KADRA/TRENERZY

Krzysztof Feret - opiekun merytoryczny kierunku: Menedżer logistyki

dr inż. Krzysztof Feret

Doktor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw oraz transportu drogowego i lotniczego. Na co dzień pracuje w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, gdzie prowadzi zajęcia ze studentami oraz wykonuje ekspertyzy i realizuje projekty wdrożeniowe w zakresie: doboru modeli łańcuchów dostaw, zarządzania zapasami, zarządzania flotą pojazdów oraz optymalizacji i rozwoju transportu, w tym transportu intermodalnego, i transportu miejskiego. Posiadacz następujących certyfikatów, poświadczających kompetencje logistyczne:
  • European Senior Logistician (ESL), wydany przez European Logistics Association,
  • Certificate in Aviation Management, specjalność Air Cargo, wydany przez IUBH Bad Honnef (Niemcy),
  • CPC – Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Drogowym Transporcie Rzeczy (w trakcie procedury certyfikacyjnej).