KADRA/TRENERZY

Grzegorz karpiuk

Grzegorz Karpiuk

opiekun merytoryczny kierunku: Zarządzanie projektami ,

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) z roku 1999, specjalność: międzynarodowe stosunki gospodarcze. Od 2001 roku asystent w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Kilkuletnia współpraca ze Stowarzyszeniem Promocji Przedsiębiorczości (SPP) w Rzeszowie przy przygotowywaniu i realizacji projektów. W latach 2004-2007 kierownik zespołu projektowego SPP, od czerwca 2007 roku kierownik Zespołu Projektowego WSIiZ, wspomagającego pracowników Uczelni w przygotowywaniu projektów finansowanych głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Współautor i współrealizator kilkunastu projektów krajowych i międzynarodowych, m.in.
  • „Czas na pracę – praca na czas” (EQUAL),
  • „Build Your Corporate Age Management Strategy” (koordynator) (Leonardo da Vinci) (strona projektu),
  • „Strategies to Overcome Employment Barriers to Over 50’s” (Leonardo da Vinci),
  • „Program rozwoju WSIiZ – Uczelnia Jutra” (koordynator)

Zainteresowania: historia starożytna, film, gry logiczne i planszowe, siatkówka, Monty Python we wszystkich odsłonach.

Z tym wykładowcą spotkasz się między innymi na studiach:

Zarządzanie projektami
Zarządzanie projektami IT