KADRA/TRENERZY

mgr Joanna Świętoniowska

opiekun merytoryczny kierunku: Zarządzanie projektami ,

Absolwentka Wydziału Ekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. W latach 2003 – 2007 pracownik Biura Projektów Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie. Od roku 2005 asystent WSIiZ w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Europeistyki, Zakład Europeistyki oraz pracownik Biura Projektów Uczelni. Doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; rozprawa pn. “Doskonalenie dojrzałości projektowej organizacji”.

Członek International Project Management Association Polska; certyfikowany kierownik projektów – IPMA C (Certified Project Manager) oraz Prince (PRINCE2 Foundation oraz Practitioner), dyplomy ukończenia szkoleń zarządzania projektami w oparciu o PMI-PMBoK; akredytowany Konsultant Funduszy Europejskich.
Zarządzający projektami międzynarodowymi, infrastrukturalnymi oraz projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej.
Asesor Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.