyfrowa Painting and Digital Art

PROGRAM

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Wybrane zagadnienia z historii i teorii sztuki 12
 • Rysunek i malarstwo w historii sztuki (wybrane kierunki).
 • Podstawowe techniki malarskie i zagadnienia z teorii sztuki.
 • Zagadnienia sztuki współczesnej.
Rysunek studyjny 16
 • Studium postaci. Kształt. Anatomia.
 • Martwa natura. Walor. Aranżacja plam tonu i faktury.
 • Szybkie szkice z natury. Gesty w ruchu.
Malarstwo 20
 • Martwa natura. Kompozycja i wymowa barw.
 • Malarstwo realistyczne - postać. Wybór techniki malarskiej.
 • Mieszanie kolorów.
 • Malarstwo abstrakcyjne. Eksperyment. Ekspresja.
Kompozycja w rysunku i malarstwie 8
 • Wzajemne relacje elementów rysunku. Aranżacja na papierze.
 • Analiza elementów malarskich. Punkt i linia a płaszczyzna.
 • Perspektywa - Rodzaje i zasady tworzenia.
Photoshop lab 20

Projektowanie w programach do grafiki rastrowej.

Obraz rastrowy.

Kolor w obrazie rastrowym.

 

Illustrator lab 20
 • Wprowadzenie do grafiki wektorowej.
 • Rysunek obiektów 2D- wektory.
 • Kolor w rysunku wektorowym.
Psychofizjologia widzenia 8
 • Psychowizualne aspekty komunikacji pomiędzy projektantem a odbiorcą.
 • Formy niemożliwe.
 • Kamuflaż.
 • Figura i tło.
Prawo autorskie 4
 • Regulacje prawne dotyczące prawa autorskiego.
 • Regulacje prawne dotyczące prawa majątkowego.
 • Konstruowanie umów.
3D laboratorium 16
 • Wprowadzenie do grafiki 3D.
 • Modelowanie obiektów 3D.
 • Kolor a obiekty 3D.
Wybrane zagadnienia z fotografii i fotografia cyfr 12
 • Wybrane zagadnienia z historii fotografii.
 • Ikony fotografii.
 • Konotacje i denotacje.
 • Fotografia cyfrowa- konotacje i denotacje z wybranymi dziełami sztuki.
 • Aranżacja przestrzeni i obiektów.
 • Praca studyjna
Digital art. 36
 • Projekt – obraz.
 • Przekaz – obraz.
 • Odbiór – obraz.
Video mapping lab 16
 • Zasady tworzenia obrazu.
 • Przygotowanie i realizacja prezentacji.
 • Style prezentacji.
 • Stosowane narzędzia i techniki
Projekt dyplomowy 16
 • Konsultacje i realizacja projektu dyplomowego.
 • Projekt wystawy dyplomowej.
 • Projekt prezentacji multimedialnej.
Razem 204