KADRA/TRENERZY

mgr Ulyana Zaremba

opiekun merytoryczny kierunku: Rachunkowość i controlling ACCA,

Od 2019 r. doktorantka na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie pod okiem eksperta w dziedzinie bankructw i upadłości przedsiębiorstw – dra hab. Pawła Antonowicza, prof. UG, opracowała dysertację pt. “Ocena przebiegu postępowań restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw w Polsce”. Absolwentka studiów podyplomowych “Kapitalny Menedżer” na kierunku Zarządzanie Finansami Strategicznymi, studiów uzupełniających na kierunku Ekonomia oraz studiów licencjackich Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na WSiIZ. Ukończyła również roczną Europejską Akademię Dyplomacji w Warszawie (2009).

Biegle komunikuje się w języku polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim. Interesuje się problematyką zarządzania przedsiębiorstwem w kryzysie, z naciskiem na sądową restrukturyzację zadłużonych podmiotów gospodarczych. Pomysłodawca i opiekun akredytowanych studiów podyplomowych Rachunkowość i Controlling ACCA.

Doświadczenie praktyczne w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem zdobywa wspierając rodzinne przedsiębiorstwo Nexdiag Sp. z o.o., w ramach którego powstają innowacyjne rozwiązania dla branży motoryzacyjnej. Współautor ekspertyz, raportów badawczych, szkoleń i warsztatów w ramach działalności Instytutu Badań i Analiz Finansowych.