Zarządzanie w lotnictwie NOWOŚĆ

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry, 192 godziny.

Czesne: 2 400 zł. za semestr (raty miesięczne).

Około 80% zajęć jest realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.


Kierunek wspierany merytorycznie przez:

PMA Aviation

Opiekun merytoryczny kierunku:


Szczegółowy program studiów:

Absolwenci studiów otrzymują:

 • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Rejestracja na studia:

Kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij

Cel studiów podyplomowych

Studia podyplomowe pozwalają na zdobycie i ugruntowanie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej branży lotniczej. W ramach zajęć analizujemy trendy rozwoju branży, przedstawiamy najważniejszych graczy działających bezpośrednio i pośrednio w lotnictwie, ich punkty styku i możliwości współpracy. Studia prowadzimy na bazie sytuacji charakterystycznych dla branży lotniczej, tak aby słuchacze byli w stanie analizować przedstawione przykłady i podejmować odpowiednie decyzje biznesowe.

Adresat studiów podyplomowych

Studia przygotowują do pracy w portach lotniczych, liniach lotniczych, biurach podróży i podmiotach uprawnionych do świadczenia obsługi naziemnej każdego szczebla. Studia kierujemy również do osób rozwijających swoją karierę w szeroko rozumianej branży lotniczej.

Plan studiów

 • Wstęp do zarządzania lotnictwem
 • Modele biznesowe linii lotniczych
 • Modele biznesowe portów lotniczych
 • Obsługa naziemna
 • HR w lotnictwie
 • Prawo lotnicze
 • Podstawy zarządzania przestrzenią lotniczą
 • Cargo lotnicze
 • Touroperatorzy
 • Nowe technologie w branży lotniczej
 • Ochrona środowiska w branży lotniczej
 • Wielokulturowość i mobbing
 • Zarządzanie rozproszonym zespołem
 • Prawo zamówień publicznych i pomoc publiczna – wybrane zagadnienia z branży lotniczej
 • Źródła finansowania działalności gospodarczej w lotnictwie
 • Język angielski w branży lotniczej

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH