ZiDwSBP-1

Każdy z plików zabezpieczony jest hasłem, które powinniście Państwo otrzymać w wiadomości e-mail. 

 

Przedmiot Funkcjonowanie państwa w stanach zagrożenia bezpieczeństwa – rola menedżera
Prowadzący Tomasz Bąk
Data wykładu 11.02.2020 r.

 

Przedmiot Funkcjonowanie państwa w stanach zagrożenia bezpieczeństwa – rola menedżera
Prowadzący Tomasz Bąk
Data wykładu 12.02.2020 r.

 

Przedmiot Funkcjonowanie państwa w stanach zagrożenia bezpieczeństwa – rola menedżera
Prowadzący Tomasz Bąk
Data wykładu 25.02.2020 r.

 

Przedmiot Funkcjonowanie państwa w stanach zagrożenia bezpieczeństwa – rola menedżera
Prowadzący Tomasz Bąk
Data wykładu 26.02.2020 r.

 

Przedmiot Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne
Prowadzący Tomasz Bąk
Data wykładu 16.03.2020 r.

 

Przedmiot Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne
Prowadzący Tomasz Bąk
Data wykładu 24.03.2020 r.

 

Przedmiot Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne
Prowadzący Tomasz Bąk
Data wykładu 25.03.2020 r.

 

Przedmiot Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne
Prowadzący Tomasz Bąk
Data wykładu 30.03.2020 r.

 

Przedmiot Etyka zawodowa funkcjonariuszy publicznych, korupcja i mobbing
Prowadzący Dariusz Kozłowski
Data wykładu 04.04.2020 r.

 

Przedmiot Etyka zawodowa funkcjonariuszy publicznych, korupcja i mobbing
Prowadzący Dariusz Kozłowski
Data wykładu 05.04.2020 r.

 

Przedmiot Etyka zawodowa funkcjonariuszy publicznych, korupcja i mobbing
Prowadzący Dariusz Kozłowski
Data wykładu 06.04.2020 r.

 

Przedmiot Funkcjonowanie państwa w stanach zagrożenia bezpieczeństwa- rola menedżera
Prowadzący Józef Kubas
Data wykładu 14.04.2020 r.

 

Przedmiot Funkcjonowanie państwa w stanach zagrożenia bezpieczeństwa- rola menedżera
Prowadzący Józef Kubas
Data wykładu 15.04.2020 r.

 

Przedmiot Funkcjonowanie państwa w stanach zagrożenia bezpieczeństwa- rola menedżera
Prowadzący Józef Kubas
Data wykładu 17.04.2020 r.

 

Przedmiot Nowoczesne metody organizacji pracy menedżerów w administracji publicznej
Prowadzący Jarosław Reczek
Data wykładu 18.04.2020 r.

 

Przedmiot Nowoczesne metody organizacji pracy menedżerów w administracji publicznej
Prowadzący Jarosław Reczek
Data wykładu 19.04.2020 r.

 

Przedmiot Funkcjonowanie państwa w stanach zagrożenia bezpieczeństwa- rola menedżera
Prowadzący Józef Kubas
Data wykładu 19.04.2020 r.

 

Przedmiot Funkcjonowanie państwa w stanach zagrożenia bezpieczeństwa- rola menedżera
Prowadzący Józef Kubas
Data wykładu 23.04.2020 r.

 

Przedmiot Zarządzanie projektami w administracji
Prowadzący Joanna Świętoniowska
Data wykładu 24.04.2020 r.

 

Przedmiot Zarządzanie projektami w administracji
Prowadzący Joanna Świętoniowska
Data wykładu 04.05.2020 r.

 

Przedmiot Funkcjonowanie państwa w stanach zagrożenia bezpieczeństwa- rola menedżera
Prowadzący Józef Kubas
Data wykładu 05.05.2020 r.

 

Przedmiot Funkcjonowanie państwa w stanach zagrożenia bezpieczeństwa- rola menedżera
Prowadzący Józef Kubas
Data wykładu 07.05.2020 r.

 

Przedmiot Nowoczesne metody organizacji pracy menedżerów w administracji publicznej
Prowadzący Jarosław Reczek
Data wykładu 09.05.2020 r.

 

Przedmiot Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne
Prowadzący Józef Kubas
Data wykładu 09.05.2020 r.

 

Przedmiot Nowoczesne metody organizacji pracy menedżerów w administracji publicznej
Prowadzący Jarosław Reczek
Data wykładu 10.05.2020 r.

 

Przedmiot Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne
Prowadzący Józef Kubas
Data wykładu 10.05.2020 r.

 

Przedmiot Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne
Prowadzący Józef Kubas
Data wykładu 14.05.2020 r.

 

Przedmiot Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu
Prowadzący Magdalena Popek
Data wykładu 16.05.2020 r.

 

Przedmiot Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu
Prowadzący Magdalena Popek
Data wykładu 17.05.2020 r.

 

Przedmiot Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne
Prowadzący Józef Kubas
Data wykładu 17.05.2020 r.

 

Przedmiot Zarządzanie projektami w administracji
Prowadzący Joanna Świętoniowska
Data wykładu 23.05.2020 r.

 

Przedmiot Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne
Prowadzący Józef Kubas
Data wykładu 23.05.2020 r.

 

Przedmiot Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne
Prowadzący Józef Kubas
Data wykładu 24.05.2020 r.

 

Przedmiot Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu
Prowadzący Magdalena Popek
Data wykładu 31.05.2020 r.

 

Przedmiot Nowoczesne metody organizacji pracy
Prowadzący Robert Żołynia
Data wykładu 04.06.2020 r.

 

Przedmiot Nowoczesne metody organizacji pracy
Prowadzący Robert Żołynia
Data wykładu 05.06.2020 r.

 

Przedmiot Trening menedżerski
Prowadzący Dorota Dominik
Data wykładu 06.06.2020 r.

 

Przedmiot Trening menedżerski
Prowadzący Dorota Dominik
Data wykładu 07.06.2020 r.