KADRA/TRENERZY

Nagranie fragmentu zajęć online – O współpracy zespołowej

Bartłomiej Cieszyński jest menedżerem z ponad 20 letnim doświadczeniem w firmach polskich i międzynarodowych, m.in. Pioneer, Netia, Allianz. Nabył praktyczne doświadczenia w zarządzaniu zespołami ludzkimi, od kilku do kilkuset osobowych, w branży ubezpieczeniowej, bankowej, telekomunikacyjnej i rynku mediów. Brał udział jako konsultant lub jako zarządzający w procesach restrukturyzacji firm i wdrożeniach zespołów pracowniczych do nowych sytuacji organizacyjnych. Wprowadzał na polski rynek oddziały firm zagranicznych oraz w tworzył i przygotowywał do sprzedaży produkty finansowe.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (filologia romańska), Uniwersytetu Warwick (MBA) i Uniwersytetu Sztokholm (Bankowość i Finanse). Uczestnik licznych kursów w Polsce i za granicą z zarządzania zespołami ludzkimi. W 1993r. był konsultantem Banku Światowego w zakresie komercjalizacji badań naukowych i ich wykorzystania w sektorze MŚP. W oparciu o praktyczne doświadczenia prowadzonych konsultacji dla Uniwersytetu Łomonosowa w Moskwie obronił pracę dyplomową MBA pod nazwą: Russian Science Parks Operations, na Warwick Business School w Coventry (Wielka Brytania).

Po ponad dwudziestu latach spędzonych w międzynarodowych korporacjach, pracuje jako trener biznesu. Prowadzi zajęcia z zarządzania zespołami ludzkimi, zarządzania zmianą, coachingu, motywacji pracowników, sprzedaży, negocjacji i skutecznej komunikacji międzyludzkiej. Jest autorem kursów e-learningowych z zakresu zarządzania, negocjacji i sprzedaży oraz organizatorem i prelegentem konferencji z dziedziny zarządzania i coachingu. Jest także opiekunem merytorycznym studiów podyplomowych MBA oraz Zarządzanie Sprzedażą i Marketingiem na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.