KADRA/TRENERZY

Bartłomiej Cieszyński - opiekun merytoryczny kierunku: Zarządzanie sprzedażą i marketingiem

Bartłomiej Cieszyński, MBA

Nagranie fragmentu zajęć online – O współpracy zespołowej

Bartłomiej Cieszyński jest menedżerem z ponad 20 letnim doświadczeniem w firmach polskich i międzynarodowych, m.in. Pioneer, Netia, Allianz. Nabył praktyczne doświadczenia w zarządzaniu zespołami ludzkimi, od kilku do kilkuset osobowych. Pracował w branży ubezpieczeniowej, bankowej, telekomunikacyjnej i rynku mediów. Brał udział także jako konsultant lub jako zarządzający w procesach restrukturyzacji firm i wdrożeniach zespołów pracowniczych do nowych sytuacji organizacyjnych. Ponadto wprowadzał na polski rynek oddziały firm zagranicznych oraz w tworzył i przygotowywał do sprzedaży produkty finansowe.

Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego (filologia romańska), Uniwersytetu Warwick (MBA) i Uniwersytetu Sztokholm (Bankowość i Finanse). Uczestniczył także w licznych kursach z zarządzania zespołami ludzkimi w Polsce i za granicą. Poza pracą w korporacjach był również konsultantem Banku Światowego w zakresie komercjalizacji badań naukowych i ich wykorzystania w sektorze MŚP. W oparciu o praktyczne doświadczenia prowadzonych konsultacji dla Uniwersytetu Łomonosowa w Moskwie obronił pracę dyplomową MBA pod nazwą: Russian Science Parks Operations, na Warwick Business School w Coventry (Wielka Brytania).

Po ponad dwudziestu latach spędzonych w międzynarodowych korporacjach, pracuje jako trener biznesu. Obecnie prowadzi zajęcia z zarządzania zespołami ludzkimi, zarządzania zmianą, coachingu, motywacji pracowników, sprzedaży, negocjacji i skutecznej komunikacji międzyludzkiej włączając w to zbieranie wymagań w projektach IT. Ponadto jest autorem kursów e-learningowych z zakresu zarządzania, negocjacji i sprzedaży oraz organizatorem i prelegentem konferencji z dziedziny zarządzania i coachingu.