Behawiorystyka zwierząt

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Wprowadzenie do psychologii zwierząt 8
 • Wprowadzenie do psychologii
 • Wprowadzenie do fizjologii zwierząt
 • Podstawy etyki i ochrony zwierząt
 • Ochrona prawna zwierząt
 • Podstawy chowu i hodowli zwierząt
 • Etologia zwierząt domowych
 • Dobrostan zwierząt gospodarskich
Podstawy behawioru psa 24
 • Mowa ciała psów
 • Sygnały uspokajające
 • Objawy lęku i stresu
 • Zachowania agresywne
 • Analiza zachowań psów w interakcji z człowiekiem
Procesy i mechanizmy uczenia się 40
 • Wczesna stymulacja szczeniąt
 • Socjalizacja psów
 • Pozytywne metody szkolenia (analiza metod szkoleniowych)
 • Testowanie szczeniąt-dobór odpowiedniego psa
 • Wybór psa-hodowla, rasa, stan zdrowia
 • Dogoterapia
Psie sporty i aktywności 8
 • Psie sztuczki
 • Frisbee
 • Agility
 • Rally-O, obiedience
 • Dogtrekking, canicross, tropienie
Zwierzęta w schroniskach 8
 • Wymogi weterynaryjne dla prowadzenia schronisk
 • Projektowanie pomieszczeń dla zwierząt
 • Dobrostan psów w schronisku
 • Dobrostan kotów w schronisku
 • Schronisko czy dom tymczasowy - przyszłość opieki nad zwierzętami bezdomnymi
 • Praca z psami w schronisku - najczęstsze problemy behawioralne
 • Praca z psami po adopcji - najczęstsze problemy behawioralne
Podstawy behawioru kota 12
 • Anatomia i żywienie
 • Analiza zachowań kotów w interakcji z człowiekiem, udomowienie
 • Instynkty, popędy, zmysły, bodźce, odruchy, objawy stresu u kotów
 • Pozytywne szkolenie kotów oraz zabawy z kotem
 • Dobrostan kota podczas zajęć
 • Przygotowanie kota do zajęć z pacjentem
Podstawy behawioru konia 16
 • Hodowla koni w Polsce
 • Udomowienie, psychofizjologia, rasy
 • Pokrój konia,
 • Socjalizacja
 • Instynkty, popędy, zmysły, bodźce, odruchy
 • Anatomia i żywienie
 • Szkolenie koni
 • Rozwój i zachowanie konia
 • Nawyki i wady koni
 • Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc dla konia i jeźdźca
 • Transport koni, ewakuacja zwierząt
 • Przygotowanie konia do zajęć z pacjentem
Szkolenie podstawowe konia 32
 • Obchodzenie się z koniem
 • Przygotowanie do jazdy-zasady
 • Zasady zachowania w stajni, na ujeżdżalni, na padokach
 • Reguły jazdy na hali, ujeżdżalni oraz w terenie
 • Szkolenie podstawowe konia, koń szkoleniowy
 • Rozwój i zachowanie konia-praktyczne zajęcia
 • Podstawowe chody konia
 • Przyzwyczajanie i zajeżdżanie
 • Podstawowe wyszkolenie jeźdźca - obserwacja zachowań konia
 • Szkolenie koni z wadami budowy i temperamentu
 • Naturalne metody szkolenia koni
Weterynaria 32
 • Najczęściej spotykane problemy zdrowotne
 • Pierwsza pomoc
 • Profilaktyka zdrowotna. Szczepienia
 • Wpływ niektórych jednostek chorobowych na problemy behawioralne
 • Żywienie i jego wpływ na zachowanie
 • Masaże lecznicze
 • Rehabilitacja oraz podstawy fizjoterapii zwierząt
RAZEM 180