KADRA/TRENERZY

Menedżer z ponad 20 letnim doświadczeniem w firmach polskich i międzynarodowych, m.in. Pioneer, Netia, Allianz. Nabył praktyczne doświadczenia w zarządzaniu zespołami ludzkimi, od kilku do kilkuset osobowych, w branży ubezpieczeniowej, bankowej, telekomunikacyjnej i rynku mediów. Brał udział jako konsultant lub jako zarządzający w procesach restrukturyzacji firm i wdrożeniach zespołów pracowniczych do nowych sytuacji organizacyjnych. Wprowadzał na polski rynek oddziały firm zagranicznych oraz w tworzył i przygotowywał do sprzedaży produkty finansowe.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (filologia romańska), Uniwersytetu Warwick (MBA) i Uniwersytetu Sztokholm (Bankowość i Finanse) oraz uczestnik licznych kursów w Polsce i za granicą z zarządzania zespołami ludzkimi.

Od 2013 r. związany z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania. Prowadzi zajęcia z zarządzania zespołami ludzkimi, zarządzania zmianą, coachingu, motywacji pracowników, sprzedaży, negocjacji i skutecznej komunikacji międzyludzkiej.

Jest autorem kursów e-learningowych z zakresu zarządzania, negocjacji i sprzedaży, organizatorem i prelegentem konferencji z dziedziny zarządzania i coachingu. Jest także opiekunem merytorycznym studiów podyplomowych MBA oraz Zarządzanie Sprzedażą i Marketingiem na WSIiZ w Rzeszowie.