Zarządzanie zrównoważonym rozwojem NOWOŚĆ

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry, 180 godziny.

Czesne: 2 400 zł. za semestr (raty miesięczne).

Około 80% zajęć jest realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.


Opiekun merytoryczny kierunku:


Szczegółowy program studiów:


Absolwenci studiów otrzymują:

 • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych
 • Certyfikat Auditor wewnętrzny ISO 14001 wydany przez TUV Nord

Rejestracja na studia:

kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij


Osoby zainteresowane tym kierunkiem sprawdzały również program studiów:

Zarządzanie energią

Cel studiów podyplomowych

Studia przygotowują słuchaczy do nowoczesnego zarządzania organizacją lub jej częścią. Zajęcia zawarte w programie kształcą liderów, którzy będą posiadać interdyscyplinarną wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju, a także będą inicjowali zmiany generujące korzyści ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.

Studia prowadzone są we współpracy z TÜV NORD (Technischer Überwachungs Verein /Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego).

TUV NORD studia podyplomowe WSIiZ RZeszow

Adresat studiów podyplomowych

Studia polecamy kadrze zarządzającej różnego szczebla, odpowiadającej za obszar ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Ponadto studia są przydatne przedsiębiorcom, którzy chcą budować i rozwijać biznes w sposób zrównoważony i odpowiedzialny.

Program zajęć składa się z zajęć praktycznych, warsztatów i wykładów, kształtujących i rozwijających umiejętności planowania, wdrażania i nadzorowania działań związanych ze zrównoważonym rozwojem. Udział w zajęciach buduje kompetencje merytoryczne oraz silnie wpływa na osobisty rozwój umiejętności zarządczych. Umiejętności dostarczone w trakcie studiów pozwalają na przejmowanie roli lidera w organizacji, również w zakresie komunikacji zewnętrznej i dialogu społecznego. Program został opracowany dla osób, które pragną poszerzać wiedzę praktyczną i chcą stosować najlepsze narzędzia w obszarze sustainability i CSR, opierając swe działania na realnych wskaźnikach ekonomicznych i środowiskowych.

Plan studiów Zarządzanie zrównoważonym rozwojem

 • Podstawy zrównoważonego rozwoju
 • Systemy zarządzania środowiskowego
 • Środowiskowa analiza cyklu życia (LCA)
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym
 • Zrównoważone łańcuchy dostaw
 • Elementy ekonomiki zrównoważonego rozwoju
 • Ekonomiczna ocena proekologicznych projektów inwestycyjnych
 • Dialog i współpraca z organizacjami ekologicznymi
 • Podstawy komunikacji, prezentacji i moderacji
 • Etyka w marketingu, reklamie i PR
 • Zrównoważony rozwój jako element CSR

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH