Ocena efektywności inwestycji w przedsiębiorstwie

 
W trakcie szkolenia przedstawiamy narzędzia i metody pozwalających na analizę efektywności rzeczowych i finansowych inwestycji realizowanych i planowanych przez przedsiębiorstwo.

Na kilku rzeczywistych przykładach danych ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw z różnych branż pokazujemy metody pozwalające na ocenę oczekiwanych efektów działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa. W ramach szkolenia uczestnicy będą mogli przeprowadzić samodzielnie analizę własnych danych ilustrujących przedsięwzięcie inwestycyjne przedsiębiorstwa, z wykorzystaniem przygotowanego w tym celu zestawu narzędzi analitycznych w arkuszu kalkulacyjnym.

Szkolenie kierujemy do kadry zarządzającej każdego szczebla, uczestniczącej w procesach planowania i realizacji inwestycji przez przedsiębiorstwo. Program szkolenia jest również przydatny dla pracowników działów ekonomiczno-finansowych oraz innych jednostek przedsiębiorstwa, przygotowujących bądź realizujących przedsięwzięcia inwestycyjne

 

Plan szkolenia Ocena efektywności inwestycji w przedsiębiorstwie

  • Metody oceny efektywności inwestycji rzeczowych przedsiębiorstwa
  • Metody oceny efektywności inwestycji finansowych przedsiębiorstwa
  • Planowanie i prognozowanie efektów inwestycji
  • Analiza case-studies
  • Analiza wpływu inwestycji na sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa
  • Źródła finansowania inwestycji

Podstawowe informacje:

Forma szkolenia: online w czasie rzeczywistym lub stacjonarnie.
Czas trwania: 12 godzin.


Trener:


Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia na podstawie art. 162 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Szkolenie realizujemy w formie zamkniętej. Wyślij zapytanie: bcieszynski@wsiz.edu.pl