KADRA/TRENERZY

Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Biochemii. Od 2000 roku pracownik Działu Badań Klinicznych w międzynarodowych firmach farmaceutycznych i Clinical Research Organization. Zarządza zespołami Monitorów w krajach Europy  Zachodniej , Środkowo – Wschodniej  i Azji. Jest autorem i współautorem publikacji naukowych z dziedziny medycyny i badań klinicznych. Brała udział w fazach badań przedklinicznych fazy I  współpracując z Uniwersytetem w Lund – Szwecja.