LOzL-3

Każdy z plików zabezpieczony jest hasłem, które powinniście Państwo otrzymać w wiadomości e-mail. 

 

Przedmiot Terapia logopedyczna w autyzmie i mutyzmie
Prowadzący Aneta Kotowicz-Urban
Data wykładu 24.03.2020 r.

 

Przedmiot Zaburzenia płynności mówienia – jąkanie, giełkot
Prowadzący Urszula Wojnarowska-Curyło
Data wykładu 28.03.2020 r.

 

Przedmiot Trudności w czytaniu i pisaniu
Prowadzący Patrycja Bilińska
Data wykładu 28.03.2020 r.

 

Przedmiot Zaburzenia płynności mówienia – jąkanie, giełkot
Prowadzący Urszula Wojnarowska-Curyło
Data wykładu 29.03.2020 r.

 

Przedmiot Oligofrenologopedia – diagnoza i terapia zaburzeń mowy osób z niepełnosprawnością intelektualną
Prowadzący Teresa Wiktor
Data wykładu 29.03.2020 r.

 

Przedmiot Wykorzystanie logorytmiki w terapii afazji, autyzmu, mpd
Prowadzący Marta Wojtowicz-Błąd
Data wykładu 30.03.2020 r.

 

Przedmiot Terapia zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży z zaburzeniami w rozwoju mowy
Prowadzący Marta Wojtowicz-Błąd
Data wykładu 01.04.2020 r.

 

Przedmiot Afazja
Prowadzący Patrycja Bilińska
Data wykładu 03.04.2020 r.

 

Przedmiot Wykorzystanie logorytmiki w terapii afazji, autyzmu, mpd
Prowadzący Marta Wojtowicz-Błąd
Data wykładu 06.04.2020 r.

 

Przedmiot Afazja
Prowadzący Patrycja Bilińska
Data wykładu 07.04.2020 r.

 

Przedmiot Zaburzenia płynności mówienia – jąkanie, giełkot
Prowadzący Urszula Wojnarowska-Curyło
Data wykładu 18.04.2020 r.

 

Przedmiot  Oligofrenologopedia – diagnoza i terapia zaburzeń mowy osób z niepełnosprawnością intelektualną
Prowadzący Teresa Wiktor
Data wykładu 19.04.2020 r.

 

Przedmiot Zaburzenia płynności mówienia – jąkanie, giełkot
Prowadzący Urszula Wojnarowska-Curyło
Data wykładu 19.04.2020 r.

 

Przedmiot Trudności w czytaniu i pisaniu
Prowadzący Patrycja Bilińska
Data wykładu 20.04.2020 r.

 

Przedmiot Kultura żywego słowa
Prowadzący Łukasz Błąd
Data wykładu 21.04.2020 r.

 

Przedmiot Oligofrenologopedia – diagnoza i terapia zaburzeń mowy osób z niepełnosprawnością intelektualną
Prowadzący Teresa Wiktor
Data wykładu 21.04.2020 r.

 

Przedmiot Kultura żywego słowa
Prowadzący Łukasz Błąd
Data wykładu 23.04.2020 r.

 

Przedmiot Trudności w czytaniu i pisaniu
Prowadzący Patrycja Bilińska
Data wykładu 23.04.2020 r.

 

Przedmiot Komunikacja wspomagająca i alternatywna
Prowadzący Katarzyna Milczanowska
Data wykładu 25.04.2020 r.

 

Przedmiot Oligofrenologopedia – diagnoza i terapia zaburzeń mowy osób z niepełnosprawnością intelektualną
Prowadzący Patrycja Bilińska
Data wykładu 26.04.2020 r.

 

Przedmiot Kultura żywego słowa
Prowadzący Łukasz Błąd
Data wykładu 27.04.2020 r.

 

Przedmiot Kultura żywego słowa
Prowadzący Łukasz Błąd
Data wykładu 30.04.2020 r.

 

Przedmiot Trudności w czytaniu i pisaniu
Prowadzący Patrycja Bilińska
Data wykładu 30.04.2020 r.

 

Przedmiot Oligofrenologopedia – diagnoza i terapia zaburzeń mowy osób z niepełnosprawnością intelektualną
Prowadzący Patrycja Bilińska
Data wykładu 04.05.2020 r.

 

Przedmiot Komunikacja wspomagająca i alternatywna
Prowadzący Katarzyna Milczanowska
Data wykładu 08.05.2020 r.

 

Przedmiot Wykorzystanie logorytmiki w terapii jąkania, zaburzeń słuchu, zaburzeń mowy osób z niepełnosprawnością intelektualną
Prowadzący Marta Wojtowicz-Błąd
Data wykładu 09.05.2020 r.

 

Przedmiot Oligofrenologopedia – diagnoza i terapia zaburzeń mowy osób z niepełnosprawnością intelektualną
Prowadzący Patrycja Bilińska
Data wykładu 09.05.2020 r.

 

Przedmiot Oligofrenologopedia – diagnoza i terapia zaburzeń mowy osób z niepełnosprawnością intelektualną
Prowadzący Patrycja Bilińska
Data wykładu 15.05.2020 r.

 

Przedmiot Oligofrenologopedia – diagnoza i terapia zaburzeń mowy osób z niepełnosprawnością intelektualną
Prowadzący Patrycja Bilińska
Data wykładu 16.05.2020 r.

