KADRA/TRENERZY

Bartłomiej Cieszyński - opiekun merytoryczny kierunku: Zarządzanie sprzedażą i marketingiem

mgr MBA Bartłomiej Cieszyński

opiekun merytoryczny kierunku: Zarządzanie sprzedażą i marketingiem, MBA,

Menedżer z ponad 20 letnim doświadczeniem w firmach polskich i międzynarodowych, m.in. Pioneer, Netia, Allianz. Nabył praktyczne doświadczenia w zarządzaniu zespołami ludzkimi, od kilku do kilkuset osobowych, w branży ubezpieczeniowej, bankowej, telekomunikacyjnej i rynku mediów. Brał udział jako konsultant lub jako zarządzający w procesach restrukturyzacji firm i wdrożeniach zespołów pracowniczych do nowych sytuacji organizacyjnych. Wprowadzał na polski rynek nowe firmy oraz w tworzył nowe produkty finansowe.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (filologia romańska), Uniwersytetu Warwick (MBA) i Uniwersytetu Sztokholm (Bankowość i Finanse) oraz uczestnik licznych kursów z zarządzania zespołami ludzkimi w Polsce i zagranicą.

Od 2013 r. związany z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania. Prowadzi zajęcia z zarządzania zespołami ludzkimi, zarządzania zmianą, motywacji pracowników, negocjacji i skutecznej komunikacji międzyludzkiej.

Jest autorem kursów e-learningowych z zakresu zarządzania, negocjacji i sprzedaży, organizatorem i prelegentem konferencji z dziedziny zarządzania i coachingu.

Top