MBAwOZ-1

Każdy z plików zabezpieczony jest hasłem, które powinniście Państwo otrzymać w wiadomości e-mail. 

 

Przedmiot Mediacje i negocjacje w ochronie zdrowia
Prowadzący Dorota Dominik
Data wykładu 04.04.2020 r.

 

Przedmiot Warsztaty kontraktowania świadczeń zdrowotnych
Prowadzący Dorota Kolano
Data wykładu 04.04.2020 r.

 

Przedmiot Odpowiedzialność prawna w ochronie zdrowia
Prowadzący Małgorzata Paszkowska
Data wykładu 05.04.2020 r.

 

Przedmiot Mediacje i negocjacje w ochronie zdrowia
Prowadzący Dorota Dominik
Data wykładu 14.04.2020 r.

 

Przedmiot Mediacje i negocjacje w ochronie zdrowia
Prowadzący Dorota Dominik
Data wykładu 15.04.2020 r.

 

Przedmiot Warsztaty kontraktowania świadczeń zdrowotnych
Prowadzący Dorota Kolano
Data wykładu 17.04.2020 r.

 

Przedmiot Coaching w pracy menedżera
Prowadzący Kamil Maj
Data wykładu 18.04.2020 r.

 

Przedmiot Mediacje i negocjacje w ochronie zdrowia
Prowadzący Dorota Dominik
Data wykładu 18.04.2020 r.

 

Przedmiot Coaching w pracy menedżera
Prowadzący Kamil Maj
Data wykładu 19.04.2020 r.

 

Przedmiot Warsztaty kontraktowania świadczeń zdrowotnych
Prowadzący Dorota Kolano
Data wykładu 19.04.2020 r.

 

Przedmiot Warsztaty kontraktowania świadczeń zdrowotnych
Prowadzący Dorota Kolano
Data wykładu 20.04.2020 r.

 

Przedmiot Warsztaty kontraktowania świadczeń zdrowotnych
Prowadzący Dorota Kolano
Data wykładu 21.04.2020 r.

 

Przedmiot Mediacje i negocjacje w ochronie zdrowia
Prowadzący Dorota Dominik
Data wykładu 23.04.2020 r.

 

Przedmiot Mediacje i negocjacje w ochronie zdrowia
Prowadzący Dorota Dominik
Data wykładu 28.04.2020 r.

 

Przedmiot Coaching w pracy menedżera
Prowadzący Kamil Maj
Data wykładu 29.04.2020 r.

 

Przedmiot Warsztaty kontraktowania świadczeń zdrowotnych
Prowadzący Dorota Kolano
Data wykładu 04.05.2020 r.

 

Przedmiot Coaching w pracy menedżera
Prowadzący Kamil Maj
Data wykładu 06.05.2020 r.

 

Przedmiot Mediacje i negocjacje w ochronie zdrowia
Prowadzący Dorota Dominik
Data wykładu 09.05.2020 r.

 

Przedmiot Zatrudnienie pracownicze i niepracownicze w ochronie zdrowia
Prowadzący Małgorzata Paszkowska
Data wykładu 09.05.2020 r.

 

Przedmiot Rekrutacja i selekcja
Prowadzący Małgorzata Leśniowska-Gontarz
Data wykładu 10.05.2020 r.

 

Przedmiot Coaching w pracy menedżera
Prowadzący Kamil Maj
Data wykładu 10.05.2020 r.

 

Przedmiot Zatrudnienie pracownicze i niepracownicze w ochronie zdrowia
Prowadzący Małgorzata Paszkowska
Data wykładu 12.05.2020 r.

 

Przedmiot Mediacje i negocjacje w ochronie zdrowia
Prowadzący Dorota Dominik
Data wykładu 15.05.2020 r.

 

Przedmiot Rekrutacja i selekcja
Prowadzący Małgorzata Leśniowska-Gontarz
Data wykładu 19.05.2020 r.

 

Przedmiot Coaching w pracy menedżera
Prowadzący Kamil Maj
Data wykładu 22.05.2020 r.

