Szkolenia dla firm

SZKOLENIA DLA FIRM I INSTYTUCJI

Dla zainteresowanych firm i instytucji oferujemy szkolenia dostosowane do potrzeb zamawiającego.

Proponujemy 3 stopniowe podejście do realizacji szkolenia

Szkolenia dla firm

  • Analiza: Przeprowadzenie wywiadu z wyznaczonymi przez Klienta pracownikami w celu oceny sytuacji firmy i odpowiedniego dostosowania programu do specyfiki Klienta
  • Oferta: Przedstawienie i uzgodnienie z Klientem zakresu szkoleń
  • Szkolenie: Realizacja uzgodnionego zakresu szkoleń

Kontakt w sprawie szkoleń dla firm i instytucji:

Bartłomiej Cieszyński z-ca dyr. Centrum Studiów Podyplomowych

bcieszynski@wsiz.rzeszow.pl

tel. 17 866 15 18