Zarządzanie sprzedażą i marketingiem

Cel

Sprzedaż i marketing stanowią podstawę sukcesu każdej firmy. Zarządzający tymi działami stają dziś przed potrzebą łączenia wiedzy i zdolności działania w obydwu obszarach. Proponowany program studiów podyplomowych kształci umiejętności zarządzania zespołami sprzedaży i marketingu, bierze pod uwagę rozwój technologii informacyjnych  i uczy swobodnego poruszania się nie tylko w tradycyjnych ale i wirtualnych kanałach sprzedaży. 

Adresat

Kierunek studiów polecamy osobom poszukającym awansu w obszarze sprzedaży i marketingu,  pracującym na stanowisku dyrektora handlowego lub planującym objąć taką pozycję. Polecamy te studia również zarządzającym małymi i średnimi firmami ponieważ wykształcą w sobie cechy  przywódcy/lidera potrafiącego nakreślić strategię firmy oraz czuwać nad jej realizacją.

Plan studiów

 • Sprzedaż i marketing w strategii firmy
 • Komunikacja interpersonalna w zespole
 • Narzędzia komunikacji marketingowej
 • Narzędzia kontaktów sprzedażowych
 • Budowanie zespołu – rekrutacja i selekcja
 • Negocjacje sprzedażowe i zarządcze
 • Stres w pracy menedżera
 • Analityka sprzedażowa na bazie MS Excel
 • Zarządzanie zespołem sprzedażowym
 • Zarządzanie relacjami z klientem
 • Prezentacja i przekaz osobisty
 • Efektywność i czas pracy handlowca
 • E-marketing i E-sprzedaż
 • Marketplace – gra symulacyjna
 

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry (180 godzin, w tym 46 godzin wykładów i 136 godzin zajęć ćwiczeniowych i laboratoryjnych).
Opłata za semestr studiów: 1 800zł  (możliwość rozbicia na raty miesięczne)

Opiekun merytoryczny kierunku:


Program studiów: pobierz
Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Top