Specjalista monitoringu i dozoru wizyjnego/

Camera dispatcher operator

 

Celem kursu jest przygotowanie operatorów centrów dozoru wizyjnego. Kurs obejmuje wykłady oraz praktyczne ćwiczenia bazujące na rzeczywistych sytuacjach występujących w trakcie monitorowania i dozoru wizyjnego. Zajęcia dostarczają wiedzę i narzędzia potrzebne w pracy profesjonalnego operatora centrum wizyjnego. Uczestnicy szkolenia są oceniani w jego trakcie oraz poddani końcowemu testowi przydatności zawodowej. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim dla grupy nie większej niż 12 osób.

The purpose of the training is to develop the skills of the camera dispatcher operator to achieve high effectiveness and operational capabilities. The course combines frontal lectures and hands-on exercises relevant to the customer`s operational scenarios. During the training we provide the tools and knowledge for the professional operation of camera control room. The trainees are assessed in the course and a concluding test is conducted.

The training is conducted in English language.

 

Training program

  • Basic concepts in video cameras.
  • Understanding the video image in various scenarios
  • Orientation in urban areas and recognition with types of maps.
  • Proper activation of PTZ cameras (scanning program).
  • Scanning methods and event detection.
  • Methods of directing operational forces and first responders.
  • Routine activity in the control center.
  • Emergency event management.
  • Early detection and event prevention.
  • Hands-on exercises and simulation.

Podstawowe informacje:

Forma szkolenia: online w czasie rzeczywistym.
Czas trwania: 24 godziny (3 dni)


Szkolenie jest realizowane w formie zamkniętej przez pracowników firmy

GOTRACK H.L.S. www.gotrack.il


Wyślij zapytanie: bcieszynski@wsiz.edu.pl


Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia na podstawie art. 162 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.