Zarządzanie zasobami ludzkimi

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry, 176 godzin.

Czesne 2 000 zł. za semestr studiów (raty miesięczne).

Około 50% zajęć realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.


Kierunek wspierany merytorycznie przez

K&K Selekt


Opiekun merytoryczny kierunku:Szczegółowy program studiów:


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.


Rejestracja na studia:

Kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij


Osoby zainteresowane tym kierunkiem sprawdzały również programy studiów:

Podyplomowe studia menedżerskie

Zarządzanie sprzedażą i marketingiem

Cel studiów podyplomowych

Słuchacze studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi zostają przygotowani do realizacji zadań personalnych we współczesnych strukturach organizacyjnych. Studia dostarczają więc wiedzę niezbędną do funkcjonowania działów personalnych oraz doskonalą umiejętności rozumienia społecznych i psychologicznych procesów występujących w organizacjach.

Ponieważ szczególny nacisk kładziemy na praktyczną stronę naszych studiów zajęcia prowadzone są przez fachowców z branży z doświadczeniem praktycznym, w tym przez pracowników i współpracowników firmy K&K Selekt. Rozwój umiejętności współpracy z ludźmi realizowany jest poprzez ćwiczenia na odpowiednich studiach przypadków. Zajęcia oparte są o najnowsze osiągnięcia w psychologii rozumienia siebie i innych.

Adresat studiów podyplomowych

Studia kierowane są do osób pracujących lub zamierzających zdobyć przygotowanie do pracy w działach personalnych, a także dla tych którzy chcą doskonalić swoje umiejętności zarządzania. Słuchacze otrzymują wiedzę niezbędną do funkcjonowania w obszarze polityki kadrowej oraz umiejętności przydatne w efektywnej pracy z ludźmi.

Plan studiów Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Zajęcia integracyjne
 • Komunikacja interpersonalna i praca zespołowa
 • Zadania i obowiązki działu HR
 • Rekrutacja i Selekcja
 • Zarządzanie zmianą
 • Etyka zawodowa, wielokulturowość, mobbing
 • Prawne aspekty zarządzania personelem
 • Employer Branding
 • Outplacement w praktyce
 • Narzędzia i techniki kierowania zespołem
 • Rozwój personelu i systemy oceny
 • Coaching w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie zespołem rozproszonym – praca zdalna
 • Gra decyzyjna

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH