Bezpieczeństwo Sieci Komputerowych (Network Security)

 

Ochrona danych firmy przed kradzieżą, uszkodzeniem, czy też zakłócenia spowodowane brakiem bezpieczeństwa cybernetycznego to problemy, które mogą pochodzić z wielu różnych źródeł. Tego typu ryzyko może szybko urosnąć do rangi zdarzenia o wysokiej konsekwencji, na które trzeba będzie zareagować. Trzeba wtedy wiedzieć co zrobić i jak zrobić.

Szkolenie Bezpieczeństwo Sieci Komputerowych przygotowuje specjalistów, którzy chronią firmy przed tego typu zagrożeniami. Uczestnicy uzyskają umiejętności projektowania, wdrażania i wspierania zabezpieczeń urządzeń sieciowych i danych. W trakcie szkolenia rozwijamy umiejętności krytycznego myślenia i rozwiązujemy problemy cyberbezpieczeństwa korzystając ze sprzętu i programu Cisco Packet Tracer. Program dostarcza wiedzy na temat bezpieczeństwa sieci i prowadzi do zdobycia uznanych w branży umiejętności zgodnych z ramami bezpieczeństwa cybernetycznego Narodowego Instytutu Norm i Technologii (NIST).

Nasze szkolenie dostępne jest dla każdego zainteresowanego zagadnieniem cyberbezpieczeństwa, jednak przydatna jest podstawowa wiedza o sieciach komputerowych. Uczestnik potrzebuje jedynie komputer z dostępem do internetu. Wszystkie narzędzia są dostarczane podczas zajęć, a materiały udostępniane na platformie e-learningowej. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mieli ciągły dostęp do materiałów kursu ze swojego konta (materiały w języku angielskim). Zajęcia prowadzone są w języku polskim, nagrywane i możliwe do odsłuchania do końca trwania szkolenia.

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu Network Security oraz przygotowany jest do rozpoczęcia procesu certyfikacji Network Security Specialist

 

Plan szkolenia Bezpieczeństwo Sieci Komputerowych

 • Zabezpieczanie sieci
 • Zagrożenia sieciowe
 • Ochrona przed atakami sieciowymi
 • Zabezpieczanie dostępu do urządzeń
 • Przydzielanie ról administracyjnych
 • Monitorowanie oraz zarządzanie urządzeniami
 • Wprowadzenie do koncepcji AAA na przykładzie urządzeń Cisco
 • Listy dostępowe
 • Technologie zapór sieciowych
 • Zone-Based Firewall
 • Technologie IPS
 • Operacje oraz implementacje IPS
 • Ochrona urządzeń końcowych
 • Ochrona warstwy 2
 • Usługi kryptograficzne
 • Zapewnienie podstawowej integralności oraz autentykacji
 • Kryptografia z wykorzystaniem klucza publicznego
 • Wprowadzenie do VPN oraz metody konfiguracji
 • Site-to-Site VPN – implementacja
 • Wprowadzenie do ASA
 • Konfiguracja zapory ASA
 • Testowanie zabezpieczeń sieci

Podstawowe informacje:

Forma szkolenia: online w czasie rzeczywistym lub stacjonarnie.
Czas trwania: 40 godzin.


Trener:


Uczestnicy otrzymują:

 • zaświadczenie ukończenia szkolenia na podstawie art. 162 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • certyfikat ukończenia kursu Network Security wydany przez Cisco Networking Academy

Szkolenie realizujemy w formie zamkniętej. Wyślij zapytanie: bcieszynski@wsiz.edu.pl