Zastosowanie neuronauki w zarządzaniu.

 
Szkolenie jest prowadzone w języku angielskim i ma na celu zaprezentowanie uczestnikom czym jest marka firmy/produktu oraz przedstawienie czynników wpływających na jej postrzeganie. Co ważne, wiedza zaprezentowana podczas szkolenia pozwoli tworzyć skuteczną strategię marketingową.

Nasze szkolenie polecamy właścicielom, dyrektorom i menedżerom firm, reprezentującym wszystkie szczeble zarządzania, a także wszystkim osobom zajmującym się kreowaniem wizerunku firmy.

The purpose of the training is to present the definition of the company’s/product brand to the participants, and to present the factors influencing its perception. The application character shows itself in the possibility of using the knowledge gained during the training in creating an effective marketing strategy.

The training is addressed to owners, directors and managers of companies representing all levels of management, as well as people involved in creating the company’s image.

The training is conducted in English language.

 

Training program

  • Neuroscience and market
  • Brands, products, and the anatomy of the human brain
  • Neuroscience of perception
  • Traditional managerial understanding of consumer behavior
  • Understanding the ever-evolving consumer behavior theories
  • How neuroscience and evolutionary psychology can improve brand performance
  • Neuroscience and management
  • Question and answer session

Podstawowe informacje:

Forma szkolenia: online w czasie rzeczywistym lub stacjonarnie.
Czas trwania: 8 godzin.


Trener:


Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia na podstawie art. 162 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Szkolenie realizujemy w formie zamkniętej. Wyślij zapytanie: bcieszynski@wsiz.edu.pl