 

Przedmiot Zaburzenia płynności mówienia – jąkanie, giełkot
Prowadzący Urszula Wojnarowska-Curyło
Data wykładu 16.05.2020 r.

 

Przedmiot Oligofrenologopedia – diagnoza i terapia zaburzeń mowy osób z niepełnosprawnością intelektualną
Prowadzący Teresa Wiktor
Data wykładu 17.05.2020 r.

 

Przedmiot Kultura żywego słowa
Prowadzący Łukasz Błąd
Data wykładu 17.05.2020 r.

 

Przedmiot Surdologopedia – diagnoza i terapia osób z zaburzeniami słuchu
Prowadzący Jolanta Antosz
Data wykładu 23.05.2020 r.

 

Przedmiot Kultura żywego słowa
Prowadzący Łukasz Błąd
Data wykładu 23.05.2020 r.

 

Przedmiot Oligofrenologopedia – diagnoza i terapia zaburzeń mowy osób z niepełnosprawnością intelektualną
Prowadzący Patrycja Bilińska
Data wykładu 24.05.2020 r.

 

Przedmiot Komunikacja wspomagająca i alternatywna
Prowadzący Katarzyna Kajsz
Data wykładu 24.05.2020 r.

 

Przedmiot Surdologopedia – diagnoza i terapia osób z zaburzeniami słuchu
Prowadzący Jolanta Antosz
Data wykładu 26.05.2020 r.

 

Przedmiot Oligofrenologopedia – diagnoza i terapia zaburzeń mowy osób z niepełnosprawnością intelektualną
Prowadzący Teresa Wiktor
Data wykładu 30.05.2020 r.

 

Przedmiot Oligofrenologopedia – diagnoza i terapia zaburzeń mowy osób z niepełnosprawnością intelektualną
Prowadzący Teresa Wiktor
Data wykładu 31.05.2020 r.

 

Przedmiot Kultura żywego słowa
Prowadzący Łukasz Błąd
Data wykładu 06.06.2020 r.

 

Przedmiot Komunikacja wspomagająca i alternatywna
Prowadzący Katarzyna Kajsz
Data wykładu 07.06.2020 r.

 

Przedmiot Kultura żywego słowa
Prowadzący Łukasz Błąd
Data wykładu 08.06.2020 r.

 

Przedmiot Komputer w pracy logopedy
Prowadzący Katarzyna Kajsz
Data wykładu 10.06.2020 r.

 

Przedmiot Surdologopedia – diagnoza i terapia osób z zaburzeniami słuchu
Prowadzący Jolanta Antosz
Data wykładu 19.06.2020 r.

 

Przedmiot Wykorzystanie logorytmiki w terapii jąkania, zaburzeń słuchu, zaburzeń mowy osób z niepełnosprawnością intelektualną
Prowadzący Marta Wojtowicz-Błąd
Data wykładu 19.06.2020 r.

 

Przedmiot Surdologopedia – diagnoza i terapia osób z zaburzeniami słuchu
Prowadzący Jolanta Antosz
Data wykładu 20.06.2020 r.

 

Przedmiot Komunikacja wspomagająca i alternatywna
Prowadzący Katarzyna Kajsz
Data wykładu 20.06.2020 r.

 

Przedmiot Komputer w pracy logopedy
Prowadzący Katarzyna Kajsz
Data wykładu 21.06.2020 r.

 

Przedmiot Surdologopedia – diagnoza i terapia osób z zaburzeniami słuchu
Prowadzący Jolanta Antosz
Data wykładu 21.06.2020 r.

 

Przedmiot Kultura żywego słowa
Prowadzący Łukasz Błąd
Data wykładu 22.06.2020 r.

 

Przedmiot Zaburzenia płynności mówienia – jąkanie, giełkot
Prowadzący Urszula Wojnarowska-Curyło
Data wykładu 23.06.2020 r.

 

Przedmiot Zaburzenia płynności mówienia – jąkanie, giełkot
Prowadzący Urszula Wojnarowska-Curyło
Data wykładu 27.06.2020 r.

 

Przedmiot Zaburzenia płynności mówienia – jąkanie, giełkot
Prowadzący Urszula Wojnarowska-Curyło
Data wykładu 28.06.2020 r.

 

Przedmiot Kultura żywego słowa
Prowadzący Łukasz Błąd
Data wykładu 29.06.2020 r.

 

Przedmiot Wykorzystanie logorytmiki w terapii jąkania, zaburzeń słuchu, zaburzeń mowy osób z niepełnosprawnością intelektualną
Prowadzący Marta Wojtowicz-Błąd
Data wykładu 03.07.2020 r.

 

Przedmiot Surdologopedia – diagnoza i terapia osób z zaburzeniami słuchu
Prowadzący Jolanta Antosz
Data wykładu 04.07.2020 r.

 

Przedmiot Surdologopedia – diagnoza i terapia osób z zaburzeniami słuchu
Prowadzący Jolanta Antosz
Data wykładu 05.07.2020 r.

 

Przedmiot Wykorzystanie logorytmiki w terapii jąkania, zaburzeń słuchu, zaburzeń mowy osób z niepełnosprawnością intelektualną
Prowadzący Marta Wojtowicz-Błąd
Data wykładu 05.07.2020 r.