Zarządzanie w ochronie zdrowia – rozpoczęcie zajęć 10.10.2021, zapisy na listę rezerwową

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów:
2 semestry (180 godzin).

Część zajęć realizowana z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.

Rozpoczęcie zajęć 10.10.2021, zapisy na listę rezerwową


Opłata za semestr studiów:
1 950 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Studia prowadzone we współpracy z:


W ramach czesnego nasi słuchacze otrzymują publikację: „Zarządzanie działalnością leczniczą”

Studia Podyplomowe: Zarządzanie w ochronie zdrowia


Opiekun merytoryczny kierunku:


Szczegółowy program studiów:


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.


Rejestracja na studia:

Cel studiów podyplomowych

Studia przygotowują słuchaczy do profesjonalnego i efektywnego zarządzania podmiotami wykonującymi działalność leczniczą (tj. podmiotami leczniczymi i praktykami zawodowymi) oraz ich organizowania i nadzorowania. Słuchacze poznają podczas studiów prawne, organizacyjne i ekonomiczne zasady organizacji i funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce. Program kierunku umożliwia również podniesienie poziomu wiedzy i uzyskanie kwalifikacji osób zatrudnionych w organach administracji publicznej (w szczególności w Narodowym Funduszu Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wydziałach/departamentach ds. zdrowia administracji rządowej i samorządowej) zajmujących się nadzorem nad ochroną zdrowia i wykonujących inne ustawowe zadania w sferze ochrony zdrowia (np. kontrolne).

Słuchacze podczas zajęć nabywają umiejętności praktyczne niezbędne do efektywnego pełnienia ról zawodowych, a w szczególności w zakresie stosowania norm prawnych dotyczących działalności leczniczej i jej finansowania, a także zarządzania personelem i innymi zasobami organizacji.

Adresat studiów podyplomowych

Zarządzanie w ochronie zdrowia to kierunek adresowany do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia o wykształceniu zarówno medycznym (lekarze, pielęgniarki, położne, diagności laboratoryjni, fizjoterapeuci itd.) jak i niemedycznym pracujących lub świadczących usługi w sferze ochrony zdrowia. Słuchacze uzyskają przygotowanie do zajmowania kierowniczych stanowisk w podmiotach leczniczych każdego rodzaju oraz w jednostkach administracji publicznej mających w swych kompetencjach ochronę zdrowia.

Program studiów uwzględnia problematykę zarządzania medyczną praktyką zawodową i dlatego studia adresowane są także do osób prowadzących prywatne praktyki zawodowe lub nimi administrujących.

Plan studiów Zarządzanie w ochronie zdrowia

 • Podstawy prawne działalności leczniczej w Polsce
 • Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
 • System ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce
 • Techniki menedżerskie
 • Elementy psychologii w zarządzaniu
 • Zarządzanie procesami personalnymi
 • Odpowiedzialność prawna w ochronie zdrowia
 • Prawo pracy i jego kontrola w podmiotach leczniczych
 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • Działalność lecznicza jako działalność gospodarcza
 • Zawody medyczne
 • Marketing usług zdrowotnych i public relations w ochronie zdrowia
 • Mediacje i negocjacje w ochronie zdrowia
 • Zarządzenie finansami i rachunkowość w podmiotach leczniczych
 • Gra kierownicza
 • Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
 • Wybrane problemy zarządzania w podmiotach leczniczychOpinie słuchaczy i absolwentów

Z pełną odpowiedzialnością poleciłabym studia innym osobom związanym z ochroną zdrowia. Program studiów jest wyczerpujący, poszerza, systematyzuje i uzupełnia wiedzę związaną z zarządzaniem zarówno „twardym” jak i „miękkim”. Każdy znajdzie coś dla siebie. Wykładowcy kompetentni, wykłady prowadzone ciekawie, dużo przykładów praktycznych do zastosowania w pracy. Atmosfera miła, sympatyczna – wykładowcy nawiązują kontakt ze studentami. Możliwość zadawania pytań i swobodnych wypowiedzi. Zdobytą wiedzę w czasie studiów na pewno wykorzystam praktycznie w mojej pracy.

Justyna Czekaj

…Uczelnia ma bardzo dobrą kadrę merytoryczną, która posiada wysoki poziom wiedzy i umiejętność jej przekazania studentom. Atmosfera podczas studiów pozwala na bardzo merytoryczne rozmowy. Obsługa i pomoc dziekanatu nieoceniona. Dziękuję i polecam.

Monika Bernat

Polecam studia organizowane przez CSP WSIiZ w Rzeszowie. Był to już mój drugi kierunek na którym studiowałam, bardzo dobrze dobrana kadra merytoryczna, wysoki poziom wiedzy i umiejętność jej przekazania studentom. Atmosfera podczas studiów pozwalała na merytoryczne rozmowy, a obsługa Pań w Dziekanacie była profesjonalna.

Małgorzata Dankowska

Warto poświęcić rok I zapisać się na studia podyplomowe. Dużo można się nauczyć, a poza tym, panuje dobra atmosfera wśród uczestników. Znakomita kadra wykładowców i profesjonalna obsługa dziekanatu.
Iwona Karasowska – Stepaniak
Zajęcia prowadzone w miłej atmosferze, dobrze trafione przedmioty, zrozumiale przedstawiona wiedza. Wysoki poziom kształcenia, fachowa kadra.
Jakub Madej
Masz świadomość swoich braków kompetencyjnych? Szczerze polecam – nowatorskie podejście do metod przekazywania informacji i edukacji.
Piotr Organ
Studia w zakresie merytorycznego poziomu spełniły moje oczekiwania. Bardzo kompetentni wykładowcy. Polecam!
Marcin Kondyjowski
Kierunek studiów godny polecenia dla osób pracujących w ochronie zdrowia, w głównej mierze dla kadry zarządzającej. Program w pełni przydatny. Bardzo dobra organizacja studiów.
Bernadeta Smycz
Program studiów dobrze przygotowany pod względem merytorycznym. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętności będę mogła wykorzystać swoje kompetencje w pracy. Poziom wiedzy wykładowców oceniam bardzo wysoko.
Ewelina Rodak
Innowacyjne rozwiązania prowadzenia wykładów, wysoki poziom studiów.
Renata Rygiel

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH