KADRA/TRENERZY

Bartłomiej Cieszyński - opiekun merytoryczny kierunku: Zarządzanie sprzedażą i marketingiem

Bartłomiej Cieszyński, MBA

Bartłomiej Cieszyński jest menedżerem z ponad 20 letnim doświadczeniem w firmach polskich i międzynarodowych, m.in. Pioneer, Netia, Allianz. Nabył praktyczne doświadczenia w zarządzaniu zespołami ludzkimi, od kilku do kilkuset osobowych, w branży ubezpieczeniowej, bankowej, telekomunikacyjnej i rynku mediów. Brał udział jako konsultant lub jako zarządzający w procesach restrukturyzacji firm i wdrożeniach zespołów pracowniczych do nowych sytuacji organizacyjnych. Wprowadzał na polski rynek oddziały firm zagranicznych oraz w tworzył i przygotowywał do sprzedaży produkty finansowe.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (filologia romańska), Uniwersytetu Warwick (MBA) i Uniwersytetu Sztokholm (Bankowość i Finanse). Uczestnik licznych kursów w Polsce i za granicą z zarządzania zespołami ludzkimi. W 1993r. był konsultantem Banku Światowego w zakresie komercjalizacji badań naukowych i ich wykorzystania w sektorze MŚP. W oparciu o praktyczne doświadczenia prowadzonych konsultacji dla Uniwersytetu Łomonosowa w Moskwie obronił pracę dyplomową MBA pod nazwą: Russian Science Parks Operations, na Warwick Business School w Coventry (Wielka Brytania).

Po ponad dwudziestu latach pracy spędzonych w międzynarodowych korporacjach, Bartłomiej Cieszyński od 2013 roku jest związany z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Prowadzi zajęcia z zarządzania zespołami ludzkimi, zarządzania zmianą, coachingu, motywacji pracowników, sprzedaży, negocjacji i skutecznej komunikacji międzyludzkiej. Realizuje również zajęcia kształcące umiejętności miękkie kadry inżynierskiej i informatycznej w ramach działań zmierzających do dostosowania firm do wymagań Przemysłu 4.0.

Współpracował także ze Stowarzyszeniem Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza” przy międzynarodowym projekcie SKY.4.0 promującym „Umiejętności miękkie 4.0 dla nowych wyzwań w europejskim przemyśle lotniczym”. W ramach projektu zostały przygotowane materiały szkoleniowe dla obecnych i przyszłych pracowników sektora lotniczego oraz przeprowadzone wzorcowe szkolenia szkolenia i webinaria dla studentów zainteresowanych pracą w sektorze lotniczym.

Jest autorem kursów e-learningowych z zakresu zarządzania, negocjacji i sprzedaży oraz organizatorem i prelegentem konferencji z dziedziny zarządzania i coachingu. Jest także opiekunem merytorycznym studiów podyplomowych MBA oraz Zarządzanie Sprzedażą i Marketingiem na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.