Zarządzanie zasobami ludzkimi

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry, 180 godzin.

Czesne 2 000 zł. za semestr studiów (raty miesięczne).

Około 80% zajęć realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.


Opiekun merytoryczny kierunku:Szczegółowy program studiów:


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.


Kierunek wspierany merytorycznie przez

K&K Select


Rejestracja na studia:

Kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij


Osoby zainteresowane tym kierunkiem sprawdzały również programy studiów:

Podyplomowe studia menedżerskie

Zarządzanie sprzedażą i marketingiem

Cel studiów podyplomowych

Słuchacze studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi zostają przygotowani do realizacji funkcji personalnych we współczesnych strukturach organizacyjnych. Oprócz podstawowej wiedzy niezbędnej do funkcjonowania działów personalnych studia doskonalą umiejętności rozumienia społecznych i psychologicznych procesów występujących w organizacjach.

Ponieważ szczególny nacisk kładziemy na praktyczną stronę naszych studiów zajęcia prowadzone są przez fachowców z branży z doświadczeniem praktycznym, w tym przez pracowników i współpracowników firmy K&K Selekt, a rozwój umiejętności współpracy z ludźmi realizowany jest poprzez ćwiczenia na odpowiednich studiach przypadków. Korzystamy z najnowszych osiągnięć w psychologii rozumienia siebie i innych.

Adresat studiów podyplomowych

Studia kierowane są do osób pracujących lub zamierzających zdobyć przygotowanie do pracy w działach personalnych, a także dla tych którzy chcą doskonalić swoje umiejętności zarządzania. Słuchacze otrzymują wiedzę niezbędną do funkcjonowania w obszarze polityki kadrowej oraz umiejętności przydatne w efektywnej pracy z ludźmi.

Plan studiów Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Komunikacja interpersonalna i praca zespołowa
 • HR Business Partner
 • Employer Branding
 • Rekrutacja i Selekcja
 • Zarządzanie zmianą
 • Etyka zawodowa, wielokulturowość, mobbing
 • Prawne aspekty zarządzania personelem
 • Outplacement w praktyce
 • Współczesny menedżer organizacji
 • Etykieta w biznesie
 • Rozwój personelu i system oceny
 • Coaching w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Psychologia pracy i organizacji
 • Umiejętność prezentacji
 • Gra decyzyjna

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH