Zintegrowane systemy zarządzania SAP S/4HANA Pierwsze zajęcia 18.11.2023

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry, 192 godziny.

Czesne: 4 100 zł. za semestr (raty miesięczne).

Około 90% zajęć jest realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.

Pierwsze zajęcia 18 listopada 2023 r.


Opiekun merytoryczny kierunku:


Szczegółowy program studiów:


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.


Rejestracja na studia:

kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij

Cel studiów podyplomowych

W trakcie studiów słuchacze zapoznają się z koncepcją zintegrowanych systemów zarządzania oraz praktycznym ich wykorzystaniem w oparciu o oprogramowanie SAP S/4HANA. System ten jest wykorzystywany w wielu instytucjach oraz jednostkach gospodarczych różnej wielkości, także przy uwzględnieniu środowiska e-Biznesu.

Producent tego oprogramowania – firma SAP – posiada najwyższy w skali globalnej poziom sprzedaży i jednocześnie ponosi najwyższe nakłady (wg Gartner Group) na prace badawczo-rozwojowe spośród wszystkich producentów systemów zintegrowanego zarządzania klasy ERP na świecie.

Adresat studiów podyplomowych

Studia adresowane są do pracowników, kadry kierowniczej oraz menedżerów firm, które planują wdrożenie lub korzystają już z systemu firmy SAP. Ze względu na praktyczny charakter zajęć, grupa szkoleniowa liczy nie więcej niż 25 osób.

Plan studiów Zintegrowane systemy zarządzania SAP ERP

 • Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP
 • SAP S/4HANA – przegląd
 • Wprowadzenie do administracji systemem SAP S/4HANA
 • SAP Business Intelligence (SAC)
 • SAP S/4HANA – moduł PS (Project System)
 • SAP S/4HANA – moduł HR (Human Resources)
 • SAP S/4HANA – moduł MM (Material Management)
 • SAP S/4HANA – moduł PS (Production Planning)
 • SAP S/4HANA – moduł SD (Sales and Distribution)
 • SAP S/4HANA – moduł FI (Finance)
 • SAP S/4HANA – moduł CO (Controlling)
 • Projekt wdrożenia SAP ERP


POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH