KADRA/TRENERZY

Daria Sawaryn - opiekun merytoryczny kierunku: Behawiorystyka zwierząt

dr Daria Sawaryn

opiekun merytoryczny kierunku: Behawiorystyka zwierząt,

Absolwentka Wydziału Lekarskiego, Oddziału Pielęgniarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Ukończyła kurs instruktora rekreacji ze specjalnością jazda konna, kurs instruktora rekreacji ze specjalnością hipoterapia oraz kurs sędziowski Polskiego Związku Jeździeckiego. Dodatkowo ukończyła kurs felinoterapii i jest specjalistą w dziedzinie zooterapii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Hipoterapii. Założycielka ”Kółka Jeździeckiego” AZS WSIiZ oraz Koła Naukowego “Hipoterapia”, egzaminatorem na kursach masażu organizowanych przez Centrum Turystyki i Rekreacji w Kielnarowej. Autorka licznych publikacji z zakresu hipoterapii, promocji zdrowia oraz turystyki osób niepełnosprawnych. Jest pracownikiem na stanowisku adiunkta w Katedrze Turystyki i Rekreacji oraz w Katedrze Zdrowia Publicznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Jest pracownikiem Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu na Wydziale Fizjoterapii.

W styczniu 2007 roku, na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na Wydziale Fizjoterapii, złożyła pracę doktorską nt. „Wpływ hipoterapii na zmiany wybranych funkcji motorycznych u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym” i uzyskała tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej w zakresie fizjoterapii.
Od  2008 roku Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Hipoterapii z siedzibą w Warszawie.