 

Przedmiot Zatrudnienie pracownicze i niepracownicze w ochronie zdrowia
Prowadzący Małgorzata Paszkowska
Data wykładu 23.05.2020 r.

 

Przedmiot Dokumentacja medyczna i ochrona danych osobowych
Prowadzący Małgorzata Paszkowska
Data wykładu 24.05.2020 r.

 

Przedmiot Coaching w pracy menedżera
Prowadzący Kamil Maj
Data wykładu 24.05.2020 r.

 

Przedmiot Rekrutacja i selekcja
Prowadzący Małgorzata Leśniowska-Gontarz
Data wykładu 29.05.2020 r.

 

Przedmiot Dokumentacja medyczna i ochrona danych osobowych
Prowadzący Małgorzata Leśniowska-Gontarz
Data wykładu 29.05.2020 r.

 

Przedmiot Coaching w pracy menedżera
Prowadzący Kamil Maj
Data wykładu 04.06.2020 r.

 

Przedmiot Dokumentacja medyczna i ochrona danych osobowych
Prowadzący Małgorzata Paszkowska
Data wykładu 06.06.2020 r.

 

Przedmiot Motywowanie i zarządzanie zmianą
Prowadzący Joanna Podgórska
Data wykładu 06.06.2020 r.

 

Przedmiot Motywowanie i zarządzanie zmianą
Prowadzący Joanna Podgórska
Data wykładu 07.06.2020 r.

 

Przedmiot Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
Prowadzący Jacek Chmiel
Data wykładu 07.06.2020 r.

 

Przedmiot Motywowanie i zarządzanie zmianą
Prowadzący Joanna Podgórska
Data wykładu 08.06.2020 r.

 

Przedmiot Motywowanie i zarządzanie zmianą
Prowadzący Joanna Podgórska
Data wykładu 10.06.2020 r.

 

Przedmiot Dokumentacja medyczna i ochrona danych osobowych
Prowadzący Małgorzata Paszkowska
Data wykładu 15.06.2020 r.

 

Przedmiot Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
Prowadzący Jacek Chmiel
Data wykładu 18.06.2020 r.

 

Przedmiot Rekrutacja i selekcja
Prowadzący Małgorzata Leśniowska-Gontarz
Data wykładu 20.06.2020 r.

 

Przedmiot Motywowanie i zarządzanie zmianą
Prowadzący Joanna Podgórska
Data wykładu 10.06.2020 r.

 

Przedmiot Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
Prowadzący Jacek Chmiel
Data wykładu 21.06.2020 r.

 

Przedmiot Rozwój personelu i system oceny
Prowadzący Agata Szmulik
Data wykładu 21.06.2020 r.

 

Przedmiot Motywowanie i zarządzanie zmianą
Prowadzący Joanna Podgórska
Data wykładu 23.06.2020 r.

 

Przedmiot Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
Prowadzący Jacek Chmiel
Data wykładu 25.06.2020 r.

 

Przedmiot Dokumentacja medyczna i ochrona danych osobowych
Prowadzący Małgorzata Paszkowska
Data wykładu 04.07.2020 r.

 

Przedmiot Rozwój personelu i system oceny
Prowadzący Agata Szmulik
Data wykładu 05.07.2020 r.

 

Przedmiot Motywowanie i zarządzanie zmianą
Prowadzący Joanna Podgórska
Data wykładu 07.07.2020 r.

 

Przedmiot Motywowanie i zarządzanie zmianą
Prowadzący Joanna Podgórska
Data wykładu 09.07.2020 r.

 

Przedmiot Rozwój personelu i system oceny
Prowadzący Agata Szmulik
Data wykładu 11.07.2020 r.

 

Przedmiot Rekrutacja i selekcja
Prowadzący Małgorzata Leśniowska-Gontarz
Data wykładu 11.07.2020 r.

 

Przedmiot Rozwój personelu i system oceny
Prowadzący Agata Szmulik
Data wykładu 12.07.2020 r.