KADRA/TRENERZY

Jan Krupa - opiekun merytoryczny kierunku: Gastronomia

Prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa

opiekun merytoryczny kierunku: Bezpieczeństwo zdrowotne NOWOŚĆ,

Absolwent AR w Krakowie (1979 r.). Stopień doktora (1988) i doktora habilitowanego (1997) uzyskał w AR w Lublinie. Od 1981 r. do 2000 r. zatrudniony w AR w Krakowie na Wydziale Ekonomii w Rzeszowie. Od 2000 r. zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Autor i współautor ponad 200 publikacji naukowych, dwóch skryptów, jednego podręcznika dla studentów oraz 14 monografii. Jest promotorem pracy doktorskiej nt. „Wdrażanie i funkcjonowanie systemów zarządzania jakością w przemyśle mięsnym” (AE w Krakowie – 2004 r.) oraz ponad 300 prac dyplomowych – magisterskich, inżynierskich i licencjackich.

Z tym wykładowcą spotkasz się między innymi na studiach:

Bezpieczeństwo zdrowotne
Dietetyka i planowanie żywienia