ZWOZ ed.5

Każdy z plików zabezpieczony jest hasłem, które powinniście Państwo otrzymać w wiadomości e-mail. 

 

Przedmiot Podstawy organizacji i zarządzania
Prowadzący Małgorzata Leśniowska-Gontarz
Data wykładu 07.01.2020 r.

Przedmiot Działalność lecznicza jako działalność gospodarcza
Prowadzący Bogusław Ulijasz
Data wykładu 14.01.2020 r.

Przedmiot Podstawy organizacji i zarządzania
Prowadzący Małgorzata Leśniowska-Gontarz
Data wykładu 21.01.2020 r.