KADRA/TRENERZY

Katarzyna Kordoń - opiekun merytoryczny kierunku: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Katarzyna Kordoń

Dyrektor Zarządzający i Doradca Personalny w K&K Selekt  Centrum Doradztwa Personalnego. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie. Specjalista z zakresu rekrutacji „direct search”  kadry menedżerskiej, ocen pracowniczych, komunikacji i negocjacji biznesowych oraz analiz HR dla międzynarodowych firm produkcyjnych i usługowych.
Członek Doliny Lotniczej i wyłączny ekspert w dziedzinie zasobów ludzkich. Partner i doradca  HR dla Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji  Zagranicznych .