KADRA/TRENERZY

Aleksandra Olczak - opiekun merytoryczny kierunku Malarstwo i Sztuka Cyfrowa Painting and Digital Art

mgr Aleksandra Olczak

Aleksandra Olczak, mgr sztuki. Absolwentka Wydziału Wychowania Artystycznego WSP w Częstochowie na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuk Plastycznych. Studia Podyplomowe w zakresie Architektury Wnętrz i Wzornictwa w Katedrze Sztuk Pięknych i Projektowych Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Obecnie pobiera naukę na drugim roku w szkole pisania ikon we Wrocławiu. Prowadzi działalność artystyczną, dydaktyczną i szkoleniową. Wykładowca na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.