Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (dla nauczycieli)

Cel

Program studiów obejmuje wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z pedagogiką przedszkolną i wczesnoszkolną, metodykę wczesnej edukacji dziecka z uwzględnieniem diagnozy i terapii pedagogicznej, zasady bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy oraz praktyki specjalnościowe. Studia przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i prowadzenia edukacji wczesnoszkolnej, nadając właściwe do realizacji tych zadań kwalifikacje według standardów kształcenia nauczycieli określone w rozporządzeniu MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku.

Adresaci

Studia skierowane są do nauczycieli oraz osób z przygotowaniem pedagogicznym prowadzących lub zamierzających prowadzić edukację dzieci w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575)

 

Plan studiów

 • Psychologia rozwojowa dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Pedagogika przedszkolna z metodyką
 • Pedagogika wczesnoszkolna z metodyką
 • Podstawy edukacji literackiej i teatralnej z metodyką
 • Podstawy edukacji językowej z metodyką
 • Podstawy edukacji matematycznej  z metodyką
 • Podstawy edukacji przyrodniczej z metodyką
 • Zajęcia plastyczno-techniczne z metodyką
 • Zajęcia muzyczno-rytmiczne z metodyką
 • Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna z metodyką
 • Metodyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej
 • Diagnoza i terapia psychopedagogiczna w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
 • Dydaktyka gier i zabaw
 • Profilaktyka logopedyczna z emisją głosu
 • Zasady bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy
 • Wykorzystanie technologii informatycznych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Praktyka – edukacja przedszkolna
 • Praktyka – edukacja wczesnoszkolna
 

Opinie słuchaczy i absolwentów

Bardzo miła atmosfera podczas studiów, ciekawe wykłady i kompetentni wykładowcy, bardzo owocnie spędzony czas.

Klaudia Zięba

Bardzo fajny kierunek, można by było zrobić więcej zajęć praktycznych, a mniej teoretycznych. Dobrze wykwalifikowana kadra, niektóre osoby i zajęcia zapamiętam do końca życia.

Tomasz Przeszłowski

Studia na kierunku Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w pełni spełniły moje oczekiwania. Organizacja studiów bez zarzutu i na wysokim poziomie merytorycznym. Wykładowcy w ciekawy sposób przekazywali wiedzę i zawsze byli przygotowani do zajęć. Zajęcia prowadzone nie tylko od strony teoretycznej, ale też praktycznej, przygotowują do wykonywania zawodu. Edukacja w miłej i przyjaznej atmosferze.

Katarzyna Fil

Studia ciekawe, wykładowcy profesjonalnie prowadzą zajęcia. Polecam.

Agnieszka Wańca

Studia na tym kierunku i tej uczelni podjęłam ponieważ zawsze chciałam pracować z dziećmi. Dzięki wyspecjalizowanym wykładowcom i szerokim programie realizowanym w ramach studiów mogłam pogłębić własną wiedzę. Prowadzący byli bardzo uprzejmi, potrafili nawiązać kontakt ze słuchaczami. Część zajęć była prowadzona w formie warsztatów, a to powodowało, że wszyscy aktywnie mogli uczestniczyć w dyskusji.

Sylwia Siara

Interesujące zajęcia prowadzone w teorii i praktyce. Ciekawe warsztaty pracy, wysoki poziom studiów, bardzo ciekawe i zróżnicowane wykłady za których warto uczestniczyć.

Anna Kiełb

“Warto studiować na tym kierunku. Prowadzący ciekawie i z zaangażowaniem realizują zajęcia. Mnóstwo przykładów dobrych praktyk, ukierunkowanie gdzie możemy szukać inspiracji i pomysłów, zajęcia warsztatowe – „gotowy produkt” do wykorzystania w pracy z dziećmi i rodzicami”.

Anna Janusz

“Wykładowcy życzliwie nastawieni do studentów, świetna organizacja studiów. Treści i wiadomości przydatne do praktycznego stosowania w pracy z uczniami”.

Katarzyna Lenart

“Jestem zadowolona z przebiegu studiów. Uważam, że zajęcia prowadzone były w sposób profesjonalny. Organizacja stoi na wysokim poziomie, podobnie jak kadra wykładowców. Sale są dostosowane do prowadzonych zajęć, wyposażone w bogaty sprzęt elektroniczny”.

Anna Nestorowska-Kocyła

“Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania jest instytucją w pełni przygotowaną do wykonywania zawodu. Zajęcia są prowadzone w sposób ciekawy i poprawny merytorycznie. Wysoko wykwalifikowana kadra, miła obsługa sprawiły, że z pełnym przekonaniem mogę polecić WSIiZ wszystkim, którzy chcą zdobywać i poszerzać swoją wiedzę”.

Agata Kędra

“Studia spełniły moje oczekiwania. Ćwiczenia i wykłady prowadzone były w sposób ciekawy i interesujący. Zdobyłam nowe wiadomości i umiejętności, które z pewnością wykorzystam w mojej pracy”.

Dominika Kozak

“Przygotowanie merytoryczne studiów oraz wykładowców na wysokim poziomie. Bardzo dobra organizacja studiów, przekazywanie informacji odbywało się w sposób płynny i jasny. Pozytywna atmosfera podczas zajęć.”

Joanna Zając

“Bardzo dobra organizacja studiów, dobry sposób komunikowania ze studentem. Wykładowcy w przystępny sposób przekazują swoją wiedzę, jest dużo zajęć praktycznych dzięki którym łatwiej przyswoić materiał. Miła i przyjazna atmosfera podczas studiów”.

Ewa Nogaj

“Studia podyplomowe były dobrze zorganizowane. Wszelkie informacje przekazywane na bieżąco. Zajęcia prowadzone w ciekawy sposób. Wykładowcy dysponują wieloma pomocami dydaktycznymi.”

Beata Sidor 

 

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów: 3 semestry (472 godziny) w tym 120 godz. praktyki
Opłata za semestr studiów: 1 500 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)
Opiekun merytoryczny kierunku:
Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Top